Summary MBOC

314 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - MBOC

 • 1 Vesiculair transport

 • Wat is de eerste taak van membraancompartimenten?
  Het bij elkaar houden van bepaalde reacties en scheiden van anderen
 • Waarvoor is vesiculair transport nodig?
  Het is essentieel voor de uitwisseling van moleculen tussen de compartimenten
 • Waarmee maken cellen vesicles?
  Cellen maken vesicles met coats, lagen van eiwitten die cytosolaire kant van membraan bedekken en zo buiging tot blaasje mogelijk maken
 • Waar zijn coats voor nodig?
  Ze zijn nodig om te kiezen welk eiwit of stofje verplaatst gaat worden
 • Benoem de 3 soorten coats en in welke richting ze werken
  Clathrine, van plasmamembraan naar endosoom
  COPI, van golgi naar ER
  COPII, van ER naar golgi
 • Waaruit bestaat een clathrine coat?
  Bestaat uit 3 lagen: eerst de cargo receptors die aan de cargo binden, vervolgens de adaptors die nodig zijn voor buiging en tot slot clathrine, dat zorgt voor volledige afdekking van de vesicle
 • Welke lipide is voornamelijk belangrijk bij vesicles? Hoe is deze op meerdere manieren nuttig?
  Fosfatidyl inositol (PIP), op de suikergroep op de kop kan op meerdere plekken gefosforyleerd worden, hierdoor kan een soort lipiden verschillende eiwitten binden dus ander transport faciliteren
 • Aan welke twee componenten bindt de adaptor van een vesicle?
  PIP en de cargo receptor
 • Voor het aantrekken van coats zijn bepaalde moleculen nodig, benoem de soort en welke nodig zijn voor welke coats.
  Monomere GTPases, voor COPII is SarI nodig, voor clathrine of COPI is ARF nodig
 • Benoem de stappen die nodig zijn voor vorming van een coat
  1. G-eiwitten binden membraan en steken uit in cytosol
  2. Hieraan bindt eerste laag van de coat, deze moet zowel aan GTPase als aan cargo receptor binden
  3. Membraan wordt gebogen door speciale coiled coil eiwitten
  4. Vervolgens komt de tweede laag, die zeshoekige tralies vormt rondom de vesicle
 • Welke componenten vormen de tweede laag van de coat bij clathrine en COPII?
  Bij clathrine triskelions, bij COPII een combinatie van sec13 en sec31
 • Welke eiwitten binden bij clathrine aan GTPase en cargo receptor?
  Een dimeer van sec23 en sec24
 • Hoe wordt collageen op een andere manier vervoerd dan andere eiwitten?
  Voor procollageen worden specifieke vesicles gemaakt met een andere coat die beter is voor vezels die nog een laatste aanpassing moeten ondergaan
 • Na afsnoering moet de coat verwijderd worden, benoem de 4 stappen
  1. Hydrolyse van PIP2 zorgt ervoor dat de verbinding met de adaptor verzwakt
  2. Hydrolyse in GTPases die coat aantrekken, hier wordt GTP dus GDP en daarmee verliezen ze activiteit
  3. Door de curvatuur van de membraan wordt GAP aangetrokken, waardoor hydrolyse nog sneller gaat
  4.   Uncoating vindt plaats door ATPase en chaperones
 • Hoe komt een vesicle op de juiste locatie?
  Kleine GTPase, Rab, bindt aan effecors, dit eiwit zorgt voor transport via tethering, zo ontstaat er een interactie met SNARE die later leidt tot fusie
 • Welke drie varianten van SNARE zijn er?
  De v-SNARE zit op de vesicle, t-SNARE op de membraan van het organel, tijdens fusie heet het een trans-SNARE complex
 • Hoe reguleert Rab zichzelf en waarop heeft het invloed?
  Actief Rab recruteert PI3K, zorgt voor veel productie van PIP3, wat de GEF van Rab activeert, dus positieve feedback
  Eiwitten die beïnvloed noemen door Rab noem je effectors, elk organel heeft een andere Rab
 • Wat gebeurt er als 2 SNARE complexen bij elkaar komen?
  Er ontstaat een viervoudige coiled-coil, deze trekken lipiden naar elkaar toe, waardoor het makkelijk wordt voor membranen om te fuseren
 • Waarom is SNARE extreem belangrijk in zenuwen?
  Neurotransmitter moet ook doorgegeven worden door vesicles, als deze niet meer fuseren heb je een groot probleem
 • Op welke twee manieren wordt fusie van vesicles waardoor neurotransmitter vrijkomt gereguleerd?
  Vesicles zitten al tegen plasmamembraan aan, complexine remt fusie. Onder invloed van calcium stimuleert synaptotagmine fusie, dus calcium zorgt ervoor dat neurotransmitter vrijkomt
 • Eiwitten die naar het ER moeten hebben een bepaalde herkenningssequentie, welke?
  C-terminale KDEL (lysine-aspartaat-glutamaat-leucine)
 • Benoem de 5 lagen van golgi en hun functie
  1. Cis Golgi network, fosforyleert suikergroepen op lysosomale eiwitten
  2. Cis cisterna, mannose wordt verwijderd van suikergroepen
  3. Mediale cisterna, verwijderen van mannose en toevoegen van andere suikergroepen
  4. Trans cisterna, toevoegen van meer andere suikergroepen
  5. Trans golgi network, zet sulfaat op bepaalde groepen en sorteert eiwitten om ze naar andere organellen te sturen
 • Benoem de twee modellen van hoe een eiwit door de verschillende lagen van het golgi apparaat gaat?
  Vesiculair transport model: er zijn steeds  vesicles die overspringen van de ene naar de andere laag
  Cisternal maturation model: trans kant van golgi raakt langzaamaan verloren, aan de cis kant komen juist vesicles bij, dus schuiven de lagen steeds door en veranderen hun rollen
 • Hoe gaat transport van golgi naar lysosomen?
  Golgi produceert vesicles die naar endosomen gaan, dit differentieert of fuseert tot een lysosoom
 • Waarom zijn lysosomale eiwitten alleen actief in het lysosoom?
  Dit is een extreem zure omgeving, op andere plaatsen is de conformatie van deze eiwitten daarom anders, waardoor ze daar inactief zijn
 • Benoem 2 specifieke onderdelen of post-translationele modificaties voor lysosomale eiwitten
  Er wordt een mannose-6-fosfaat opgezet, door een fosfotransferase die wordt gebonden door een signal patch aan de andere kant van het enzym
 • Waar wordt de fosfaat groep voor M6P vandaan gehaald?
  UDP
 • Hoe zorgt M6P ervoor dat een enzym in het lysosoom terecht komt?
  M6P bindt aan de M6P receptor, deze trekt adaptine aan waardoor er een clathrine coated vesicle ontstaat. Na verwijdering van de clathrine coat gaat dit vesicle naar een vroeg endosoom
 • Wat gebeurt er met M6P en de M6P-receptor nadat deze in het endosoom zijn gekomen?
  Fosfaatgroep wordt verwijderd, waardoor het eiwit actief kan worden, de lege M6P receptor wordt met vesicles teruggebracht naar golgi
 • Hoe ontstaat een autofagosoom?
  Er vormt zich een tweede membraan rondom een organel, vervolgens kan deze fuseren met een lysosoom om zo autofagie te kunnen laten plaatsvinden
 • Benoem 2 redenen waarom endocytose belangrijk is
  1. Het binnenkrijgen van benodigde stoffen van buiten
  2. Zorgen dat de lipidesamenstelling van de plasmamembraan gelijk blijft door evenwicht te bieden tegen exocytose
 • Welke 3 routes kan een endosoom ingaan nadat meerdere vroege endosomen gefuseerd zijn?
  1. Hij kan terug naar de PM voor de recycling van receptoren, evt via recycling endosoom
  2. Kan fuseren met trans-golgi apparaat
  3. Hij kan fuseren met andere endosomen tot een endolysosoom en later een lysosoom vormen
  Let op, meestal gebeuren deze processen allemaal gedeeltelijk!
 • Hoe worden transmembraaneiwitten opgenomen via het endosoom zonder dat er groepen uit het endosoom steken?
  Er wordt eigenlijk een vesicle in een vesicle gemaakt, dit werkt anders dan normaal, omdat het cytoplasma nu aan de andere kant zit
  Het cytoplasma zit dus nu aan de binnenkant van deze vesicle in plaats van aan de buitenkant
 • Wat is het verschil tussen de vorming van vesicles met transmembraaneiwitten en de vorming van 'normale' vesicles?
  Deze vesicles vormen geen coats, maar maken gebruik van ESCRT eiwitten.
  ESCRT bindt aan PIP3, hierdoor worden meer ESCRT eiwitten gerecruteerd en ontstaat er een invaginatie die uiteindelijk een vesicle wordt
 • Waarvoor is exocytose belangrijk?
  Voor het secreteren van eiwitten via exocyte vesicles.
  Dit is met name van belang in klieren, maar ook om de signalen van zenuwen door te geven via neurotransmitters
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is er anders bij meiose?
Hier is het juist de bedoeling dat beide zusterchromatiden in dezelfde dochtercellen uitkomen
Daarom heeft elk chromosoom maar één kinetochore, zodat het hele chromosoom maar een kant op wordt getrokken
Hoe worden instabiele bindingen tussen microutubuli en chromosomen opgelost?
Er zijn een heleboel kinases aanwezig, waaronder Aurora B, die instabiele bindingen breken
Als er aan beide kanten een stabiele binding is ontstaat er fysiek ruimte tussen de chromatiden waardoor er een barrière ontstaat die de kinases scheidt van de substraten en zo kan de checkpoint doorlopen worden
Welke andere voorwaarde is nodig om door het metafase-anafase checkpoint heen te kunnen gaan?
Dat alle chromosomen door twee microtubuli stabiel gebonden zijn
Hoe kan het dat een enkele vrije kinetochore de hele celcyclus laat wachten?
Ook als er maar een heel klein beetje C-Mad2 aanwezig is wordt APC/C al volledig geremd en blijven de chromatiden dus bij elkaar
Hoe zorgt een vrije kinetochore ervoor dat anafase nog niet begint?
Hier binden een aantal checkpoint eiwitten aan, die samen MCC (mitotic checkpoint complex) kunnen laten vrijkomen
In MCC is Mad een van de eiwitten, dit raakt onder invloed van een vrije kinetochore aangepast tot gesloten C-Mad2. Dat bindt aan Cdc20, waardoor APC/C inactief blijft
Wat is de voorwaarde voordat een cel door een checkpoint heen kan?
Alle latere stappen worden uitgesteld totdat alle eerdere stappen volledig afgerond zijn
Hoe wordt securine gereguleerd?
APC/C-Cdc20 breekt normaal securine af, zodat het complex met separase verdwijnt en er los separase vrijkomt. Dit kan vervolgens de cohesine ringen breken, waardoor chromosomen in een keer uit elkaar vliegen omdat er al veel spannning op stond
Wat is de functie van securine?
Het reguleren van separase, datcohesine en condensine kan breken, zodat de chromatiden uit elkaar getrokken kunnen worden
Hoe worden de zusterchromatiden van chromosomen bij elkaar gehouden?
Rondom de chromosomen zit een ring van Smc moleculen, deze complexen bestaat uit cohesine en condensine
Hoe noem je de fase waarin een pre-replicatie complex kan ontstaan?
Licensing fase