Summary Medisch secretaresse

-
597 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medisch secretaresse

 • 1 Inleiding

 • Geef aan op welke letter(s) de woorden eindigen in het meervoud
  a
  Is
  us
  um
  a ae
  is  es
  us i
  um a
 • Waarvoor staat de afkorting A
  Arteria
 • Waarvoor staat de afkorting AA
  Arteriae
 • Waarvoor staat de afkorting Art
  Articulatio
 • Waarvoor staat de afkorting G
  Glandula
 • Waarvoor staat de afkorting Lig
  Ligamentum
 • Waarvoor staat de afkorting M
  Musculus
 • Waarvoor staat de afkorting Mm
  Musculi
 • Waarvoor staat de afkorting N
  Nervus
 • Waarvoor staat de afkorting Nn
  Nervi
 • Waarvoor staat de afkorting V
  Vena
 • Waarvoor staat de afkorting Vv
  Venae
 • 2 Lichaamscellen

 • De cel en de celkern zijn omgeven door een vlies. Hoe noem je dit vlies?
  Celmembraan, deze beschermt de inhoudt van de cel.
 • Wat regelt de celkern?
  De celkern is een organel dat alle activiteiten regelt die binnen de cel plaatsvinden.
 • Waar bevinden zich de chromosomen?
  In de celkern
 • Waaruit bestaan chromosomen?
  Voornamelijk uit het DNA
 • Waaruit bestaat het cytoplasma voornamelijk?
  Water en eiwitten

 •  Wat zijn organellen?
  Structuren binnen een cel
 • Hoe kan zuurstof een lichaamscel binnengaan en koolstofdioxide een cel weer verlaten?
  Door diffusie
 • Wat is diffusie?
  Verplaatsing van stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof.
 • Wat is osmose?
  Diffusie van oplosbare deeltjes door een semipermeabele membraan dat oplossingen van verschillende concentratie scheidt. Transport zal verlopen van oplossing met lage concentratie naar die met hoge concentratie
 • Wat is actief transport?
  Verplaatsing van een stof door een biologisch membraan tegen het concentratieverval in, door middel van energietoevoer en speciale enzymen.
 • Wat is assimilatie?
  Dit is de verzamelnaam voor alle omzettingen waarbij stoffen worden opgebouwd.
 • Wat is dissimilatie?
  Dit is de verzamelnaam voor alle omzettingen waarbij stoffen worden afgebroken.
 • Wat is de grondstofwisseling( basaal metabolisme)?
  Dit is de stofwisseling die altijd plaatsvindt, ook wanneer het lichaam zich in een toestand van rust bevindt.
 • Wat betekent stofwisseling?
  Het geheel van omzettingen( veranderingen ), die stoffen binnen de cellen ondergaan.
 • Wat is mitose?
  Gewone celdeling.
 • Wat is meiose?
  Reductiedeling.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de symptomen?
Koorts, stijve nek, hoofdpijn en opgezette halsklieren
Wat is de incubatietijd?
Circa 6 weken
Waardoor wordt de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt?
Door het Epstein Barr virus
Wat is naar verloop van tijd de enige behandeling?
Een levertransplantatie
Hoe staat hepatitis C ook wel bekend?
De sluipmoordenaar
Wanneer werd hepatitis C ontdekt?
Ruim 10 jaar geleden
Hoe wordt hepatitis B overgedragen?
Via seksueel contact en bloed
Ontwikkelt iemand met hepatitis B geelzucht?
In één op de drie gevallen
Wanneer merkt men de eerste symtomen op?
75 dagen na besmetting ( soort griepaanval )
Hoe zouden we hepatitis B kunnen omschrijven?
Een ontsteking van de lever