Summary Medische theorie HC

-
237 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische theorie HC". The author(s) of the book is/are Sanders. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat zijn ribosomen?
Die zorgen voor eiwitsynthese. Maken eiwitten volgens eigen RNA recept. Ze zitten vrij in het cytoplasma of zijn gebonden aan het membraan van het ER
Wat is de nucleus?
De celkern. Dit is het grootste organel en  het regelcentrum. Bevat chromosomen--> erfelijk materiaal. Bevat een gen --> stukje DNA dat de code bevat om eiwitten te maken
Wat is hydrofoob?
Het staartgedeelte van de fosfolipiden, de vet verbinding is waterafstotend
Wat is hydrofiel?
Dit is de fosfaatgroep (kopgedeelte van de fosfolipide bestaat uit een scheikundige verbinding waarin zich fosfor bevindt) dat water aantrekkend is
Hoe rangschikken zich de lagen van het celmembraan?
Het staart gedeelte van de ene laag ligt tegen over die van de andere
Welke rol speelt het celmembraan bij de stofwisseling in de cel?
Deze schermt de intracellulaire ruimte af van het omringende milieu in de extracellulaire ruimte en zorgt dat er geen stoffen zomaar uitlekken of binnen dringen
Met welke stof is de cel gevuld?
Met cytoplasma
Waaruit bestaat cytoplasma?
Een geleiachtige stof waarin eiwitten, koolhydraten, vetten en zouten zijn opgelost
Wat is een organel?
Een structuur in de cel met een bepaalde functie
Wanneer spreek je van een biologische reactie?
Wanneer de temperatuur en de concetratie van de stoffen  in de cel laag is (enzym) (wanneer het hoog is spreek je van een chemische reactie)