Summary Medicatie Cardiologie

410 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Medicatie Cardiologie

 • 1 Statinen

 • Wat is de werking van Statinen?
  Statinen verlagen het cholesterol, door het bevorderen van LDL opname uit het bloed.
 • Simvastatine komt uit de medicijngroep?
  Statines
 • Zocor is de merknaam van?
  Simvastatine
 • Pravastatine valt onder de medicijngroep?
  Statinen
 • Onder statinen vallen de volgende 2 medicijnen:
  - Simvastatine; 
  - Pravastatine.
 • De toedieningswijze van simvastatine en pravastatine is:
  Tabletvorm
 • Wanneer moet je de pravastatine of simvastatine tablet innemen?
  'S avonds, omdat de lever 's nachts meer cholesterol aanmaakt.
 • Wat is een specifieke bijwerking van simvastatine?
  Bijwerkingen komen zelden voor.
 • Wat mag je niet nemen bij het gebruik van simvastatine?
  Grapefruit- / pompelmoessap
 • Wat zijn de 2 relatief frequente bijwerkingen van statines?
  - Spierklachten (spierpijn, spierstijfheid, spierkrampen); 
  - Stijging van de leverenzymwaarden (o.a. ALAT en ASAT).
 • Wat zijn de 2 minder frequente bijwerkingen van statines?
  - Myopathie die gepaard kan gaan met spierpijn en spierzwakte; 
  - Leverfunctiestoornissen (geelzucht, leverfalen en hepatitis).
 • Wat zijn indicaties voor simvastatine (3):
  - Behandeling van primaire of familiaire hypercholesterolmie;
  - Behandeling van gemengde dyslipidemie;
  - Preventie bij artherosclerotisch cardiovasculair lijden, DM.
 • Wat zijn indicaties voor pravastatine:
  - Primair hypercholesterolmie of gemengde dyslipidemie; 
  - Primaire preventie bij matige of ernstige hypercholesterolmie en bij toegenomen kans op eerste cardiovasculaire gebeurtenis; 
  - Secundaire preventie bij een eerste doorgemaakt myocardinfarct of instabiele angino pectoris met een normale of verhoogde cholesterolspiegel; 
  - Hyperlipidemie als gevolg van immunosuppressieve therapie na een orgaantransplantatie.
 • Wanneer zie je effect van simvastatine?
  Na vier tot zes weken.
 • Wanneer zie je effect van pravastatine?
  Na 1 tot 4 weken.
 • 2 Lisdiuretica

 • Wat is de medicijngroep van Furosemide?
  Lisdiuretica
 • Lasix is de merknaam van:
  Furosemide
 • Wat is het effect van lisdiuretica?
  Plasmiddel om onnodig vocht uit te plassen. Verbetert de pompkracht van het hart. 
 • Wat zijn indicaties voor furosemide (6):
  - Onderhoudsbehandeling van hartfalen;
  - (Long) oedeem;
  - Hypertensie;
  - Nierziekte; 
  - Acute hypercalciëmie;
  - Geforceerde diurese.
 • Wat is de toedieningswijze van furosemide (4):
  - Drank; 
  - Injectie;
  - Infusie; 
  - Tablet.
 • Hoe moet je de furosemide infusie toedienen?
  Langzaam met max 4 mg/min.
 • Hoe moet je de furosemidetablet innemen?
  Zonder kauwen op lege maag (half uur voor de maaltijd) voor 17:00.
 • Waarom neem je een furosemidetablet niet in na 17:00?
  Omdat je dan vooral 's nachts veel moet plassen.
 • Wat zijn specifieke bijwerkingen van furosemide (8):
  - Dehydratie;
  - Hypovolemie;
  - Verstoring elektrocytenbalans;
  - (Orthostatische) hypotensie;
  - Dorstgevoel;
  - Meer klachten van syndroom van Sjögren (droge slijmvliezen);
  - Problemen met plassen (vooral bij vergrote prostaat);
  - Duizeligheid.
 • Bij welke leeftijdsgroep die furosemide gebruikt,  komt de bijwerking 'hypovolemie' voornamelijk voor:
  Bij ouderen
 • Wat zijn relatief frequente bijwerkingen van lisdiuretica (3)?
  - (orthostatische) hypotensie;
  - Hypovolemie;
  - Verstoring van de elektrolytenbalans (hypokaliëmie, hypoatriëmie, hypochloremie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie, hyperurikemie).
 • Hoe snel werkt furosemide?
  Vaak binnen een half uur tot ongeveer 8 uur nadat het gebruik is.
 • De eerste dagen na het gebruik van furosemide kan de patiënt last krijgen van (5)?
  - Hoofdpijn
  - Droge mond;
  - Dorst;
  - Slechter zien;
  - Duizeligheid.

  Omdat iemand in korte tijd veel vocht verliest.
 • Wanneer en hoelang werkt de furosemidecapsule met een vertraagde afgifte.
  Binnen 2 tot 3 uur en werken 12 tot 24 uur lang.
 • Wanneer is er volledig effect van het medicijn furosemide bij het verlagen van de bloeddruk.?
  Na enkele dagen tot weken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn specifieke bijwerkingen van captopril (5):
- Kriebelhoest;
- Duizeligheid;
- Maagdarmklachten;
- Smaakveranderingen;
- Huiduitslag.
Wat zijn indicaties voor simvastatine (3):
- Behandeling van primaire of familiaire hypercholesterolmie;
- Behandeling van gemengde dyslipidemie;
- Preventie bij artherosclerotisch cardiovasculair lijden, DM.
Indicatie van eplerenon (2):
- Hartfalen;
- Na een hartinfarct om te voorkomen dat je hartfalen krijgt.
Wat zijn bijwerkingen van oxycodon (6):
- Sedering;
- Sufheid / slaperigheid;
- Obstipatie;
- Misselijkheid / braken;
- Hoofdpijn;
- Jeuk.
Hoelang werken retard oxycodon tabletten?
12 uur lang.
Hoe snel en hoelang werken oxycodon tabletten, capsules en drank?
Binnen 1 uur en 4 tot 6 uur lang.
Wat zijn indicaties voor oxycodon (2):
- Palliatieve zorg; 
- Hevige pijn.
Wat zijn toedieningsvormen van oxycodon (6):
- Capsule; 
- Drank; 
- Injectie; 
- Tablet; 
- Tablet met gereguleerde afgifte; 
- Tablet orodispergeerbaar (smelt)
Oxycodon valt onder de groep?
Opioïden.
Hoe snel en hoelang werken de gewone morfine tabletten en drank?
Binnen 1 tot 2 uur en 4 tot 7 uur lang.