Summary Marketingfacts Jaarboek 2015-2016 Online marketing anno nu

-
ISBN-10 9078972440 ISBN-13 9789078972440
143 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketingfacts Jaarboek 2015-2016 Online marketing anno nu". The author(s) of the book is/are Danny Oosterveer Marco Derksen Bram Koster Ger Veldkamp Yoteng Pat Phileas Fox Jordie van Rijn Remy Bergsma Jorn Vriend Martijn Hoving Freek Janssen Gijs Moonen Martin Kloos Jeroen Panjer Remi van Beekum Yorick Voorthuijzen Frank Schröder Jeroen de Jong Peter van der Schaar Jeroen van Eck Laurens Boex Ernst Kruize Berend Sikkenga Ton Wesseling André Scholten Wim Rampen Jitty van Doodewaerd Arnoud Engelfriet Michael Linthorst Suzanne de Bakker Tristan Lavender Daan Muntinga Guda van Noort Aljo Hartgers Peter Minkjan Bart Schutz Arne Keuning Bertwin Menninga. The ISBN of the book is 9789078972440 or 9078972440. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingfacts Jaarboek 2015-2016 Online marketing anno nu

 • 1 Inleiding

 • Wat staat er centraal bij de huidige internet revolutie (web2.0) ?
  De mens en de vraag hoe wij content kunnen creëren ideen kunnen samenbrengen en het web nuttig kunnen gebruiken.
 • Twee kenmerken web 2.0 fase?
  - publiceren en delen, elke consument kan ideeën delen en in contact komen met anderen. 

  - Informatie is voor iedereen toegankelijk 
 • Voordeel van het internet t.o.v. waardecreatie: deze is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen
 • Wat zijn voorbeelden van mobile only en mobile first social media?
  Path, snapchat, whatsapp, vine, instagram
 • Welke fasen kennen wij in de adoptiesnelheid van mensen?
  Innovators 2,5%
  Early adopters 13.5% 
  Early majority 34%
  Late majority 34%
  Laggards 16%
 • Wat zijn de twee voornaamste verschillen tussen mobile en online marketing?
  Smartphones worden veel persoonlijker ervaren, staat vooraan als het gaat om integratie van online in de fysieke wereld.

  Commerciële boodschappen worden op een persoonlijk device sneller als opdringerig ervaren.
 • Wat is the internet of things?
  Een trend/ontwikkeling waarbij apparaten en objecten via het internet met elkaar verbonden zijn.

  voorbeelden: iBeacon, lampen Philips, slimme thermostaat, connected car
 • 2 E-Business

 • Wat is het belangrijkste verschil tussen e-business & e-commerce?
  E-commerce richt zich op de inzet van internettechnologie in het verkoop proces en e-business gaat om de inzet van internettechnologie tbv alle bedrijfsprocessen (inkoop, productie, logistiek, service etc). 
 • 2.1 Businessmodel

 • Wat is het verschil tussen het verdienmodel & het businessmodel?
  Verdienmodel beschrijft manier waarop inkomsten gegenereerd worden voor een organisatie

  Businessmodel omschrijft manieren waarop een organisatie is ingericht om succesvol te opereren, waarde te creëren en winst te behalen.
 • E-business betreft de impact die internettechnologie heeft op het business model van de organisatie.
 • Welke businessmodellen worden besproken?
  Business Model Canvas
  5-Krachtenmodel Porter
  Waardestrategie treacy & wiersema, operational excellence = standaard
 • Wat zijn de 4 belangrijkste componenten van het BMC?
  Waardepropositie 
  - welke waarde levert de organisatie? welk probleem los je op voor de klant


  Infrastructuur 
  - welke activiteiten zijn nodig om die waarde te leveren en welke partners en resources zijn daarvoor nodig?

  User experience
  - wie leveren we die waarde, welk soort relaties onderhouden we met hen & via welke kanalen?

  Financien
  - voor welke waarde willen klanten betalen en welke kosten moeten gemaakt worden om die waarde te leveren?
 • Welke krachten zijn aan de orde in het 5krachten model van Porter?
  Leveranciers
  - aanwezigheid concurrerende input, 
  - kosten veranderen van leverancier,
  - concentratie afnemers


  Afnemers
  - omvang vd afname
  - kosten voor afnemer om te veranderen van leverancier
  - productdifferentiatie

  Substituten
  - beschikbaarheid substituten
  - prijs kwali verhouding vd substituten
  - kosten afnemer om te switchen naar substituten
  - mate waarin afnemer geneigd is om te switchen

  Nieuwe toetreders
  - groei vd markt
  - vaste kosten
  - productdifferentiatie
  - kosten vd afnemer om te veranderen van leverancier
  - marktconcentratie
  - gema van exit uit de markt

  Concurrenten
  - marktconcentratie
  - aantal en diversiteit concurrenten
  - productdifferentiatie
  - overcapaciteit
  - gemak van exit uit de markt
 • Welke waardestrategieen zijn van treacy & wiersema?
  Product leadership: hoogwaardige producten door continue innovatie


  Customer intimacy: klant begrijpen & kunnen leveren wat deze wil

  Operational excellence: relatief lage prijs en hassle free transacties
 • Technische gezien eenvoudig om klanten als partners te betrekken in productontwikkelingsproces. bijv door crowdfunding & crowdsourcing

  crowdsourcing: product ideeën, suggesties en feedback op prototypes
 • operational excellence levert steeds minder een onderscheidende concurrentie positie op. Snelle levering, gemak en flexibiliteit worden als normaal beschouwd door de consument. Lage prijs is nog wel onderscheidende factor (primark/action)
 • Customer intimacy wordt steeds meer een must have en is op zich zelf niet onderscheidend genoeg. Bedrijven richten zich dan ook op andere waardedisciplines.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 trends spelen er bij de ontwikkeling van e-business?
Groei platformeconomie: vernieuwde manier van contact, rechtlijnige relaties tussen producent en consument verbreken.


Complexiteit van data en personalisatie: belangrijke kracht vd platformen is dat er data verzameld wordt over de consumenten en deze data is geld waard ivm customer intimacy.

Connected products, alle producten worden diensten
producten (dingen) worden verbonden met internet = the internet of things. 

Wat is post-decision rationalization?
na een beslissing rationaliseren van dat gedrag, achteraf een oorzakelijke reden erbij verzinnen (die dus helemaal het gedrag niet hebben bepaalt maar die jij nu wel als reden geeft voor het gedrag).
Wat is de de fudamentele attributiefout en bij welk systeem hoort deze?
Nijging om invloed van gedragsbepalende factoren die binnen een persoon liggen overschatten. 

Systeem 2
Welke twee systemen kent ons brein (Keith Stanovich & Richard West)
Systeem 1 = impulsieve systeem / heuristische systeem / perifere systeem
Werkt automatisch buiten ons bewustzijn op basis van intuitie, emoties, gwoonten en vooroordelen. Verwerkt heel veel info met geen/weinig moeite. 

Systeem 2 = reflectieve systeem / rationele systeem / explicite systeem
Rationele, bewuste en op logica en regels gebaseerde systeem. Gebruikte schaarse mentale energie om te focussen op mentale activiteiten die om aandacht vragen > langetermijnbeslissingen, berekeningen en impulscontrole
Welke interne systemen worden altijd gebruikt binnen retail organisaties?
PIM; Productinformatiemanagement > centraal vastleggen van productinfo

OMS; Ordermanagementsystemen > 1systeem naar waarheid vastleggen vd orders

CRM; centraal vastleggen van profielen vd consumenten > compleet klantbeeld
Waarvoor kan middleware specifiek worden ingezet?
Verzorgen van berichtenverkeer en berichttransities.

Middleware wordt ingezet om erop te kunnen rekenen dat bericht  en/of transitie van het ene systeem bij het andere systemen of bij de andere systemen aankomt.
Waar wordt middleware voor ingezet?
om de communicatie tussen alle componenten te verzorgen. Hierdoor is communicatie tussen systemen niet nodig -> positieve bijdragen aan vervangbaarheid van onderdelen in systemen.
Wat is een API
Application Programming Interface
Set definities waarmee software programma's onderling kunnen communiceren.
Wat is de functie van marketing- & salessystemen in e-commerce?
Verzorgen contact met de consument op de touchpoints. 
- website
- smartphone/tablet app voor consument
Wat zijn de 3 belangrijkste uitgangspunten bij inrichting van techniek mbt e-commerce?
 1. Schaalbaar; opschaling mogelijk als aantal bezoerks/transacties toeneemt
 2. Vervangbaar; onderdelen & apps vd architectuur moeten te vervangen zijn zonder dat totale systeem wordt geraakt.
 3. Open; systeem moet kunnen samenwerken met andere systemen, connected