Summary Medische kennis voor hulpverleners

-
ISBN-10 9046901165 ISBN-13 9789046901168
935 Flashcards & Notes
72 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische kennis voor hulpverleners". The author(s) of the book is/are Martha van Endt Meijling. The ISBN of the book is 9789046901168 or 9046901165. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Medische kennis voor hulpverleners

 • 1 Les 1 samenvatting Medisch

 •  

  Medisch model

  Monocausaal denken

  Gerichtheid op individu

  Eenzijdige nadruk op lichamelijk aspect

  Nadruk op curatie

  Nadruk op intramurale zorg

  P.332

   

  Handige apps

  EHBO het Nederlandse rode kruis

  Farmacotherapeutisch kompas

  Bijsluiters van medicijnen

  Teek away

   

  Links

  www.vgn.nl

  www.kennispleingehandicaptensector.nl/

  Gezondheids patronen van Gordon

   

  Probleemanalyse

  Lichamelijke aspecten

  ·      Vaak iets afwijkend gezicht

  ·      Vaak meer fysieke problemen

  ·      Vaak hoor, zicht- en/of loopproblemen

   

  Foliumzuur

  Extra foliumzuur zorgt dat een ongeboren kind zich goed kan ontwikkelen.

  Begin vóór de zwangerschap met foliumzuur slikken.

  Slik elke dag een tablet foliumzuur.

  Blijf foliumzuur slikken tijdens de eerste 2 maanden van de zwangerschap.

   

  Wat mag je niet doen als zwangere vrouw bijvoorbeeld:

  Niet roken

  Niet drinken

  Geen drukgsgebruik

  Geen rauwvlees 

  Geen kattenbak verschonen

  Geen streng dieet

   

  Rubella – rode hond

  Spina bifida – openruggetje

  Toxoplasmose – parasiet bij katten

   

  Sysdroom FAS – Foetaal Alcohol Syndroom (p.362)

  Hersenschade wat het kind in de baarmoeder heeft opgelopen omdat de moeder tijdens de zwangerschap een glaasje heeft gedronken. (1 glas is al een GROOT risico)

   

  Kinderen met FAS heeft vaak last van;

  ·      Niet goed kunnen plannen

  ·      Gebrekkig geweten of gewetenloos

  ·      Grote kans voor verslavingen

  ·      Grote risco voor criminaliteit en prostitutie

   

  50% van de Nederlandse vrouwen drinkt gewoon nog door tijdens de zwangerschap.

 • Effekten van druggebruik in de zwangerschap

   De mogelijke complicaties die gedurende de zwangerschap kunnen optreden zijn vanzelfsprekend recht evenredig met de aard en hoeveelheid van gebruik. Combinatie van verschillende middelen zal leiden tot complexe effecten welke zowel medische als verloskundige implicaties kunnen hebben. Verslavingsproblematiek in combinatie met laag socio-economische status geven de complicaties veelal nog een extra dimensie.
  De mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap worden wel los gezien van de neveneffecten van het gebruik.
  Mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen zijn : HIV en AIDS, anemie, hepatitis, flebitis, infectieuse toestanden gaande van gelocaliseerde infecties o.a. pneumonie tot zelfs veralgemeende sepsis, chlamydia, herpes, hypertensie.
  Als verloskundige complicaties zijn o.a. abortus, mors in utero, groeiachterstand, prematuriteit, placentaloslating en amnionitis beschreven.

  Gevolgen voor de foetus en de pasgeborene

   Vooraleer algemeen het neonataal abstinentiesyndroom te bespreken, worden de mogelijke effecten van verschillende genotsmiddelen, geneesmiddelen, drugs toegelicht.

  Alcohol : alcohol is wereldwijd gezien waarschijnlijk de meest getolereerde 'sociale drug'. Dit genotsmiddel ontstaat door natuurlijke gisting van suikers in vb.druiven en gerst.
  Bij alcoholgebruik is het alcoholgehalte in het foetaal bloed even hoog als in het moederlijk bloed. Overmatig alcoholgebruik kan aanleiding geven tot miskraam en groeiachterstand.
  Sinds 1968 is een causaal verband aangetoond tussen foetale anomaliën en chronisch alcoholmisbruik door de zwangere. Het zogenaamde '“foetaal alcohol syndroom (FAS) omvat o.m. afwijkingen van het centrale zenuwstelsel (mentale retardatie, hypotonie, hyperkinesie),groeiachterstand en fenotypische afwijkingen van het aangezicht (hypoplasie van de onderkaak kleine ogen, lage neusrug) Het syndroom uit zich voornamelijk wanneer het misbruik zich situeert in het eerste zwangerschapstrimester. FAS kan optreden als de zwangere meer dan 6 alcoholische dranken per dag gebruikt.

   

  Nicotine : de nicotine in tabak is ook een genotsmiddel of 'sociale drug'. Roken in de zwangerschap is zeer schadelijk voor de foetus; ook passief roken heeft bewezen negatieve effecten.
  Roken gedurende de zwangerschap is geassocieerd met nefaste gevolgen voor de foetus en de pasgeborene. Vrouwen die roken hebben veel meer kans op een spontaan miskraam en bevallen doorgaans van een baby met laag geboortegewicht (gemiddeld 200 gr lager en vaak onder de 2500 gr). Nicotine veroorzaakt immers vasoconstrictie van de uteriene vaten wat resulteert in een verminderde utero-placentaire flow met minder voedings- en zuurstoftoevoer naar de foetus. Dit zuurstoftransport wordt ook minder effectief met hypoxie (verminderde zuurstofspanning) tot gevolg en dit leidt aldus tot groeiachterstand, prematuriteit, dysmaturiteit. Placenta-infarcten kunnen leiden tot placenta-loslating, eventueel mors in utero.
  Naast de echte nicotinedependente effecten dient ook vermeld dat de foetus lijdt onder het meestal slechte voedingspatroon van de moeder : rokende moeders eten algemeen minder en minder gezond. Het is ook een vaststaand feit dat hoe lager de socio-economische status,hoe hoger het rookcijfer zodat de effecten voor de foetus meestal een combinatie zullen zijn van enerzijds de nicotine en anderzijds de ongezonde levenswijze van de zwangere.
  Kinderen van rokende moeders zijn doorgaans zeer onrustige baby's, zogenaamde huilbaby's. Die kinderen hebben ook meer kans op wiegendood.

   

  Cafeïne : cafeïne is een alkaloïde stof, afkomstig van de theestruik of de bonen van de koffie. Ook in cacao en in cola zit cafeïne. Cafeïne heeft een stimulerende invloed op de hersenen,waardoor vermoeidheid en hongergevoelens afnemen. Cafeïne heeft bij overmatig gebruik een grote invloed op het ademhalingsstelsel. De gevolgen van overmatig gebruik uiten zich in de neonatale periode. De toevoer van cafeïne wordt bij de geboorte immers plots afgebroken met onvoldoende stimulatie van het ademhalingsstelsel van de baby tot gevolg. Dit kan op zijn beurt leiden tot apnoe wat de kans op wiegendood sterk verhoogt.

  Cocaïne : evenals nicotine veroorzaakt cocaïne vasoconstrictie (samentrekking van de bloedvaten) met hypoxie (zuurstoftekort) bij de foetus als gevolg.
  Dit alles leidt onvermijdelijk tot groeiachterstand, pre- en dysmaturiteit. Cocaïne kan tevens aanleiding geven tot hersenbloedingen, nier-en hartafwijkingen, afwijkingen ter hoogte van de schedel (vb. microcephalie), afwijkingen aan de ledematen, miskraam, placentaloslating, mors in utero. De pasgeboren zal rusteloos zijn, heeft heel weinig slaapbehoefte, is hyperreactief. Er kunnen in bepaalde gevallen ook convulsies (stuipen) optreden. De kans op wiegendood is ook hier beduidend hoger.

  Cannabis : er zijn geen aanwijzingen dat marihuana of hasjiesjgebruik schadelijk is.

  Heroïne en methadon : heroïne is een semi-synthetisch opiaat wat gemakkelijk door het lichaam wordt opgenomen en vlot de placenta- en hersenbarrière passeert. Het is sterk verslavend.
  Methadon is een synthetisch preparaat dat bijna dezelfde werking heeft. Heroïne- of methadongebruik vormt een bedreiging voor het kind.
  De foetus raakt hoe dan ook verslaafd, zodat bij het stoppen van het druggebruik reeds intra-uterien abstinentieverschijnselen kunnen optreden met sterke motorische onrust. Stoppen van gebruik in de zwangerschap of overschakelen van heroïne op methadon kan leiden tot morst in utero (doodgeboorte).Teratogene effecten zijn niet bekend.
  Na de geboorte ontstaan binnen de 24 u abstinentieverschijnselen zoals vb tremor (hevig beven), hypertonie (overdreven spierspanning), hyperreflexie, hoog krijsend huilen, apnoe (ademhalingsstilstanden), hypoglycemie (te weinig suiker in het bloed), diarree en gewichtsverlies. Soms treden convulsies (stuipen) op. Bij methadongebruik is de latente periode groter gezien de langere halfwaardetijd van het product.

  Amfetaminen : lokken gelijkaardige effecten uit op de foetus als cocaïne. Een toxisch effect is niet beschreven.

  XTC :globaal komen bij 16% van de pasgeborenen congenitale afwijkingen voor. Bij zuiver XTCgebruik zijn in ongeveer 4% musculoskeletale letsels aanwezig o.a. clinodactylie (afwijking van vingers) en klompvoetjes.
  Gecombineerd gebruik kan leiden tot hartafwijkingen (2,5-4%) met meestal ASD of VSD, pylorusstenose (maagafwijking), hydronefrose (nieraandoening), groeiachterstand, ambigue genitalia, hydrocefalie.

 • 1.1 Groei en ontwikkeling

 • Ontwikkeling in vier lijnen: 1) Cognitief,

                                                          2) Lichamelijk,

                                                          3) Sociaal,

                                                          4) Emotioneel

   

  Lichamelijke ontwikkeling heeft 4 aspecten:

  1) Differentatie ; Verschil in bouw (van cellen)

  2) Specialisatie ; Cellen gaan specifieke functies vervullen

  3) Intergratie ; Samenspel tussen verschillende functies 

  4) Rijping ; Het individu past zich aan aan de ontwikkelingsstadium

   

                                                                                 

 • Levensfasen

  * Prenatale periode: van conceptie tot geboorte 

  * Neonatale periode: de eerste 4 weken

  * Zuigelingenperiode: 10 dagen tot 1 jaar

  * Peuterperiode: 1 tot 4 jaar

  * Kleuterleeftijd: 4 tot 6 jaar

  * Schoolleeftijd: 6 tot 12 jaar

  * Puberteit/adolescentie

  * Volwassenheid

  * Ouderdom

 • 1.2 Prenatale periode

 • Prenatale periode kent drie fasen:

  1) Blastogenese ; eerste 2 weken na de bevruchting, klompje cellen dat zich nestelt in het baarmoederslijmvlies

  2) Embryogenese ; eindigt na de 12e week na de bevruchting, hierin worden organen aangelegd (zeer gevoelig voor

                                         schadelijke factoren voor buitenaf

  3) Foetale periode ; alle organen nemen toe in grote en functialiteit

 • Neuraalbuis --> het toekomstige zenuwstelsel, sluit zich na de 26e dag (schade in deze periode kunnen                            leiden tot Spina Bifida = open rug)

   

  Vroege abortus --> miskraam tot de 10e week

  Late abortus --> tussen 11 en 16 weken

  Partus preterme --> tussen 17 tot 37 weken

  Partus a terme --> normaal tussen 38 en 42 weken

  Partus post terme --> geboorte na 42 weken

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Therapie gezwellen:
chirurgie
bestraling
chemotherapie
hormoontherapie
Sickness
Hoe men met de klachten omgaat
Wie is de grondlegger
Rudolf Steiner
Hoe vindt de behandeling plaats?
het plaatsen van naalden op zorgvuldig uitgekozen plaatsen om de energiestromen te herstellen.
Hoe geschiedt de diagnose?
anamnese
polsdiagnostiek
lichamelijk onderzoek
alternatieve meetapparatuur
Hoe ziet Acupunctuur ziekte?
Als verstoring van de energiebalans tussen yin en yang, waarbij yin onder andere staat voor vrouwelijk, zwak en koud en yang voor mannelijk, sterk en warm.
Waar bestaat de therapie uit?
toedienen van plantaardige middelen in de vorm van thee, tinctuur, extract, stroop, poeder of tabletten.
Hoe ziet men ziekte bij fytotherapie?
als verstoring van het evenwicht (homeostase) tussen bloed, slijm, witte en zwarte gal
Welke therapieen horen bij natuurgeneeskunde?
hydrotherapie, licht, lucht en warmtetherapie. er wordt gebruik gemaakt van aderlatingen, koppen zetten, zweetkuren, mosterdpleisters, cauterisatie (maken van brandwondjes), eigenbloedtherapie, ozontherapie of koortstherapie.
Humoraalpathologie
sappenleer uit de griekse oudheid. ziekte ontstaat als de levenskrachten tekortschieten waardoor het lichaam zijn afvalstoffen niet goed kwijtraakt. Begrippen als ontslakking, reinigingskuren enz.