Summary Marktonderzoek

ISBN-10 9001861296 ISBN-13 9789001861292
572 Flashcards & Notes
158 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marktonderzoek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001861292 or 9001861296. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Marktonderzoek

 • 1 Marktonderzoek

 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
 • Leerdoelen hoofdstuk 1:
  - definitie van marktonderzoek
  - doelen en functies van marktonderzoek
  - verschillende manieren van marktonderzoek (onderzoeksmethoden)
 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
  marktonderzoek
  feit/mening
  fundamenteel/toegepast onderzoek
  marketingmix
  primaire/secundaire data 
  kwantitatief/kwalitatief onderzoek
  Big data
 • 1.1 Wat is marktonderzoek?

 • Wat is marktonderzoek?
 • Uit welke stappen bestaat een marktonderzoek?
  1. Nagaan wat je nu precies wilt weten en concrete vragen formuleren.
  2. Op zoek gaan naar informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan tot de vraag goed beantwoord is.
  3. Verslagleggen en presenteren wat er is gevonden
 • Welke stappen horen bij marktonderzoek?
  1. concrete vragen formuleren
  2. informatie opzoeken om vraag te beantwoorden
  3. verslag leggen en presenteren
 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het objectief en systematisch informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is marktonderzoek?
  Markonderzoek is het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten met het doel om inzicht te krijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is marktonderzoek?
  Het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten, met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen
 • Wat is marktonderzoek?
  objectief, systematisch informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Uit welke stappen bestaat marktonderzoek?
  1. wat wil je weten? --> concrete vraag formuleren
  2. op zoek gaan naar info om deze vraag volledig te beantwoorden
  3. verslagleggen/presenteren wat er gevonden is
 • Uit welke stappen bestaat marktonderzoek?
  1. Nagaan wat je nu precies wilt weten.
  2. Opzoek gaan naar informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan tot de vraag goed beantwoord is.
  3. Verslagleggen en presenteren wat er is gevonden. 
 • Objectief: betekent dat een feit niet aan een mening gebonden is maar onafhankelijk is van de beoordelaar (manager). Het tegenovergestelde is subjectief.
  Systematisch: ordelijk en samenhangend volgens een systeem: vragen stellen volgens een techniek, niet zomaar lukraak. 
 • Marktonderzoek kan leiden tot consumenten inzicht: de basis voor concept. 
  1. > consumer insight
  2. > consumer benefit: wat belooft het product?
  3. > reason to believe: wat is het product? invulling product met ingredients, verpakking, voedingswaarde) evt. aangevuld met de overige. 
  4. > Concept summary
 • 1.2 Feiten en meningen

 • Wat is het verschil tussen feiten en meningen?
  Meningen bestaan uit feitenkennis, interpretatie en gevoel. Meningen kunnen daarom per persoon en zelf bij dezelfde persoon verschillen en veranderen. Feiten zijn opeen staande waarheden die niet te veranderen zijn.
 • Filosofen die een regel zoeken die vaststelt wanneer een uitspraak een feit is of een opinie noem je..
  Epistemologie
 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Feiten in kaart brengen en een beslissing nemen
 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Het doel van marktonderzoek is om feiten in kaart te brengen en te ordenen. Met behulp van deze informatie kan er een beslissing gemaakt worden.
 • Hoe noemt men de tak van de wetenschap waarin gezocht wordt of iets een feit of een mening is?
  Epistemologie
 • Wat is een feit?
  Een feit is een objecties waarneembare gebeurtenis die door een ander gecontroleerd kan worden.
 • Waar richt een marktonderzoeker zich op?
  Feiten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waarom wordt er gemonitord door bedrijven?
89
Wat is een focusgroep?
89
Wat is 'big data'?
89
Als je kijkt naar ethiek omtrent marktonderzoek, waar kun je dan het best naar kijken?
89
Page 1 of 109