Summary Marketingcommunicatie

-
ISBN-10 905931882X ISBN-13 9789059318823
348 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketingcommunicatie". The author(s) of the book is/are Jan Baccarne. The ISBN of the book is 9789059318823 or 905931882X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingcommunicatie

 • 1 marketingcommunicatie

 • Onder welk marketinginstrument valt marketingcommunicatie?
  Marketingcommunicatie valt onder promotie.
 • 1.1 Wat is communicatie

 • Wat is een communicatiedoelgroep?
  Een groep van potentiële afnemers die waarschijnlijk op eenzelfde wijze een bepaalde boodschap zullen interpreteren, verwerken en onthouden.
 • Wat is indirect communicatie?
  Hierbij maakt de zender gebruik van een medium als de drager van informatie, voordat deze de ontvanger bereikt. 
 • Wat is directe communicatie?
  De zender spreekt rechtstreeks tegen de ontvangen.
 • Wat is terugkoppeling?
  Een onderdeel van respons; hierbij laat de ontvanger weten hoe hij/zij de boodschap ontving en interpreteerde.
 • Wat is een respons?
  Elke reactie van de ontvanger, variërend  van het opslaan van de overgedragen gegevens in het geheugen van de ontvanger, het bellen naar een telefoonnummer of het kopen van een product.
 • Wat is ruis?
  Als er storingen optreden of de boodschap komt niet over zoals deze bedoeld is.
 • Wat is decoderen?
  De ontvanger moet de boodschap juist interpreteren.
 • Wat is coderen?
  De zender zet zijn gedachten om in woorden en/of gebaren.
 • Wat is een communicatieproces?
  Als een zender een boodschap overdraagt naar een ontvanger of ontvangers.
 • Wat is persoonlijke communicatie?
  Er is één zender en één ontvanger.
 • Wat is niet-persoonlijke communicatie?
  Er is één zender, maar er zijn meerdere ontvangers.
 • Wat is communicatie?
  Een proces waarbij informatie - een boodschap - wordt overgedragen van een zender naar een ontvanger.
 • 1.2 Wat is marketingcommunicatie

 • Wat is het doel van actiecommunicatie?
  Het koopgedrag stimuleren.
 • Wat is het doel van themacommunicatie?
  Het merk te ondersteunen en de merkwaarde op te voeren.
 • Welke marketingcommunicatie-instrumenten zijn kortdurend?
  Beurzen, sales promotion en winkelcommunicatie. 
 • Welke marketingcommunicatie-instrumenten zijn langdurig?
  Reclame, sponsoring, public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing.
 • Waaruit bestaat het drie componentenmodel?
  De cognitieve fase betreft het kennisaspect van een persoon omtrent een bepaald merk of product.
  De affectieve fase betreft het gevoelsaspect, waarin de persoon emoties en gevoelens ontwikkelt ten opzichte van het product of merk.
  De conatieve fase betreft het gedragsaspect, hierbij gaat de persoon al dan niet tot aankoop over. 
 • Wat is het black box model?
  Stimuli -> Black box -> Respons
 • Waaruit bestaat de beïnvloeding van de kennis, attitude en het gedrag van de afnemers?
  Deze bestaat uit stimuli of prikkels die de ontvanger van de boodschap waarneemt en al dan niet verwerkt. 
 • Wat is ondernemingscommunicatie?
  Hierbij zet je bepaalde instrumenten in om extern en intern te communiceren met de verschillende belanghebbende relatiegroepen (stakeholders) waarvan je als organisatie afhankelijk bent.
 • Wat is marketingcommunicatie?
  Het communiceren met selectief uitgekozen afnemers, om hun kennis, attitude en gedrag ten aanzien van jouw merk, jouw producten en jouw organisatie te verbeteren.
 • Wat zijn de vier P's?
  Product, prijs, plaats en promotie.
 • Welke soorten communicatie zijn er?
  Concerncommunicatie (Corporate communicatie en Public Relations), interne communicatie en marketingcommunicatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de A7?
- Aanvalsplan
- Alert optreden
- Activering
- Ankeren (afstemmen op zowel bronnen als ontvangers)
- Argumentatie
- Autoriteit
- Analyse
Uit welke stappen is een recall- of terughaalactie opgebouwd?
1. Verplichte melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
2. Informatie over het product en de verspreiding verzamelen
3. Strategie en boodschap bepalen
4. In- en externe doelgroepen bepalen en de volgorde
5. Middelen en media selecteren
6. Logistiek regelen
Wat is website-onderzoek?
Onderzoek naar alle aspecten van een website.
Welke soort panels zijn er?
- Consumentenpanel
- Detaillistenpanel

Wat zijn nadelen van panelonderzoek?
- Hoge kosten
- Atypisch gedrag
- Verandering van houding
- Verandering van mening
- Onnauwkeurige werving en selectie van panelleden
- Uitval 
Wat zijn voordelen van panelonderzoek?
De informatie is actueel 
Wat is panelonderzoek?
Een vorm van continuonderzoek waarbij een vast bestand van personen en bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie, regelmatig ondervraagd.
Wat zijn de nadelen van een omnibusonderzoek?
- Vragen (kunnen) elkaar beïnvloeden
- Beperkt aantal vragen dat men kan opgeven
- Er vaak alleen maar de mogelijkheid voor oppervlakkige vragen
Wat zijn de voordelen van een omnibusonderzoek?
- Redelijk inzicht in markttrends en marktontwikkeling
- Efficiënte manier om veel informatie van een respondent te krijgen
- Variatie voor zowel respondent als interviewer
- Relatief lage kosten
Wat is omnibusonderzoek?
Multi-client onderzoek, hierbij worden vaak onderwerpen van verschillende opdrachtgevers in één onderzoek gecombineerd.