Summary MBA Kostencalculatie

-
186 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - MBA Kostencalculatie

 • 1 Kostensoorten

 • Wat is bedrijfseconomie?
  Het onderdeel van de economische wetenschap dat het economisch handelen bestudeert in de bedrijfshuishoudingen.
 • Waar houdt de bedrijfseconomie zich mee bezig?
  Deze houdt zich bezig met keuzeproblemen.
 • Wat is de gebruikelijke indeling van de bedrijfshuishoudingen?
  Afhankelijk van de doelstelling kunnen we de bedrijfshuishoudingen onderverdelen in:
  1. Ondernemingen (profitorganisaties)
  2. Bedrijven (non-profit organisaties)
  3. Overheidsdiensten (non-profitorganisaties) 
 • Wat is een bedrijfskolom?
  De uitbeelding van de ontwikkeling van grondstof tot eindproduct, en debedrijfshuishoudingen die daarbij betrokken zijn.
 • Wat stellen de overgangen tussen de verschillende fasen in de bedrijfskolom voor?
  Die stellen de markten voor waar de producten aan de volgende gelding worden verkocht.
 • Wanneer spreken we van een bedrijfstak?
  Als we doelen op het geheel van bedrijfshuishoudingen, die hetzelfde productieproces uitvoeren en zich in dezelfde gelding van de bedrijfskolom bevinden (bijvoorbeeld metaal, horeca, zorg).
 • Wat zijn de bewegingsverschijnselen binnen en tussen de bedrijfskolom(men)?
  Dit zijn:
  • differentiatie
  • integratie
  • specialisatie
  • parallellisatie 
 • Leg uit wat Differentiatie is en geef daarvan een voorbeeld.
  Van Differentiatie is sprake als een bepaalde fase van het productieproces wordt afgestoten naar een afzonderlijke bedrijfshuishouding. Een voorbeeld hiervan is het afstoten van het vervoer van producten door industriele ondernemingen naar een afzonderlijke transportonderneming.
 • Leg uit wat Integratie is en geef daarvan een voorbeeld.
  Het tegenovergestelde van Differentiatie is Integratie. Van Integratie is sprake als een groep van samenwerkende bedrijfshuishoudingen van twee opvolgende fasen van hetzelfde productieproces worden samengevoegd. Voorbeeld is de bakker zie zijn graan zelf weer gaat halen.
 • Leg uit wat Specialisatie is en geef daarvan een voorbeeld.
  Wanneer een onderneming besluit het aantal producten dat ze vervaardigt sterk te verminderen en zich te beperken tot een veel kleiner assortiment. Wanneer bijvoorbeeld een bakker die brood en banket verkoopt, besluit zich te beperken tot de verkoop van brood.
 • Leg uit wat parallellisatie is en geef daarvan een voorbeeld.
  Dit, horizontale bewegingsverschijnsel is het tegenovergestelde van specialisatie. We verstaan hier het samenvoegen in een bedrijfshuishouding die zich in hetzelfde bewerkingsstadium bevinden, maar tot nu toe in verschillende bedrijfshuishoudingen voortgebracht werden. Bijvoorbeeld wanneer de verkoop van brood en banket in een zaak wordt samengevoegd.
 • Wanneer gaat een onderneming meestal over tot Differentiatie?
  Omdat de afzonderlijk gespecialiseerde onderneming, die de bepaalde taak overneemt, goedkoper kan werken. Die onderneming is deskundiger voor het bepaalde onderdeel en ze zal sneller kunnen komen tot een afzet van voldoende omvang, omdat ze dat onderdeel voor een groot aantal ondernemingen verzorgt.
 • Wanneer gaat een onderneming meestal over tot Integratie?
  Een motief voor integratie met de voorgaande fase in het productieproces (achterwaardse integratie) is dat de onderneming daardoor beter verzekerd is van de aanvoer van grondstoffen van de gewenste kwaliteit en kwantiteit. Voorwaardse integratie kan een waarborg zijn voor een geregelde afzet van de producten. Bijvoorbeeld het inkopen van producten die in eigen winkels worden verkocht.
 • Wat zijn de voordelen van specialisatie?
  • Beperking van het assortiment maakt dat de productie hiervan met veel meer routine en vaardigheid kan plaatsvinden, waardoor de snelheid van de productie toeneemt en dus de kostprijs per stuk zal dalen.

  • In de productie kan meer rekening worden gehouden met door diverse afnemers groepen gewenste varianten op de basismodellen. Hierdoor ontstaat een betere afstemming op de vraag van verschillende soorten afnemers. In het algemeen zal er dus een beter product tegen een lagere kostprijs worden vervaardigd.
 • Wat is het grote nadeel van specialisatie?
  Een gespecialiseerde onderneming wordt sterk afhankelijk van de vraag naar een (of enkele) product(en). Men spreekt hier van marktvernauwing.
 • Wat zijn de voordelen van Parallellisatie?
  • Er wordt een groter assortiment verkregen. Hierdoor kan het risico van vermindering van de vraag naar een van de producten worden opgevangen door de andere artikelen.
  • Een gelijkmatiger omzet wordt verkregen wanneer seizoen gevoelige ondernemingen zich in het stille seizoen met de vervaardiging van een ander product(onderdeel) gaan bezighouden.
 • Wat is het nadeel van parallellisatie?
  Dat is de noodzaak tot het aanleggen en aanhouden van voorraden in alle artikelen die men voert. Daarmee wordt veel geld renteloos vastgelegd.
 • Wat zijn de doeleinden van kosten en kostprijsberekeningen?
  • Ter ondersteuning van langetermijnbeslissingen als de keuze van de vestigingsplaats, productiecapaciteit, productiemethode enz.
  • Als informatiebron ter vaststelling van de meest winstgevende verkoop- en productiegrootte voor de komende periode
  • Als grondslag voor de bepaling van de (minimum)verkoopprijs
  • Ter middel van de bewaking van de bedrijfszuinigheid
  • Als grondslag voor de waardering gereed product en goederen in bewerking op de balans.
 • Wanneer is er sprake van massaproductie?
  Als de onderneming de hoedanigheid van het product zelf bepaalt, zich hierbij baserend op de vraag van het totaal aantal afnemers.
 • Hoe wordt het genoemd als er een massaproduct gemaakt wordt in een onderneming?
  Homogene massaproductie: bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf. Bij meerdere producten heet dit heterogene massaproductie.
 • Wanneer is sprake van stukproductie?
  Indien er geproduceerd wordt overeenkomstig de opdracht van een individuele afnemer. Bijvoorbeeld een huis dat op basis van een tekening van de opdrachtgever wordt gebouwd.
 • Wat is de mengvorm tussen massaproductie en stukproductie?
  Dat is seriemassaproductie: de producent bepaalt de hoedanigheid van het product, dat vervolgens gedurende een bepaalde periode wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld een bepaald type/ model van een automerk.
 • Wat is seriestukproductie?
  Dit is wanneer de afnemer de hoedanigheid van het product bepaalt, waarvan hij hij er een aantal koopt. Bijvoorbeeld de opdracht aan een scheepswerf voor de bouw van een aantal identieke containerschepen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Perioderesultaa A.C.
Opbrengst: afzet x verkoopprijs=
Kostprijs verkopen: afzet x Comm. Kp
Verkoopres./Transactieres. /Ruilwinst
+
Bezettingsresultaat:
Productie (W-N) x Cp/n
Afzet (W-n) x Ca/N
Periode resultaat - bedrijfsresultaat = winst/verlies
Perioderesultaat D.C.
Opbrengst: afzet x verkoopprijs
variable kosten: afzet x var. Kn. P.p.=
Dekkingsbijdrage = contributiemarge
vaste kosten 
= perioderesultaat
Bedrijfsresultaat
Totale opbrengst min totale kosten of transactieresultaat min bezettingsresultaat
Transactieresultaat
Ruilwinst (afzet x winstmarge)
Differentiële calculatie
De differentiële opbrengst vergeleken met de differentiële kosten.  Differentiële opbrengst wordt verstaan de extra opbrengst van de extra afzet. Onder differentiële kosten verstaan we de extra kosten van de extra productie die is vereist in verband met de incidentele order.
Verschil integrale kostencalculatie en variabele kosten calculatie
Ten aanzien winstbepaling en voorraadwaardering
Toepassing intergrale methode
Verkoopresultaat: afzet x (verkoopprijs - integrale kostprijs)
Bezettingsresultaat: (werkelijke productie /verkoop - normale productie / verkoop) x C/N
Prijsdiscriminatie zijn de volgende dingen voor noodzakelijk
 1. Producent een monopolistische positie inneemt (Anders afhankelijk van concurrenten)
 2. Markten gescheiden zijn. 
Prijsdiscriminatie
Het verkopen van een zelfde artikel op verschillende markten tegen verschillende prijzen, zonder dat deze prijsverschillen geheel toe te schrijven zijn aan kostprijstechnische factoren.
Aantal gebruiksmogelijkheid aan de break-evenanalyse
 • Ongeacht de omzet blijft de verkoopprijs gelijk, alleen voor bij de marktvorm met volledige mededinging.  Geen invloed uitoefenen op de hoogte van de verkoopprijs
 • productie gelijk aan de verkopen
 • vaste kosten constant, kortetermijnbeschouwing
 • variabele kosten wijzigen propportioneel
 • een product of een productcombinatie