Summary medische neurologie

-
107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - medische neurologie

 • 1 medische neurologie

 • wat groeit er in welk trimester?
  1e: ontwikkeling hersenen
  2e: organen en zenuwverbindingen
  3e: groei en rijping
 • wat betekent recessief?
  niet dominant
 • wat is er mis bij een vormfout?
  dan is een chromosoom dominant en een chromosoom recessief. 50% kans op ziekte.
 • hoe noem je een fout in de deling?
  trisomie
 • wat zijn teratogene factoren?
  stoffen waarmee je de baby kan vergiftigen tijdens de zwangerschap
 • welke teratogene heb je?
  roken, alcohol, medicatie, drugs
 • wat kunnen oorzaken zijn voor een postpartum depressie bij de moeder?
  eerder depressie, moeizame relatie, weinig sociale steun, stress volle gebeurtenissen, organische factoren, geboorte complicaties
 • wat is een prematuur?
  geboren voor 37e weken
 • wat is een dysmatuur?
  te laag geboortegewicht
 • wat is het lichaamsschema?
  ons besef van ons lichaam
 • wat is sensoriek?
  waarnemen
 • wat is motoriek?
  bewegingen
 • benoem de negen zintuigen:
  kijken, horen, ruiken, proeven, tast, evenwicht, lichaamsgevoel, beschadiging, geval van ingewanden
 • benoem de vijf fases van alertheid:
  slapen, opgericht passief, gericht actief, gespannen, ontlading
 • wat zijn cognitieve stoornissen?
  waarnemen: illussies en hallucinaties
  bewustzijn: vertraagd of vernauwd
  denken: wanen, dwanggedachten, remming, ontremming
 • wat is amnesie?
  geheugenverlies
 • wat zijn affectieve stoornissen?
  depressie, manie
 • wat zijn conatieve stoornissen?
  passiviteit en initiatief loos, tics, katatonie, lethargie
 • wat valt er onder het centrale zenuwstelsel?
  hersenen en ruggenmerg
 • wat valt er onder het perifere zenuwstelsel?
  alle zenuwbanen door het hele lichaam verspreid
 • wat zijn dendrieten?
  de vertakte uitlopers van een zenuwcel
 • wat is een synaps?
  een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen
 • wat is een neurotransmitter?
  een molecul dat signalen overdraagt tussen zenuwcellen ( neuronen) in het zenuwstelsel
 • wat is de belangrijkste stimulerende neurotransmitter?
  glutamaat
 • wat is de belangrijkste remmende neurotransmitter?
  GABA ( gamma- aminoboterzuur)
 • hoe noemen we stoffen die de werking van neurotransmitter of een hormoon stimuleren?
  agonisten
 • hoe noemen we een verstorning van natuurlijke verhoudingen stimulerende en remmende neuronen?
  een epilepsie
 • hoe heten stoffen die de werking remmen van neurotransmitter of hormonen?
  antagonisten
 • wat is de corpus callosum?
  hersenbalk, verbindt de beide hersenhelften met elkaar en zorgt dat de informatie aan beide hersenhelften wordt doorgegeven
 • wat is de thalamus?
  de poort naar de hersenen en combineert alle zintuigelijke informatie en stuurt ze vervolgens weer door aan de juiste deelgebieden in de hersenschors
 • wat is de hypothalamus?
  vormt de verbinding tussen het hormoonstelsel en het zenuwstelsel
 • wat is de hypofyse?
  vervult een belangrijke rol bij de regeling van een groot aantal hormonen
 • wat is de amygdala?
  de amandelkern verwerkt emotionele herinneringen, betrokken bij angst en agressie
 • wat is de hippocampus?
  betrokken bij het ontstaan van nieuwe herinneringen, betrokken bij het lange termijn geheugen. Ook wel werk geheugen genoemd.
 • wat is het cerebellum?
  de kleine hersenen
 • wat is het cerebrum?
  de grote hersenen met de cortex
 • waarvoor is het rechter hersenhelft verantwoordelijk
  ruimtelijke oriëntatie, interpreteren, abstraheren
 • waarvoor is het linker hersenhelft verantwoordelijk
  spraak, logisch denken, ordenen informatie
 • wat is epilepsie:
  plotselinge, ongecontroleerde, massale activiteiten van zenuwcellen
 • wat zijn oorzaken van epilepsie:
  verworven hersenstelsel, aanlegstoornissen in de hersenen, genetische bepaalde verhoogde gevoeligheid voor epilepsie
 • wat is een symptomatische epilepsie:
  als een afwijking of beschadiging van de hersenen verantwoordelijk is voor de oorzaak van epilepsie
 • wat is een idiopatisch
  geen oorzaak gevonden voor de epilepsie aanval
 • partiële aanvallen:
  dan vindt de ontlading plaats in een bepaald deel van de hersenen. geen sprake van bewustzijnstoornissen, persoon is nog helder en aanspreekbaar.
 • wat zijn complex partiële aanvallen:
  bewust zijn geheel of gedeelte verstoord, vaak automatismen aanwezig, één tot enkele minuten. voorbeelden: friemelen, wrijven, plukken, slikken, smakken, rondlopen. pijnprikkels voelt hij niet. na de aanval korte periode verward en vaak hoofdpijn en vermoeidheid.
 • gegeneraliseerde aanvallen:
  aanvallen in het hele brein. deze zijn altijd met een bewustzijnsstoornis
 • wat is een temporale complex partiele aanval:
  lijkt op slaapwandelen, reageert wel, bleek en staart voor zich uit. vaak doelloze handelingen
 • wat is een frontale complex partiele aanval:
  vaak tijdens de slaap, vaak meerdere keren per nacht, schreeuwen, schelden, handen klappen, trappelen met de voeten. mensen met een verstandelijke beperking kunnen slaan op het hoofd zichzelf bijten of woedeaanvallen krijgen.
 • absences:
  lichte korte aanval met alleen een bewustzijnsstoornis, meerdere keren per dag, plotseling
 • atypische absences:
  niet zo plotseling vaak wel een hersenbeschadiging
 • myoclonische aanvallen:
  enkelvoudige of in reeksen optredende spierschokken, bewustzijn niet of nauwelijks waarneembaar verstoord, snel herstel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat groeit er in welk trimester?
1
wat betekent recessief?
1
wat is er mis bij een vormfout?
1
hoe noem je een fout in de deling?
1
Page 1 of 27