Summary Medicijnen: van molecuul tot mens

-
278 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medicijnen: van molecuul tot mens

 • 1.1 Verschillende fasen in geneesmiddelenonderzoek

 • wat is interventie
  medisch ingrijpen (ziekte met geneesmiddel)
 • waardoor wordt ziekte veroorzaakt?
  doordat een bepaald eiwit in de betreffende patiënt niet goed functioneert. het ontbreekt, werkt te hard of juist te langzaam
 • wat zijn de stappen van een medicijn?
  1. target finding
  2. lead finding
  3. lead optimization
  4. leadmolecuul
  5. in vitro/in vivo
  6. klinisch of mens gebonden onderzoek
 • wat houd target finding in?
  het doeleiwit (welk eiwit functioneert niet goed?)
 • wat houd lead finding in?
  zoeken naar de biologische actieve stof die heel gericht alleen dit ene doeleiwit uitschakelt of juist aanzet tot activiteit. (heel precies dit doeleiwit, anders krijg je er ongewenste werkingen bij cadeau)
 • toxicologie?
  het voorkomen van schadelijke effecten
 • wat houd lead optimization in?
  de biologisch actieve stof (farmacon) wordt geoptimaliseerd
 • wat houd leadmolecuul in?
  molecuul dat zodanig is aangepast dat de gewenste werking optimaal is en de ongewenste bijwerkingen minimaal. er wordt ook naar de manier van toedienen gekeken
 • wat houd in vitro in?
  het testen op menselijke cellen en weefsels die in het laboratorium worden gekweekt (in glas). zo kom je achter de werking.
 • wat Houd in vivo in?
  het onderzoek in dieren. onderzoek naar bijwerkingen en dieren die soortgelijke ziekte hebben behandelen om meer over effectiviteit te weten
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 1+2 in?
  - inschatten van effectieve dosis 
  - beste wijze van toedienen
  eerst op vrijwilligers getest, daarna op kleine groep patiënten die aan de ziekte leiden.
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 3 in?
  effectmaat, vergelijk met placebo, dubbelblind onderzoek, dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek, geregistreerd geneesmiddel.
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 4 in?
  'post-marketing surveillance': Methode om de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel te registreren en te evalueren
 • effectmaat?
  iets wat goed te meten is en wat direct verband houdt met het geneesmiddel
 • dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek?
  waarbij factoren het resultaat van het onderzoek niet vertekenen (bloeddruk, leeftijd, geslacht, leefgewoonte)
 • 1.2 Geneesmiddelen en geld

 • patent/octrooi?
  geeft de houder ervan het alleenrecht om een bepaald product (geneesmiddel) te maken en te verkopen. geldt 20 jaar
 • waar is patent/octrooi voor?
  - terugverdienen van kosten die gemaakt zijn en compensatie mislukt ontwikkeltraject
  - maakt het mogelijk de kennis met andere te delen
 • specialité?
  geneesmiddel waar een patent op rust
 • loco- of generieke preparaten?
  geneesmiddel waarbij het patent verstreken is
 • wat word bedoeld met preparaat?
  medicijn
 • waarom zijn loco preparaten goedkoper?
  omdat de producent alleen maar aan hoeft te tonen dat bij een gelijke dosis geneesmiddel eenzelfde hoeveelheid van de werkzame stof bij de patiënt in het bloed komt. dus geen dure klinisch onderzoeken nodig
 • me-too-preparaten?
  er wordt gebruik gemaakt van een doeleiwit dat al door een andere fabrikant is gevalideerd (er is al een succesvol geneesmiddel ontwikkeld dat gebruik maakt van dit bepaalde aangrijpingspunt, doeleiwit) dit preparaat is ook goedkoper
 • waarom is mislukking veel kleiner bij me-too-preparaten?
  door een ander molecuul te maken dat op hetzelfde doeleiwit aangrijpt.  i.p.v. een heel nieuw aangrijpingspunt
 • is het me-too-preparaat makkelijker in gebruik dan het eerste middel?
  ja, bijvoorbeeld de doseerfrequentie.
  de registratie moet wel met uitgebreid dierexperimenten en klinische onderzoeken, om bijwerking en effectiviteit zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.
 • welke 2 soorten namen heeft een geneesmiddel?
  - generieke naam
  - merknaam
 • generieke naam?
  internationale naam, wetenschappelijke naam die vaak een aanduiding geeft op de wijze waarop het geneesmiddel werkt.
 • merknaam?
  verzonnen door de fabrikant. zodat hij gemakkelijk onthouden wordt. verschilt per land.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

dipyridamol
gaat samenklonteren bloedplaatjes tegen
steady state
hoeveelheid geneesmiddel die per tijdseenheid wordt toegediend = hoeveelheid middel die per tijdseenheid word geëlimineerd
accumulatie
waneer het dosisinterval kleiner is dan 4/5 keer de halfwaardetijd
dosisinterval
tijd tussen 2 toedieningen van een geneesmiddeldosis
klaring
plasmavolume dat per tijdseenheid wordt ontdaan van farmacon.
Hoe word de proton pomp gestimuleerd? waardoor wordt dat geactiveerd?
door een kinase-eiwit, deze word geactiveerd door calciumionen.
farmaceutische fase?:
wijze van toediening en geneesmiddel
dosisinterval?:
hoe vaak het ingenomen moet worden
Dosering?:
welke hoeveelheid
farmacokinetiek?:
wat er met een geneesmiddel gebeurt in het lichaam, wat het lichaam doet met het geneesmiddel.