Summary Marketing Kernstof

-
201 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing Kernstof". The author(s) of the book is/are John Smal, Hans Vosmer. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketing Kernstof

 • 14 Producttypologieën

 • Wat is een product?
  Het totale aan materiële en immateriële eigenschappen - het leveren van een bundel aan behoeftebevredigingen
 • Uit welke eigenschappen - waarden bestaat een product?
  1. Functionele waarden
  2. Emotionele waarden
 • Over welke functies beschikt een product?
  1. Functionele functies
  2. Expressieve functies
 • Waaruit bestaat de productmix?
  1. Fysieke product
  2. Assortiment
  3. Merknaam
  4. Verpakking
  5. Service
  6. Garantie
 • Hoe worden de producteigenschappen ook wel genoemd?
  Centrale waarden
 • Hoe worden de productfuncties ook wel genoemd?
  Centrale functies
 • Waaruit bestaan de productniveaus van Leeflang?
  1. Fysieke product - fysieke eigenschappen - techniek
  2. Uitgebreid product - toegevoegde eigenschappen - instrumenten binnen productmix (merknaam, verpakking, service, garantie)
  3. Totaal product - afgeleide eigenschappen - consumenten (expressieve waarden)
 • Waaruit bestaan de productniveaus van Kotler?
  1. Core benefit
  2. Basic product
  3. Expected product
  4. Augmented product
  5. Potential product
 • Wat zijn de verschillende productgroepen?
  1. Op mate van abstractie
  2. Op mate van bestemming
  3. Op mate van duurzaamheid
  4. Mate waarin afzet reageert op prijsverandering
  5. Mate waarin afzet reageert op inkomensverandering
 • 1. Leg mate van abstractie van goederen uit
  Goederen - Diensten - Ideeën
  --------------------------->
   Mobiel - Schilderen - Brainstormsessie
 • Leg het goederen/diensten-continuüm van Shostack uit
  Is een overzicht van het dominantste tastbare product naar het dominantste ontastbare product (van product naar dienst)
 • 2. Leg mate van bestemming uit
  Je hebt twee soorten bestemmingen
  1. Naar de consument
  = consumentenproduct - finale vraag

  2. Naar de industrie
  = industrieel product, deel van consumentenproduct - afgeleide vraag
 • Wat is een consumentenproduct?
  Op de consumentenmarkt met als doel de bevrediging van behoeften van individuen of gezinshuishoudingen
 • Wat is een industrieel product?
  Het wordt gebruikt voor vervaardiging van een halffabrikaat of eindproduct of bij de levering van een dienst
 • 3. Leg mate van duurzaamheid uit
  Duurzaam = > 3 jaar = durable
  Niet-duurzaam = < 3 jaar = fast moving consumer good
 • 4. Leg mate waarin de afzet reageert op prijsverandering uit
  * Substitutiegoederen: stijging prijs > stijging substitutiegoed
  * Indifferente goederen: stijging prijs - gelijke indifferente goed
  * Complementaire goederen: stijging prijs < complementaire goed
 • 5. Leg mate waarin de afzet reageert op inkomensverandering uit
  * Inferieure goederen: stijging inkomen < inferieure goederen
  * Noodzakelijke goederen: stijging inkomen - gelijke noodzakelijke goederen
  * Luxe goederen: stijging inkomen > luxe goederen
 • Leg het verschil uit tussen duurzame en niet-duurzame consumentenproducten
  Duurzame consumentenproducten beschikken over een uitgebreid en langdurig beslissingsproces voor aankoop

  Niet-duurzame consumentenproducten zijn meestal routinematig.
  Distributiespreiding, verbruiksintensiteit en merkenwissel zijn bepalend voor de afzet
 • Wat zijn de verschillende consumentenproducten volgens Copeland?
  1. Convenience goods
  2. Unsought goods
  3. Shopping goods
  4. Specialty goods
 • Wat zijn convenience goods?
  Gemaksgoederen, het heeft een lage betrokkenheid en bereidheid tot winkelen
 • Wat zijn de verschillende convenience goods?
  1. Stapelgoederen (koffie, boter)
  2. Impulsgoederen (ijs)
  3. Emergency goods (paraplu)
 • Wat zijn shopping goods?
  Producten die gekocht worden nadat ze vergeleken zijn met alternatieven
 • Wat zijn de verschillende shopping goods?
  1. Homogene shopping goods - kijkt naar geld
  2. Heterogene shopping goods - kijkt naar kwaliteit, vormgeving
 • Wat zijn unsought goods?
  Goederen waarvan afnemers niet weten dat ze ze nodig hebben of dat ze er zijn
 • Wat zijn specialty goods?
  Producten waarvoor een afnemer bereid is een aankoopinspanning te getroosten
  (trouwjurk, vakantie naar VS)
 • Wat zijn de verschillende industriële producten?
  1. Industriële uitrusting
  2. Industriële grondstoffen en materialen
  3. Industriële voorzieningen
  4. Industriële diensten
 • Wat zijn de verschillende koopgedragingen volgens van Assael?
  1. Complex koopgedrag (betrokkenheid hoog - verschil hoog)
  2. Dissonantie-reducerend koopgedrag (betrokkenheid hoog - verschil laag)
  3. Afwisselend koopgedrag (betrokkenheid laag - verschil hoog)
  4. Gewoontekoopgedrag (betrokkenheid laag - verschil laag)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke soorten reclames zijn er?
1. Themareclame
2. Actiereclame
3. Point of purchase reclame
4. Online reclame
5. Vergelijkende reclame
6. Sluikreclame
7. Institutionele reclame
8. Ideële reclame
Wat zijn ideële reclames?
Reclames die niet-commercieel zijn
Wanneer maak je reclame voor de organisatie als geheel?
Met institutionele reclame of corporate advertising
Welke soorten proposities zijn er?
1. Instrumentele propositie
2. Expressieve propositie
Wat is propositie?
De omschrijving van de belangrijkste voordelen van een product voor de potentiële klant
Wat is broadcasting?
Richten op het algemene publiek
Wat is narrowcasting?
Het benaderen van specifieke doelgroepen op een specifieke plaats en op specifieke momenten
Wat zijn de verschillende doelgroepen?
1. Primaire doelgroep
- Meeste belangstelling voor
- Kan precies omschreven worden
2. Secundaire doelgroep
- geïnteresseerd, mindere betekenis
Wat zijn de fasen van het reclameplanningsproces?
1. Onderzoek product en markt
2. Kiezen reclamedoelgroep
3. Formuleren reclamedoelstellingen
4. Bepalen strategie
5. Ontwikkelen van concept
6. Bepalen reclamebudget
7. Bepalen mediaplan
Hoe is de reclameplanning opgebouwd?
1. Ondernemingsplan
2. Marketingplan
3. Marketingcommunicatieplan
4. Reclameplan