Summary Marketingcommunicate

-
161 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingcommunicate

 • 1.1 Belang van het merk

 • Wat wordt er verstaan onder een merk?
  merk (het; o; meervoud: merken)
  • 1 herkenningsteken
  • 2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten
  • 3 alle producten van een bepaald merk: welk merk auto heb jij?
 • 1.1.1 Functies van een merk voor de consument

 • Welke functies heeft een merk voor de consument
  1. Gemak bij het kopen
  2. Instrumentale functie
  3. Psychosociale functie
 • Wat wordt er bedoeld met de instrumentele functie van een merk, als gemak voor de consument.
  Met de instrumentele functie wordt bedoeld dat een merk bepaalde functies uitoefent die een bepaalde mate van gemak en betrouwbaarheid (trachten te) garanderen. Bv. Volvo staat voor een betrouwbare auto. Ideal staat voor gemakkelijk online betalen.
 • Wat is de psychosociale functie van een merk voor een consument
  Men kan een merk kopen om er bij te horen, of een merk kan een bepaald beeld uitstralen waar de consument bij wil horen (nike staat bv. Voor een bepaalde lifestyle waar mensen zich mee associeren).
 • Welke twee vormen van psychosociale functies worden er in het boek genoemd?
  Expressieve functie: Het uiten van iets door een bepaald merk te kopen
  Impressieve functie: Als je iets van een bepaald merk koopt om iets een gevoel bij jezelf teweeg te brengen.
 • Waarom kan gemak een rol spelen bij het kopen van een bepaald merk?
  Omdat de kwaliteit consistent is en je weet wat je moet hebben en welke kwaliteit je kunt verwachten.
 • 1.1.2 Functies van een merk voor een bedrijf

 • Welke zes functies kent een merk voor het bedrijf.
  1. Onderscheid
  2. continuiteit
  3. Hogere prijs
  4. Gemakkelijker productintroducties
  5. Autoriteit
  6. Grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de handel
 • 1.1.3 Merkimago

 • Wat houdt het merkimago precies in?
  Alle associaties die een merk oproept bij de consument.
 • Welke aspecten van het merkimago zijn . Belangrijk bij het aamkoopproces?
  1. Een sterke associatie tussen het product en de merknaam
  2. De associaties relevant behoeften vertegenwoordigen
  3. Het merk voldoende onvervreemdbare merkkenmerken heeft
 • Noem de factoren die merkimago beinvloeden
  1. Marketingcommunicatie
  2. Overige marketingmixinstrumenten
  3. eigen ervaringen met merk
  4. beinvloeding door anderen
 • 1.2.1 Direct contact met de klant

 • Licht toe wat er bedoeld wordt met de fase ' direct contact met klant'
  In de gildetijd wordt alles op bestelling gemaakt, voor de klant. Na de gildetijd worden p[roducten niet alleen maar op bestelling gemaakt, maar wordt er wel voornamelijk vanuit gegaan dat goede producten zichzelf verkopen. Er wordt dus vooral ingespeeld op de behoeftes van de kopers
 • 1.2.2 Communicatie en tussenhandel

 • Plaats ' Communicatie via tussenhandel ' in een historisch perspectief.
  Tijdens de industriele revolutie gaat de verkoop niet meer via ambachtslieden zelf, maar wordt er vooral gedacht aan de productie. Het verkopen wordt over gelaten aan kooplieden en winkeliers
 • 1.2.3 Zoeken naar onderscheid

 • Leg uit wat er bedoeld wordt met ' Zoeken naar onderscheid '
  Na de industriele revolutie (tot het einde van de jaren 40 ) nemen de productvolumes toe. Er moet dus een vraag gecreeerd worden onder de consumenten. Marketingcommunicatie wordt hierdoor steeds belangrijker. Er komt steeds meer focus op de unique sellingspoint, daar de concurrentie ook groeit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.