Summary Marketing management.

-
ISBN-10 0273753363 ISBN-13 9780273753360
709 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing management.". The author(s) of the book is/are Philip Kotler, Kevin Lane Keller. The ISBN of the book is 9780273753360 or 0273753363. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketing management.

 • 1.1 The importance of marketing

 • Why is marketing important?
  Finance, operations, accounting and other business function won't really matter without sufficient demand for products and services so the firm can make profit. 
 • 1.2 The Scope of Marketing

 • Marketing is about identifying and meeting human and social needs
 • American Marketing Association definition:
  Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large.
 • Marketing management takes place when at least one party to a potential exchange thinks  about the means of achieving desired responses from other parties
 • Definition marketing management
  The art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value.
 • Peter Drucker's aim of marketing
  There will always, one can assume, be need for some selling. But the aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself. Ideally, marketing should result in a customer who is ready to buy. All that should be needed then is to make the product or service available.
 • What is marketed (entities) 10 types:
  • Goods
  • Services
  • Events
  • Experiences
  • Persons
  • Places
  • Properties
  • Organizations
  • Information
  • Ideas
 • A marketer is someone who seeks a response(donation, purchase, vote) from another party, calles the prospect.
 • Eight demand states
  1. Negative demand
  2. Nonexistent demand
  3. Latent demand
  4. Declining demand
  5. Irregular demand
  6. Full demand
  7. Overfull demand
  8. Unwholesome demand
 • Negative demand
  Consume dislike the product and may even pay to avoid it
 • Non-existent demand
  Consumer is unaware of or uninterested in the product
 • Latent demand
  Consumers may share a strong need that can not be satisfied by an existing product
 • Declining demand
  Consumers begin to buy the product less frequentie or not at all
 • Irregular demand
  Consumer purchases vary on a seasonal, monthly, daisy or hourly basis
 • Full demand
  Consumers are adequately buying all products put into market place
 • Overfull demand
  More consumers would like to buy the product that can be satisfied
 • Unwholesome demand
  Consumers may be attracted to products that have undesirable social consequences
 • Key customer markets
  • Consumer markets
  • Business markets
  • Global markets
  • Nonprofit and governmental markets
 • Consumer markets
  • Sell mass consumer goods
  • Spend time on establishing strong brand image (superior product an packaging.
  • Ensuring avalability
  • Reliable service
 • What does a business market do?
  • Sell business good and services
  • Demonstrate how their products will achieve higher goals or lower costs.
 • About what do global markets have to decide?
  • Which countries to enter
  • How to enter
  • How to adapt a product/service to a country
  • How to price products
  • Design communications
 • Non profit and Governmental markets
  Sell to organizations with limited purchasing power
 • Marketplace, marketspace and metamarket
  • Marketplace: physical
  • marketspace: digital
  • Metamarket: cluster of complementary products and services closely related in the minds of consumers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de vereisten voor effectieve doelmarketing?
 1. Identificeer en profileer afzonderlijke groepen kopers die verschillen in hun behoeften en wensen (marktsegmentatie)
 2. Selecteer een of meer marktsegmenten om in te voeren (markttargeting)
 3. Bepaal voor elk doelsegment de onderscheidende voordelen van het marktaanbod van de onderneming (marktpositionering)
De vijf belangrijkste criteria van marktsegmenten:


 1. Meetbaar; grootte, koopkracht, eigenschappen kan ik meten


 2. aanzienlijke; groot en winstgevend genoeg om te dienen


 3. Beschikbaar; effectief bereikt en geserveerd


 4. differentieerbare; te onderscheiden en anders te reageren op verschillende marketingmixelementen en -programma's


 5. Actionable; Effectieve programma's kunnen worden geformuleerdVierstappenkader voor één-op-één marketing:
 1. Identificeer uw prospects en klanten
 2. Onderscheid klanten in termen van hun waarde voor uw bedrijf
 3. Communiceer met individuele klanten om uw kennis over hun individuele behoeften te verbeteren en om sterkere relaties op te bouwen
 4. Pas producten, diensten en berichten aan elke klant aan
Wat is de levensduurwaarde van de klant?
Beschrijft de netto contante waarde van de stroom van toekomstige winsten die wordt verwacht over de levenslange aankopen van de klant.
Meettechnieken voor tevredenheid
 • Periodieke onderzoeken
 • Verlies van klanten
 • mysterie shoppers
 • Monitor concurrerende prestaties
De stappen van de klantwaarde-analyse


 1. Identificeer de belangrijkste kenmerken en voordelen klanten waarderen.


 2. Beoordeel het kwantitatieve belang van de verschillende attributen en voordelen


 3. Beoordeel de prestaties van het bedrijf en de concurrenten op de verschillende klantwaarden tegen hun geschatte belang.


 4. Onderzoek hoe klanten in een bepaald segment de prestaties van het bedrijf vergelijken met een specifieke grote concurrent op basis van individuele kenmerken of voordelen.


 5. Controleer klantwaarden in de loop van de tijd.

Totale klantkost zijn?
de veronderstelde bundel van kosten die klanten verwachten te maken bij het evalueren, verkrijgen, gebruiken en wegdoen van het gegeven marktaanbod, inclusief monetaire, tijds-, energie- en psychologische kosten.
Hoe klanten tevreden te stellen?


 • Klantgericht organigram


 • Concentreer u op door klanten waargenomen waarde


 • Totale kwaliteitsmanagement


 • Focus op klant in plaats van transactie


 • Monitor tevredenheid

Het totale klantvoordeel is
de waargenomen monetaire waarde van de bundel van economische, functionele en psychologische voordelen die klanten van een bepaald marktaanbod verwachten vanwege het product, de service, de mensen en het imago.
Wat is marketing invloed vlgs verhoef en leeflang?
- perceptie belang welke word ervaren
- respect vanuit RvB
- hebben ze invloed op beslissingen


sheet 18 !