Summary marshmellow

-
203 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - marshmellow

 • 1.1 de samenleven

 • Sociale omgevingen - klein verband
  Je gezin
 • Sociale omgeving- groter verband
  Vrienden, collega
 • Maatschapij
  Samenleven met miljoenen mensen
 • Afhankelijk:
  Dat je andere nodig hebt om bv dingen voor je te maken of regelen
 • Gedragsregels
  Regels die vanzelfsprekend zijn. Bv lopen op de stoep. Deze regels zorgen er voor dat er rekening wordt gehouden met andere.
 • Wetten
  Wetten zorgen er voor dat dingen geregeld worden op een eerlijke manier en voor orde
 • bindingen
  Mensen waarvan je afhankelijk bent
 • Soorten bindingen
  Economische bindingen 
  kennisbindingen 
  gevoelsbindingen 
  politieke bindingen
 • Economische bindingen
  Om bv je levensonderhoud te voorzien en je zakgeld te betalen: ouders
 • Kennisbindingen
  Mensen die je iets leren: docenten/schrijvers van een boek
 • Gevoelsbindingen
  Waarmee je emotioneel verbonden bent: gezin
 • Politieke bindingen
  Afhankelijk van de overheid: dingen die we zelf niet kunnen regelen- gezondheidszorg
 • Meestal combinatie bindingen
  Meestal heb je verschillende verbindingen samen
  moeder; economisch( zakgeld) kennis( leert met geld omgaan) gevoels( je band met je moeder)
 • Sociale cohesie
  Het gevoel dat je hebt bij dat je  elkaar hoort - wij gevoel
 • Waarden
  Principes in in het leven die je zelf belangrijk vind: gezondheid, vrijheid
 • Normen
  Regels waar je met zn alle aan moet houden
 • Belang
  Het voordeel dat je ergens bij hebt
 • Belangtegenstelling
  Het belang van de een bots met het belang van de ander
 • Macht
  De mogelijkheid om het (denk) gedrag van een ander te beïnvloeden. Dat kan ook bij bv vrienden
 • Machtsmiddelen
  Functie/ beroep
  kennis en vaardigheden
  aanzien of status 
  overtuigingskracht 
  hoeveelheid geld dat je hebt
  aantal mensen dat gezamenlijk iets wil
  toegang tot media 
  toegang tot Be invloedrijke personen of politici       
  gebruik van geweld
 • Sociale ongelijkheid
  Niet iedereen heeft de zelfde kansen in de samenleving
 • 3 wat is politiek

 • Wat is politiek
  Het maken van keuzes en het nemen van besluiten waardoor een land, provincie of gemeente bestuurd kan worden

  (drm worden politici ook wel bestuurders genoemd )
 • Voorbeelden van besluiten in de politiek
  Vanaf welke leeftijd mag je alcohol kopen?
  moeten snelwegen verbreed worden om files te voorkomen?
  moeten er boetes komen op telefoongebruik tijdens het fietsen?
 • Waar houden politici zich mee bezig
  Politiek
 • Wie helpen politici
  Ambtenaren
 • Wat zijn ambtenaren
  Personen die werken voor de overheid
 • Wie zijn ambtenaren
  voorbeelden

  Politiciagenten
  , vuilnismannen
  leraren etc. Iedereen die werkt voor de overheid
 • De overheid wordt gevormd door
  Alle politici en ambtenaren samen
 • Waar bemoeid de overheid zich mee?
  Alleen de dingen die van algemeen belang zijn.
 • Algemeen belang
  Dat zijn zaken die voor heel veel mensen belangrijk zijn
 • Belasting
  Om alle taken uit te voeren is er geld nodig en daarom betalen burgers en bedrijven belasting aan de overheid
 • Waar wordt belasting geld voor gebruikt?
  Voor de salarissen van ambtenaren 
  zorg
  de bouw van huizen en scholen
  de publieke omroep 
  bijstandsuitkeringen
 • Bezuinigen
  De overheid besluit minder geld uit te geven

  als de overheid weer te weinig geld heeft gaan de belastingen omhoog
 • Wat betekend democratie
  Het volk heeft invloed op de politieke besluiten
 • Directe democratie
  Als inwoners zelf mogen stemmen over een nieuwe wet of een lastig politiek probleem bv het referendum
 • Betekenis referendum
  Volksstemming over een belangrijk onderwerp

  gebeurt niet vaak

  er zijn te veel mensen dus nooit is iedereen tevreden  
  en heel veel politieke kwesties zijn te ingewikkeld voor de meeste mensen dus kan grote gevolgen hebben als het vaak wordt gedaan
 • Volksvertegenwoordigers
  Politici die namens ons de besluiten nemen, bv leden van de tweede kamer

  het kiezen van volksvertegenwoordigers gebeurd door middel van verkiezingen
 • Indirecte democratie
  Volksvertegenwoordigers kiezen die namens ons beslissingen nemen.

  nederland is ook een indirecte democratie
 • Voorbeelden van algemeen belang
  Veiligheid op straat
  aanleg en onderhoud van wegen en dijken
  onderwijs
  gezondheidszorg
  veel maatschappelijke  problemen vallen hier ook onder
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is eeen verzorgingsstaat
Een land waar de overheid de burgers helpt als dat nodig is
Premies zijn voor
Mensen die bv Ziek zijn, een ongeluk hebben gehad of hun baan zijn kwijt geraakt
Waarvoor is premie
Met dat geld kan de overheid mensen die niet werken een uitkering geven
Premie word betaalt door
Iedereen die werkt
Wat doet de overheid met belasting
Daarmee zorgt de overheid voor dingen zoals wegen, straatverlichting, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen enz
Iedereen die werkt betaalt
Belasting
5 Behoefte om jezelf te ontwikkelen
Werken kan helpen om jezelf te ontwikkelen. Je wilt bv een evenement organiseren. Of na een tijdje je eigen bedrijf beginnen
Status
De waardering die mensen geven aan je beroep. Of je nu op school n chirurg bent of loodgieter, als je je werk goed doet zijn andere daar blij mee
4 behoefte aan status waardering
Het werk dat je doet geeft je ook aanzien if status, mensen vinden het bevoorbeeld fijn om een compliment te krijgen van hun baas.. Het gevoel van waardering
3 behoefte om erbij te horen
Voor veel mensen is sociaal contact een belangrijke reden om te gaan werken, mensen zonder een betaalde baan dien daarom vaak vrijwilligerswerk. Je krijgt dan contact met andere en neemt deel aan de samenleving