Summary Medische Kennis HC 3

-
502 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische Kennis HC 3". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medische Kennis HC 3

 • 1.1 Ziekte en gezondheid

 • Wat is volgens het WHO de definitie van gezondheid?
  Onder gezondheid wordt verstaan het zich welbevinden/het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economische en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken.
 • Wat betekent homeostase?
  Het goed functioneren van het lichaam als gevolg van het goed op elkaar ingespeeld zijn van talrijke fysiologische regelmechanismen. De homeostase is een dynamisch evenwicht. Dynamisch omdat het evenwicht steeds in beweging is, zich aanpassend  aan de omstandigheden waarin het lichaam zich verkeert.
  We kennen niet alleen een lichamelijke homeostase, maar ook een geestelijke. Zijn beide in evenwicht, dan is de mens gezond.
 • 1.1.1 Ziekte, symptoom en syndroom

 • Waardoor ontstaan symptomen?
  Door disfunctioneren van organen en/of orgaansystemen en weefsels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve symptomen.
 • Wat zijn objectieve en subjectieve symptomen?
  Objectieve symptomen zijn door buitenstaanders vast te stellen, subjectieve niet.
 • Wanneer wordt er gesproken van een syndroom?
  Wanneer een groep verschijnselen tegelijkertijd aanwezig is, maar dat deze niet typisch bij 1 ziekte horen en bij meerdere ziekten kunnen voorkomen.
 • 1.1.2 Ziektebeloop

 • Wat zijn rechutes of exacerbaties?
  Als er tijdens een chronische ziekte opflikkeringen ontstaan in het ziekteproces.
 • Wat is remissie?
  Als er bij een chronische ziekte verbetering optreedt zonder dat er sprake is van genezing.
 • Wat zijn complicaties?
  Onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen tijdens het verloop van de ziekte en die de situatie verergeren. Het optreden van complicaties kan wel vanuit het ziektebeeld worden verklaard.
 • Wat is een recidief?
  Als een ziekte, na volledig te zijn genezen, weer terugkeert.
 • Wanneer wordt er van genezing gesproken?
  Als de ziekteverschijnselen geheel verdwenen zijn.
 • Wat is de reconvalsecentieperiode?
  Na genezing voelt men zich vaak nog niet helemaal de oude en volgt er nog een periode van aansterken. Dat is de reconvalsecentieperiode.
 • Wat is prodromata?
  Voorverschijnselen. Het zijn in de regel algemene verschijnselen die vaak bij ziekten horen, zoals moeheid, malaise. De oorzaak ligt wel in de ziekte die zich gaat openbaren, maar deze is nog niet herkenbaar. Vb is een aura voorafgaand een epileptisch insult.
 • Wat betekent prognose?
  De toekomstverwachting ten aanzien van de ziekte.
 • 1.2 Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ziekten

 • Er zijn vele oorzaken waardoor de mens zijn gezondheid kan verliezen. Hoe worden die oorzaken genoemd?
  Ziekmakende agentia of ook wel etiologische factoren.
 • Waarbij wordt bij de behandeling van ziekte naar gestreefd?
  De oorzaak van de ziekte weg te kunnen nemen = causale behandeling
 • Wat verstaan we onder constitutie?
  Het totaal aan erfelijke eigenschappen die we an onze ouders meekrijgen. Dit is dus genetisch bepaald.
 • 1.3 Factoren die tot ziekte kunnen leiden

 • Wat is etiologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt er achter te komen wat de oorzaak van het ziek-zijn is (leer van oorzakelijke factoren).

  In de praktijk blijkt het echter zelden zo te zijn dat slechts 1 factor verantwoordelijk is -> dus multicausaal.
 • Endogene factoren?
  Voortkomend uit het individu
 • Exogene factoren?
  Voorkomend vanuit de buitenwereld.
 • Welk proces ontstaat er nadat etiologische factoren hebben ingewerkt?
  Het proces van ontwikkelen van de ziekte, de pathogenese (ontstaanswijze van ziekten).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.