Summary Medical Pharmacology at a Glance

-
ISBN-10 0470657898 ISBN-13 9780470657898
220 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medical Pharmacology at a Glance". The author(s) of the book is/are Michael J Neal. The ISBN of the book is 9780470657898 or 0470657898. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medical Pharmacology at a Glance

 • 12 Drugs acting on the gastrointestinal tract I: peptic ulcer

 • Pathofysiologie ulcus pepticum?
  Doorbreken van de beschermende mucuslaag van slijmvlies dat in contact is met HCL (waterstofchloride) en pepsine, waardoor weefselverlies optreedt met weinig neiging tot genezing.
 • Stimulatie maagzuur productie door?
  - Histamine
  - Acetylcholine
  - Gastrin
 • Remming maagzuurproductie door?
  PGE2
 • H2 receptor antagonist werkt op?
  Histamine (H2) receptor.
 • PPI werkt op?
  Protonpomp (uitwisseling in de pariëtele cel -> vorming maagzuur)
  Proton Pump Inhibiter = protonpompremmer
 • Uitokkende factoren peptisch ulcer?
  - Roken, alcohol, voeding
  - Reflux van gal- en pancreassappen
  - geneesmiddelen als salicylaten en NSAID's
  - Heliobacter pylori (Hp)
 • Alarmsymptomen bij ulcus pepticum?
  - Hematemesis of melena
  - Aanhoudend braken, stoornis of pijn bij voedselpassage
  - ongewild gewichtsverlies
  - anemie 
  - complicaties van een maagband  
  - Aanwijzing voor geperforeerd ulcus; tekenen van peritoneale prikkeling, 
     ernstige pijn , koorts
 • Wat doe je als  patiënt NSAID's gebruikt bij ulcus pepticum?
  - Onjuiste indicatie voor NSAID-> stop NSAID
  - Juiste indicatie ->  (op indicatie controle H. pylori) start een PPI  (controle
     na 2 weken + opnieuw beoordeling indicatie NSAID -> geen indicatie meer 
     dan langzaam afbouwen PPI (ivm reboundeffect), wel nog indicatie dan
     doorgaan PPI tot stop NSAID.)
 • Hoe kun je op  H.pylori testen?
  - Gastroscopie
  - Ademtest (ureum-ademtest) C13 / C14 (C13 voorkeur omdat C14 radioactief
     en duurder)
  - Fecestest -> 1ste keus (kosten + beschikbaarheid) 
  - Serum (bloed) 
  Testen kan alleen gedaan worden als PPI minimaal 2 weken gestopt is en H2 antagonist 1 dag.
 • Werkingsmechanisme antacida? algedraat/magnesiumoxide
  Zijn zuurbinders, ze neutraliseren het maagzuur ->  door stijging PH neemt de eiwitsplitsing door pepsine (proteolitische werking) af. Werkt snel maar kort.
  Combi van 2 middelen (metalen): snellere en langere werking en opheffen bijwerkingen -> obstipatie/laxatie
 • Werkingsmechanisme H2 (histamine) receptor antagonist? ranitidine
  - antihistaminica die H2 receptoren blokkeren op de pariëtale cel in de maag ->
  HCL (waterstofchloride=zoutzuur)) productie neemt af m.n. nachtelijk (bij
  eenmalige dosis na eten voor slapen gaan)-> pepsinevorming wordt geremd
  Werkt langer dan antacida
  Kan symptomen van maligniteit maskeren!
 • Werking PPI'S (protonpompremmers)? omeprazol
  Remmer het enzym H+/K+ATPase (protonpomp) in pariëtale cel, daardoor krachtige remmers maagzuursecretie (zowel basaal als na eten)
  Lange werkingsduur (24 uur) -> dus 1 x dd bij voorkeur voor ontbijt
  Kan symptomen van maligniteit maskeren!
  Als pomp is uitgeschakeld dan is dat irreversible (permanente blokkade). Lichaam maakt nieuwe protonpompen aan.
 • Step up beleid peptisch ulcus?
  Ga na wat pat. thuis al heeft gebruik.
  1) Antacidum
     R/ Antagel suspentie (40mg/20mg) 4 dd 15 ml 
     s/ 1 uur na iedere maaltijd
  2) onvoldoende effect na 2-4 weken -> vervang antacidum door H2 receptor-
      antagonist in standaarddosering
      R/ Ranitidine 300 mg tablet
      s/ 1x dd 1  (of 2x dd 0,5 tablet)
  3) onvoldoende effect na 2-4 weken -> vervang door PPI
      R/ Omeprazol 40 mg tablet
      s/ 1x dd 1 zonder kauwen met water innemen
 • Eradicatie methode H.pylori?
  Triple therapie:
  - Omeprazol 40 mg  1x dd  1  -> 4 weken lang/ na 2 weken afbouwen
  - Amoxicilline 1000 mg 2x dd 1 (bij allergie:Metrodinazol 500 mg 3x dd 1) ->
     7 dagen lang
  - Claritromycine 500 mg 2x dd 1 -> 7 dagen lang
 • Wanneer preventie (maagbescherming met PPI) bij NSAID gebruik?
  • 70 jaar of ouder
  • Ulcus of maagcomplicaties in VG
  • Bij 2 of meer van volgende factoren:

           - tussen 60 en 70 jaar
           - ernstige invaliderende reumatoïde artritis, hartfalen of DM
           - hoge dosering van niet selectieve NSAID (Diclofenac,
              Naproxen,Ibuprofen)
           - gebruik van co-medicatie met een hoger risico op maagcomplicaties
 • Welke co medicatie geeft een hoger risico op maagcomplicaties? Preventie!
  - cumarinederivaten
  - P2Y12-remmer (clopidogrel)
  - acetylsalicylzuurderivaat (als trombocytenaggregatieremmer)
  - systemisch werkend glucocorticoïd / corticosteroïden
  - SSRI's
  - Spinolacton (= kaliumsparend diureticum)
 • Wanneer maagzuur preventie (bescherming met PPI) bij gebruik ascal (acetylsalicylzuur)?
  • 80 jaar of ouder
  • vanaf 70 jaar en co-medicatie met hoger risico maagcomplicaties
  • vanaf 60 in combi met ulcus of complicatie daarvan in VG
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Werking PPI'S (protonpompremmers)? omeprazol
Remmer het enzym H+/K+ATPase (protonpomp) in pariëtale cel, daardoor krachtige remmers maagzuursecretie (zowel basaal als na eten)
Lange werkingsduur (24 uur) -> dus 1 x dd bij voorkeur voor ontbijt
Kan symptomen van maligniteit maskeren!
Als pomp is uitgeschakeld dan is dat irreversible (permanente blokkade). Lichaam maakt nieuwe protonpompen aan.
Werkingsmechanisme H2 (histamine) receptor antagonist? ranitidine
- antihistaminica die H2 receptoren blokkeren op de pariëtale cel in de maag ->
HCL (waterstofchloride=zoutzuur)) productie neemt af m.n. nachtelijk (bij
eenmalige dosis na eten voor slapen gaan)-> pepsinevorming wordt geremd
Werkt langer dan antacida
Kan symptomen van maligniteit maskeren!
Werkingsmechanisme antacida? algedraat/magnesiumoxide
Zijn zuurbinders, ze neutraliseren het maagzuur ->  door stijging PH neemt de eiwitsplitsing door pepsine (proteolitische werking) af. Werkt snel maar kort.
Combi van 2 middelen (metalen): snellere en langere werking en opheffen bijwerkingen -> obstipatie/laxatie
Eradicatie methode H.pylori?
Triple therapie:
- Omeprazol 40 mg  1x dd  1  -> 4 weken lang/ na 2 weken afbouwen
- Amoxicilline 1000 mg 2x dd 1 (bij allergie:Metrodinazol 500 mg 3x dd 1) ->
   7 dagen lang
- Claritromycine 500 mg 2x dd 1 -> 7 dagen lang
Wanneer maagzuur preventie (bescherming met PPI) bij gebruik ascal (acetylsalicylzuur)?
 • 80 jaar of ouder
 • vanaf 70 jaar en co-medicatie met hoger risico maagcomplicaties
 • vanaf 60 in combi met ulcus of complicatie daarvan in VG
Welke co medicatie geeft een hoger risico op maagcomplicaties? Preventie!
- cumarinederivaten
- P2Y12-remmer (clopidogrel)
- acetylsalicylzuurderivaat (als trombocytenaggregatieremmer)
- systemisch werkend glucocorticoïd / corticosteroïden
- SSRI's
- Spinolacton (= kaliumsparend diureticum)
Wanneer preventie (maagbescherming met PPI) bij NSAID gebruik?
 • 70 jaar of ouder
 • Ulcus of maagcomplicaties in VG
 • Bij 2 of meer van volgende factoren:

         - tussen 60 en 70 jaar
         - ernstige invaliderende reumatoïde artritis, hartfalen of DM
         - hoge dosering van niet selectieve NSAID (Diclofenac,
            Naproxen,Ibuprofen)
         - gebruik van co-medicatie met een hoger risico op maagcomplicaties
Hoe kun je op  H.pylori testen?
- Gastroscopie
- Ademtest (ureum-ademtest) C13 / C14 (C13 voorkeur omdat C14 radioactief
   en duurder)
- Fecestest -> 1ste keus (kosten + beschikbaarheid) 
- Serum (bloed) 
Testen kan alleen gedaan worden als PPI minimaal 2 weken gestopt is en H2 antagonist 1 dag.
Wat doe je als  patiënt NSAID's gebruikt bij ulcus pepticum?
- Onjuiste indicatie voor NSAID-> stop NSAID
- Juiste indicatie ->  (op indicatie controle H. pylori) start een PPI  (controle
   na 2 weken + opnieuw beoordeling indicatie NSAID -> geen indicatie meer 
   dan langzaam afbouwen PPI (ivm reboundeffect), wel nog indicatie dan
   doorgaan PPI tot stop NSAID.)
Alarmsymptomen bij ulcus pepticum?
- Hematemesis of melena
- Aanhoudend braken, stoornis of pijn bij voedselpassage
- ongewild gewichtsverlies
- anemie 
- complicaties van een maagband  
- Aanwijzing voor geperforeerd ulcus; tekenen van peritoneale prikkeling, 
   ernstige pijn , koorts