Summary Marketing Kernstof-A

-
ISBN-13 9789001710033
182 Flashcards & Notes
41 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing Kernstof-A". The author(s) of the book is/are John Smal, Adrie Tak. The ISBN of the book is 9789001710033. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketing Kernstof-A

 • 1 Marketing en marketingconcept

 • Definitie van marketing:

  Marketing is in alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

 • Wat is het begrip van marketing?
  Het bestaat uit alle activiteiten die worden verricht door ruilsubjecten, die erop zijn gericht om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te versnellen.
 • Wat is macromarketing?
  Dit omvat alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument. We kijken dus niet naar de een bepaalde groep van aanbieders en afnemers, maar naar de rol van marketing in onze samenleving. 
 • De dingen die er gebeuren als je iets verkoopt
 • Definitie van een marketingconcept:

  Het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie.

 • Wat zijn de 3 verschillende studieniveaus die je als buitenstaander kan bekijken op het gebied van marketingactiviteiten? 
  Macromarketing
  Mesomarketing
  Micromarketing
 • Wat is macromarketing?

  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument.

 • Wanneer kan ik een product succesvol op de markt brengen? 
  Als het door de consument geaccepteerd wordt. Dat wil dus zeggen dat een product alleen succesvol kan zijn als er bij het ontwikkelen en aanbieden van het product ook daadwerkelijk rekening gehouden wordt met de behoeften en de wensen van de consument. 
 • Wat is mesomarketing?

  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument binnen een specifieke bedrijfstak.

 • Wat is het marketingconcept? 
  Het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering.  Hierbij word ervan uitgegaan dat de ruiltransactie het beste tot stand komt door de behoefte van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie. 
 • Wat is micromarketing?

  Alle activiteiten die gericht zijn op het opsporen, aantrekken en behouden van potentiële klanten, door de bevrediging van de behoeften van de afnemers met producten en diensten, teneinde de doelstelling van de onderneming te realiseren.

 • Wat is marketing? 
  Bij marketing gaat het om de ruil van goederen of diensten en om personen of instanties - vragers en aanbieders - die aan die ruil deelnemen. 

  In verreweg de meeste gevallen worden de hiervoor genoemde marketingactiviteiten, met als doel ruil, verricht door aanbieders. 

  Marketing kan daarom ook wat eenvoudiger worden omschreven als het verwerven en behouden van afnemers. 

 • 1.1 Marketing als concept

 • Definitie marketing: Marketing is Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Wat is de definitie van Marketing?

  Alle activiteiten die worden verricht ter om ruilacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen

 • Definitie Marketing concept: Het marketing concept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de markt benadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie.
 • Wat is de definitie van marketing concept?

  De wijze waarin invulling word gegeven aan de marktbenadering. waar de behoefte van de afnemers centraal staan bij de activiteiten van de organisatie

 • Macromarketing:
  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument.
  - Rol van marketing in de samenleving
 • Wat zijn de studieniveaus binnen een marketingconcept?

  Macromarketing, Mesomarketing, Micromarketing

 • Mesomarketing:
  - Rol van marketing op bedrijfstak niveau
 • Wat word er bedoeld met Macromarketing i.h.k.v. de studieniveaus binnen het marketing concept?

  Macromarketing bevat alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument.

  In zijn totaal

 • Micromarketing
  - Rol van marketing in een individuele onderneming
  groot of klein bedrijf, een handelsfirma of een non-profitinstelling, zoals een overheid instelling
 • Wat word er bedoeld met Mesomarketing?

  Micromarketing is gericht op het toepassen van het marketing concept op bedrijfstakniveau

 • Bartering


  Een directe ruilhuishouding ontstaat, wanneer de producent een overschot in natura gaat ruilen tegen overschotten van een ander.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.