Summary Medische Parasitologie

-
218 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische Parasitologie". The author(s) of the book is/are Polderman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medische Parasitologie

 • 1 Malaria

 • Wat zijn de 3 soorten parasierten?

  ->Protozoa
  ->Wormen (Nema-, Ces- en Trematoda)
  -> Arthropoda ( Insecta en Arachnida)

 • Wat is een parasiet?
  een organisme dat geheel/gedeeltelijk leeft ten koste van een ander organisme (gastheer)
 • Wat is eenb definitieve/eindgastheer?
  de gastheer waarin de sexuele vermenigvuldiging van parasiet plaatsvindt.
 • Wat is een tussengastheer?
  Hierin vindt de aseksuele vermenigvuldiging van de parasieten plaats
 • Noem een voorbeeld van een tussengastheer:
  de mens bij Malaria
 • Wie is de eindgastheer van malaria
  de mug

 • Hoe heet de veroorzaker van malaria?
  Plasmodium

 • Welke Plasmodium komt het meeste voor?
  P. falciparum

 • Welke mug brengt malaria over?
  Anopheles
 • Levenscyclus Plasmodium:

  1.
  Geïnfecteerde ? Anopheles mug brengt sporozoïten in bloed

  2. Hepatocyten in lever snel geïnfecteerd -> vermeerdering tot leverschizont
  (hypnozoiet blijft er)

  3. Levercel barst open, invasie merozoïeten in RBC, trofozoïet vorming.

  4. Vermeerdering, schizont vorming, RBC barst open (asex. vermeerdering)

  5. Merozoïeten invaderen nieuwe RBC

  6. Sommige parasieten -> gametocyten

  7. In maag Anopheles vormen gameten een zygote

  8. Via oökineer en oöcyste weer sporozoïeten vorming -> speeksel

 • Welke 2 methoden zijn er voor microscopisch onderzoek aan het bloed bij malaria en hoe worden deze preparaten gekleurd?
  dikke druppel en uitstrijkje met de giesma kleuring

 • Wat is het verschil in de ery's bij de thin en thick smear?
  Bij uitstrijkje liggen de ery's naast elkaar
  Bij dikke druppel zijn de ery's gelyseerd

 • Wat kleurt Giesma
  - Kern (chromatine) -> paars
  - Cytoplasma              -> blauw paars
  - Pigment                    -> geel bruin (oude parasieten)
 • Wat is het gevolg van bloedarmoede bij malaria?
  vervorming van parasieten

 • Wat kan gevolg van chemoprofylaxe of chemotherapie?
  -lage parasitemie
  - mogelijke vervorming

 • Wat zijn de symptomen van malaria?
  Koorts met koude rillingen
  Griepachtig: hoofdpijn, spier- en gewrichtsijn, misselijkheid/braken/diarree

 • Door wat wordt ernstige malaria bij kinderen veroorzaakt?
  P. falciparum
 • Wie is de eindgastheer bij de lintworm?
  de mens
 • Waar komt P. knowlesi voor?
  bij apen
 • Malaria kan door placenta heen!
 • Negroïde mensen hebben duffy antigeen -> kan niet hechten aan ery's 
 • Levenscycle malaria in mens:

  - Mug brengt antistollingsmiddel in bloed (met parasieten; sporoziet)
  - Sporoziet vermedigvuldigt zich (~8 dgn) aseksueel in bloed.
  - Gaat in ery's -> voedt zich met hemoglobine

  Levenscycle malaria in mug:


  - Gewone parasieten sterven af in mug
  - Gametocyten: ? + ?
  - Als bevrucht -> oöcyneet (kan bewegen!) -> gaat naar maagwand mug -> weer vermenigvuldigen->sporozieten -> sporozoieten migreren naar speeksel mug
 • Kan een oocyneet wel if niet bewegen?
  wel bewegen
 • Alleen vrouwtjes drinken mug
 • zoiet is altijd een beestje
 • besmette levercel kan 3 jaar blijven bestaan
 • trofozoiet= beestje dat zich met globine (van hemoglobine) voedt.
 • Wat is een hypnozoiet?
  wanneer het langer in de lever blijft zitten

  (doet hij dit niet-> leverschizont)
 • Waar groeit een trofozoiet tot uit?
  schizont
 • wat worden merozoieten? 
  -> gametozieten
 • Hoe groot is een malariaparasiet?
  2 um
 • malariaparasiet 2 um
  rode bloedcel     7 um
 • Op welk moment moet de patient geprikt worden?
  op het moment van koortspiek, wanneer zoiet openbreekt.
 • Wat is pigment?
  haem dat parasieten niet gebruiken en wat vrij komt.
  ->aanwijzing op malaria
 • P. malariae zit ook in chimpansee's 
 • Wat is het verschil tussen tertiana en quartana?
  bij tertiana zit er 1 dag tussen koortspieken, bij quartana zitten er 2 dagen tussen pieken
 • Verklaar recidief m.b.t. malaria:
  Blijft als hypnozoiet in de lever -> kan openbarsten en dan alsnog ziek.
  (P. ovale & P. vivax)
 • Voor welke Plasmidium is het kenmerkend dat er meerdere parasieten zijn?
  P. falciparum
 • - Falciparum infecteert alle trofozoieten (jong en oud)
  - De meesten infecteren alleen jonge
 • Wat betekent het als er schizonten in het bloed zitten?
  dat alle capillairen vol zitten!

  (=> ernstige infectie (falciparum))
 • Welke plasmodia geen recidief?
   Falciparum en Malaria
 • Wat is recrudicentie?
  weer opnieuw groeien
 • Waar zorgt profylaxe voor?
  minder heftige reactie
 • Wat gebeurt er wanneer de gametoieten worden aangepakt?
  geen verspreiding 
 • Waar zitten schizonten van Falciparum?
  in bloedvaatjes
 • P. vivax kan zich bij lagere temp. in muggen ontwikkelen dan P. falciparum. -> geografische range van P. vivax groter
 • Hoeveel species van Anopheles  zijn er en hoeveel zijn vectoren van malaria?
  400 species, waarvan 60 vectoren van Malaria
 • Waar komt P. ovale  veel voor?
  Afrika; sub-Sahara
  • > 7 dagen (klin. verschijnselen)
  • <3 maanden, wss P. falciparum wanneer niet immuum
  • <1 jaar kan P. falciparum
  • P. ovale en P. vivax tot 3-4 jaar (levensduur levercellen)
  • P. malariae binnen maanden (hele leven)
 • Mogelijke immuniteit?
  - verdwijnt weer na ~1 jaar
  - zwangerschap
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is PAIR?
percutane drainage van cysten met als profylace albendazole (effectiviteit slecht voorspelbaar, soms recidief)
Wat is het nadeel van serologie bij E. granulosus?
door afkapseling van cysteinhoud raakt antistofdetectie onder detectieniveau bij long of lever-cysten.
Wat voor reactie kan ruptuur van cyste van E. granulosus geven?
allergische of anafylactishce
Wat zijn protoscolices>
nieuwe lintwormen met een kop die naar binnen is gestulpt.
wat is hydatidezand?
De vrijliggende uitgezakte protoscolices in een cyste noemt
Wat is germinatief laag die na maanden un cyste ontstaat/
broedkapsel met protoscolices
Hoe wordt de schaamluis ook wel genoemd?
platje/ papillon d'amour
Hoe word bij Schistosoma gekeken naar levende/dode eieren om te kijken anar effect van ebhandeling?
Gycerine sedimentatie
Waar leven S. mansoni en S. japonicum?
in de bloedvaten van poortadersysteem
Welke parasiet zorgt voor hematurie (bloed in urine)?
S. haematobium.