Summary Marketingoriëntatie

-
ISBN-10 9001710050 ISBN-13 9789001710057
941 Flashcards & Notes
24 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Marketingoriëntatie
 • Co Bliekendaal, Ton van Vught
 • 9789001710057 or 9001710050
 • 3e [uitgebr. en geactualiseerde] dr.

Summary - Marketingoriëntatie

 • 1 Marketing management H2


 • Verkopersmarkt
  Wil zeggen dat er een tekort bestaat aan een aantal producten waardoor de producenten/verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Kopersmarkt
  dit betekent dat er een overvloed is van producten
 • Afnemer
  Groothandel of detailhandel
 • Finale afnemer
  de finale afnemer gebruikt het product voor eigen behoefte
 • Industriële afnemer
  Industriële afnemer koopt goederen met als doel deze weer door te verkopen.
 • Consumentenmarketing
  richt zich op de consumentenmarkt
 • Industriëlemarketing
  richt zich op de B2B markt
 • DMU (Decesion making unit)
  Die namens een bedrijf aankopen/beslissingen nemen.
 • Gatekeeper
  Een gatekeeper is de gene die de informatiestroom beheerst.
 • Reciprociteit
  Reciprociteit is als leveranciers en afnemers over en weer goederen van elkaar overnemen.
 • Marketing instrumenten
  1 Product
  2 Prijs
  3 Plaats
  4 Promotie
 • Hoofdstuk 1
 • 1.1 2.1 Management en organisaties

 • wat is een organisatie
  geordende groep mensen die middelen tot beschikking heeft om een bepaald doel te realiseren
 • 3 soorten organisatiestructuur
  lijnrelatie, stafrelatie en matrixorganisatie
 • stafrelatie?

  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies en dus niet de uitvoering.
  bv een directiesecretaresse - maakt informatie overzichtelijk voorzien van de juiste kwaliteit voor haar baas

 • lijn staf organisatie?
  combinatie van 'eenheid van bevel' met 'specialisten' voor de manager
 • matrixorganisatie?
  Medewerkers binnen deze organisatievorm worden door verschillende leiders aangestuurd.
 • wat is core business?
  kernactiviteit van een bedrijf
 • SBU

  strategic business unit
  - eigen doelstelling en missie
  - eigen strategisch ond. plan
  - marktgeorienteerd
  - eigen doelgroepen
  - eigen budgetten
  - eigen producten • SMART
  doelstelling zijn bij voorkeur: specifiek
  meetbaar
  accepatbel
  realistisch
  tijdsgebonden
 • 3 soorten leiders mogelijk binnen matrixorganisatie. Welke?
  hierarchische leider - 
            eindverantwoordelijk
  operationele leider
            verantwoordelijk voor uitvoer
  functionele leider
            specialist
 • lijnrelatie
  relatie tussen leider en ondergeschikte. Kenmerk is eenheid van bevel, dwz een ondergeschikte heeft slechts één chef boven zich.
 • management ?

  management is het leiden van een organisatie naar een bepaald doel

 • psychografische variabelen
  variabelen obv persoonlijkheid en levenstijl
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Marketingorientatie
 • Co Bliekendaal, Ton van Vught
 • 9789001807870 or 9001807879
 • 4e [geactualiseerde] dr.

Summary - Marketingorientatie

 • 1 Marketing

 • Marketing:
  Op de markt brengen.
 • Marketing
  bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.

 • Marketing bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.
 • Welke marktbenadering orientaties zijn er?
  1. product orientatie
  2. productie orientatie
  3. verkoop orientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijke orientatie
 • Marketing probeert antwoord te geven op vragen als:
  Welke behoeften zijn er?
  Hoe kunnen we hierin voorzien?
  Met welke producten kunnen we hierin voorzien?
  Welke mensen willen deze producten kopen?
  Welke prijs willen ze ervoor betalen?
  Hoe weten we dat deze producten worden aangeboden en waar ze de producten kopen?

 • Verkopersmarkt
  er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producten/ verkopers het eigenlijk voor het zeggen hebben.
 • Marketing 2:
  Het bevredigen van de wensen en de behoeften van de afnemers.
 • Productorienatie
  zo veel mogelijk produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten (tijdens de industriele revolutie). 
 • We kunnen de volgende marktbenaderingsorientaties onderscheiden:
  1. productorientatie
  2. productieorientatie
  3. verkooporientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijkeorientatie
 • Product orientatie
  De consument koopt alleen producten, die het meeste waar voor hun geld bieden. De kwaliteit van het product een belangrijke voorwaarde (begin jaren 20 vorige eeuw).


 • Productieorientatie:
  Zo veel mogelijk te produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Kopersmarkt
  de schaarste maakte plaats voor een overvloed aan producten. Consumenten hadden genoeg keuze. 
 • Verkopersmarkt:
  Er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producenten, verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Verkoop orientatie
  Overschot aan producten waardoor het goed kunnen verkopen erg belangrijk werd (bv. d.m.v. reclame) tussen 1930 en 1950
 • Productorientatie:
  Een goed product verkoopt zichzelf.
 • Marketingorientatie
  Hierbij staan de wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid centraal. Ondernemer moet zoveel mogelijk kennis verkrijgen van die wensen en verlangens van de consument, d.m.v. bijv. marktonderzoek. (na 1950)
 • Verkooporientatie:
  Reclame
 • Maatschappelijke orientatie
  Er wordt rekening gehouden met de belangen van de afnemer (bescherming van milieu), laatste jaren.
 • Marketingorientatie:
  De wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid staan centraal.
 • Finale afnemer
  koopt/ gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • Maatschappelijkeorientatie:
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Industriele afnemer
  koopt goederen/ diensten met het doel deze weer door te verkopen
 • Afnemer:
  Particulier of een organisatie die producten of diensten koopt of huurt.
 • Afzetmarkt
  alle afnemers van een bedrijf bij elkaar
 • Twee soorten afnemers:
  - De finale afnemer
  - De industriele afnemer
 • potentiele afnemers
  afnemers die het product overwegen te kopen.
 • De finale afnemer:
  Koopt, gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • afgeleide vraag
  consumenten beslissen zelf of ze producten kopen, ze zijn autonoom
 • De industriele afnemer:
  Koopt goederen, diensten met het doel deze weer door te verkopen.
 • reciprociteit
  als leverancier en afnemer over en weer producten van elkaar afnemen.
 • Industriele marketing:
  Marketing gericht op de industriele afnemer.
 • 4 p's (5 p's)
  1. product
  2. prijs
  3. plaats
  4. promotie
  (5. personeel)
 • Consumentenmarketing:
  Marketing gericht op de consument.
 • Marketingmix
  de marketinginstrumenten worden steeds in een bepaalde combintie gebruikt.
 • Handelsmarketing, trademarketing:
  Richt zich op distribuanten
 • P. Product
  fysieke product, de verpakking, garantie, service, het merk, assortiment en kwaliteit.
 • Afzetmarkt:
  Alle afnemers van een bedrijf.
 • P. Prijs
  kijken naar de prijs van de concurrentie (prijzen die de concurrent hanteert of die de consument wil betalen. En de kortingen).
 • Potentiele afnemers:
  Afnemers die overwegen het product te kopen.
 • P. Plaats
  De ondernemer wil de producten in de richting van de consument distribueren (distributiebeleid). Ook waar hij ze wil verkopen.
 • 4 marketinginstrumenten:
  - product
  - prijs
  - plaats 
  -promotie
 • Promotiemix
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotions
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Productmix:
  Heeft niet alleen betrekking op het fysieke tastbare product. (verpakking...)
 • P. Promotie
  Promotiemix
 • Distributiebeleid:
  De plaats heeft betrekking op de wijze waarop de ondernemer de producten in de richting van de consument wil distribueren.
 • Omgevingsfactoren
  Bij het bepalen van het beleid moet de onderneming rekening houden met factoren uit de maatschappij die van invloed zijn op de manier waarop de onderneming haar beleid bepaalt.
 • Promotiemix:
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotion
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Interne omgevingsfactoren (binnen het bedrijf)
  - productiecapaciteit
  - financiering
  - marketingmix
  - het personeel
 • Persoonlijke verkoop:
  De ondernemer moet vaststellen hoeveel vertegenwoordigers er nodig zijn om een bepaalde markt te bewerken.
 • Financering
  kostbare machines aanschaffen om de productiecapaciteit te vergroten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is reciprociteit?
zie Hollestelle, we kopen van elkaar
nettoverkoopprijs 
verkoopprijs zonder btw
consumenten pijs
de verkoop prijs 
gemengd budget 
als er vast en variabele kosten in zitten 
variabel budget 
een budget die op de prestaties is gebaseerd 
vaste budget
als er een jaarbudget is voor een product omdat je productiviteit niet kan meten 
begroting 
een voorspelling van inkomsten en uitgaven 
integrale standaardkostprijs 
wat het gemiddeld kost om een product te maken 
normale productie 
de productie die ongeveer gemaakt word iedere maand 
werkelijke productie
de productie die de gekozen periode word gemaakt