Summary Medische fysiologie en anatomie 2.1b

-
408 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische fysiologie en anatomie 2.1b". The author(s) of the book is/are y. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medische fysiologie en anatomie 2.1b

 • 6 Zenuwstelsel

 • Waaruit bestaat het zenuwweefsel grofweg?
  Uit neuronen (zenuwcellen) en gliacellen (steuncellen).
 • 6.1.1 Neuronen

 • Functioneel zijn er bij een neuron drie gedeeltes te onderscheiden, welke?
  • Opvangend gedeelte: hier komen de impulsen aan; dit betreft meestal de dendrieten en het cellichaam;
  • Geleidend gedeelte: dit betreft het axon;
  • Overdragend gedeelte: in de synaps wordt de impuls overgedragen op andere neuronen en bij de perifere motorische neuronen op de spiervezels of klieren.
 • Er zijn drie soorten zenuwcellen, welke?
  • Sensorische neuronen: deze voeren de impulsen vanuit de zintuigen naar het centrale zenuwstelsel;
  • Motorische neuronen: deze voeren de impulsen vanuit het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren; ze hebben per neuron een aantal korte dendrieten en 1 lange axon;
  • Schakelneuronen: deze brengen binnen het centrale zenuwstelsel impulsen over van het ene neuron op het andere.
 • Hoe zijn de meeste zenuwcellen grofweg opgebouwd?
  Bestaan uit 1 lange uitloper (axon) en veel korte uitlopers (dendrieten).
 • Wat is een synaps + wat speelt bij deze impulsoverdracht een belangrijke rol?
  • Een synaps is de plaats waar een impuls wordt overgedragen tussen een axon van een zenuwcel en een andere cel.
  • Bij deze impulsoverdracht spelen bepaalde stoffen die neurotransmitters worden genoemd een belangrijke rol.
 • Er bestaan drie soorten overgangen tussen een axon van een zenuwcel en een andere cel, welke?
  • neuromusculair: de impuls wordt overgedragen van een zenuwcel naar een spiercel;
  • neuroneuraal: de impuls wordt overgedragen van een zenuwcel naar een andere zenuwcel;
  • neuroglandulair: de impuls wordt overgedragen van een zenuwcel naar een kliercel.
 • 6.1.2 Gliacellen

 • Functie neurogliacellen?
  Zijn de steuncellen van het zenuwstelsel. Zij omgeven de neuronen en ondersteunen daarmee hun functie.
 • Welke cellen vormen de meerderheid van de cellen in het centrale zenuwstelsel?
  Neurogliacellen.
 • Waarom komen de meeste primaire hersentumoren voort uit de neurogliacellen?
  Omdat deze cellen bij volwassenen zich niet delen.
 • Er worden vier typen neurogliacellen onderscheiden, welke?
  • astrocyten;
  • oligodendrocyten;
  • ependymcellen;
  • microgliacellen.
 • Functies astrocyten?
  • Astrocyten zijn met perivasculaire eindvoetjes gehecht aan het endotheel van capillairen en zorgen hiermee voor het zeer selectief uitwisselen van stoffen tussen bloed, weefselvloeistof en zenuwcellen. In dit verband spreekt men van de bloed-hersenbarriere.
  • Samen met andere gliacellen zorgen astrocyten ook voor de fagocytose van afbraakproducten. Zo ruimen de astrocyten overtollige neurotransmitters op en zorgen ze voor de afbraak van oude synapsen.
 • Wat maken oligodendrocyten + functie?
  • Oligodendrocyten vormen de witte stof van het centrale zenuwstelsel.
  • Zij vormen namelijk de myelineschede rondom axonen, waardoor deze geisoleerd zijn en de geleiding van impulsen sneller verloopt.
 • Wat zijn ependymcellen + functies?
  • Ependymcellen zijn epitheelcellen die de wand van ventrikels en het centrale kanaal van het ruggenmerg bekleden.
  • Aan de ventriculaire zijde bevatten deze cellen trilharen die de liquorcirculatie bevorderen. 
  • Door hun uitlopers naar de astrocyten spelen ze mogelijk ook een rol in de voedselvoorziening van neuronen.
 • Functie microgliacellen?
  Spelen een rol in de aspecifieke afweer binnen het centrale zenuwstelsel: door fagocytose worden micro-organismen en afgestroven cellen opgeruimd.
 • 6.3 Indeling van het zenuwstelsel

 • Op welke twee manieren kan het zenuwstelsel worden ingedeeld?
  • anatomisch (bouw en ligging)
  • fysiologisch (functie)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

fobie
angst
hersenen
encefal, encefalo
hersenschedel
cefal(o
stemgeluid
fonie
rib
cost
ruggegraat
racht
kraakbeen
chondr, chondro
been
oste
gewricht
artro
borstkas
thorax