Summary Marketingoriëntatie

-
ISBN-10 9001710050 ISBN-13 9789001710057
941 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketingoriëntatie". The author(s) of the book is/are Co Bliekendaal, Ton van Vught. The ISBN of the book is 9789001710057 or 9001710050. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingoriëntatie

 • 1 Marketing management H2


 • Verkopersmarkt
  Wil zeggen dat er een tekort bestaat aan een aantal producten waardoor de producenten/verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Kopersmarkt
  dit betekent dat er een overvloed is van producten
 • Afnemer
  Groothandel of detailhandel
 • Finale afnemer
  de finale afnemer gebruikt het product voor eigen behoefte
 • Industriële afnemer
  Industriële afnemer koopt goederen met als doel deze weer door te verkopen.
 • Consumentenmarketing
  richt zich op de consumentenmarkt
 • Industriëlemarketing
  richt zich op de B2B markt
 • DMU (Decesion making unit)
  Die namens een bedrijf aankopen/beslissingen nemen.
 • Gatekeeper
  Een gatekeeper is de gene die de informatiestroom beheerst.
 • Reciprociteit
  Reciprociteit is als leveranciers en afnemers over en weer goederen van elkaar overnemen.
 • Marketing instrumenten
  1 Product
  2 Prijs
  3 Plaats
  4 Promotie
 • Hoofdstuk 1
 • 1.1 2.1 Management en organisaties

 • wat is een organisatie
  geordende groep mensen die middelen tot beschikking heeft om een bepaald doel te realiseren
 • 3 soorten organisatiestructuur
  lijnrelatie, stafrelatie en matrixorganisatie
 • stafrelatie?

  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies en dus niet de uitvoering.
  bv een directiesecretaresse - maakt informatie overzichtelijk voorzien van de juiste kwaliteit voor haar baas

 • lijn staf organisatie?
  combinatie van 'eenheid van bevel' met 'specialisten' voor de manager
 • matrixorganisatie?
  Medewerkers binnen deze organisatievorm worden door verschillende leiders aangestuurd.
 • wat is core business?
  kernactiviteit van een bedrijf
 • SBU

  strategic business unit
  - eigen doelstelling en missie
  - eigen strategisch ond. plan
  - marktgeorienteerd
  - eigen doelgroepen
  - eigen budgetten
  - eigen producten • SMART
  doelstelling zijn bij voorkeur: specifiek
  meetbaar
  accepatbel
  realistisch
  tijdsgebonden
 • 3 soorten leiders mogelijk binnen matrixorganisatie. Welke?
  hierarchische leider - 
            eindverantwoordelijk
  operationele leider
            verantwoordelijk voor uitvoer
  functionele leider
            specialist
 • lijnrelatie
  relatie tussen leider en ondergeschikte. Kenmerk is eenheid van bevel, dwz een ondergeschikte heeft slechts één chef boven zich.
 • management ?

  management is het leiden van een organisatie naar een bepaald doel

 • psychografische variabelen
  variabelen obv persoonlijkheid en levenstijl
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.