Summary memo 2 t/h

-
234 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "memo 2 t/h". The author(s) of the book is/are anneke blankers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - memo 2 t/h

 • 1.1 Handelsstad Amsterdam

 • Wanneer was de tijd van de regenten en vorsten?

  1600-1700

 • Waarom wordt de 17e eeuw de Gouden eeuw genoemd?

  Omdat het toen erg goed ging met ons land

 • Waarom werden er rond 1613 veel grachtenpanden in Amsterdam gebouwd?

  Omdat de kooplieden wilden laten zien hoeveel geld ze hadden.

 • Welk soort schepen werden er gebruik bij de oostzeevaart?

  Fluitschepen

 • Vanaf welke eeuw nam de handel in nederland toe?

  De middeleeuwen

 • Welke steden vormden een groot handelsnetwerk?

  De Hanzesteden

   

 • Wat werd er vanuit het Oostzeegebied naar Nederland gebracht voor de handel?

  Hout en graan

 • Wat is de oostzeevaart?

  Dat is de ruil handel met het oostzeegebied voor hout en graan kregen zij zout vanuit nederland

 • Welke stad was in de 16e eeuw de belangrijkste handelsstad van Nederland?

  Antwerpen.

 • Wanneer veroverden de Spanjaarden Antwerpen?

  1585

   

 • Waar vluchten veel kooplieden in 1585 vanuit Antwerpen naar toe?

  Amsterdam, deze stad werd toen erg groot.

 • Wat is een stapelmarkt?

  Dat betekent dat alle handelswaar in pakhuizen aan de grachten werd opgestapeld.

 • Wat gebeurde er met deze producten die opgestapeld lagen op de stapelmarkt?

  Die werden later weer doorverkocht.

 • Hoe veranderde de stapelmarkt?

  De grondstoffen werden eerst bewerkt (laken en suiker) voordat ze werden doorverkocht. HIerdoor kwam er steeds meer grondstoffen naar Adam.


   

 • Wat is handelskaptitalisme?

  Als handel zorgt voor de meeste winst. 

   

   

 • Welke producten kwamen uit Amerika?

  suiker, cocao, koffie en tabak

 • Welke producten kwamen uit Azie?

  peper, nootmuskaat, foelie en kruidnagelen

 • Wat is de Sont?
  Een zeestraat tussen de Noordzee en de Oostzee
 • Waar verdiende Amsterdam dus veel geld mee?
  met de Oostzeevaart
 • Wat is een ander woord voor last?
  het is een gewichtseenheid net als kilo
 • Wat is de direhoekshandel?
  Slaven werden vanuit West-Afrika verkocht aan Amerika in ruil voor wapens en ijzer. Vanuit Amerika gingen ze dan weer terug naar A'dam met een boot vol suiker en cacao.
 • 1.1.2 naar de oost en de west

 • Hoe heten de special bedrijven die aan het einde vd 16e eeuw door de nedelanders zijn opgericht om handel te drijven>

  compagnieen.

 • Waarom werden die compagnieën opgericht?

  Zodat de nederlanders zelf de specerijen uit Azie konden halen en er geld aan konden verdienen zoals andere landen deden.

   

 • Wanneer werd de VOC opgericht?

  1602

 • Wat betekent VOC?

  Verenigde Oost indische Compagnie

 • Wie hadden het alleenrecht om handel te drijven met Oost-indie?q

  de Voc

   

 • Wat mochten de VOC ook nog als enige?

  Verdragen sluiten, oorlog voeren en forten bouwen.

 • Wat is de WIC?

   

  West Indische Compagnie.

 • Wanneer werde de WIC opgericht?

  1621

 • Waarom werd de WIC opgericht?

  Omdat nederland ook handel wilde drijven met Amerika en West Afrika.

 • Waar verdiende de WIC veel geld mee?

  met de handel in rietsuiker en tabak.

 • Wie verbouwden riet op de plantages bij de WIC?

   

  slaven

 • Van waar kwamen de slaven die naar Amerika werden vervoerd?

  Die kwamen uit West Afrika.

 • Waar kwamen veel slaven terecht?

  Suriname en op de Antillen.

 • Wat is kaapvaart?

  De schepen van andere landen werden overvallen en de vracht werd buit gemaakt.

   

 • Geef een voorbeeld van een geslaagde kaapvaart.

  In 1628 veroverde Piet Hein de Spaanse Zilvervloot.

 • Wie was het die vond dat alle schepen alle routes op zee mochten gebruiken?

  Hugo de Groot een nederlander hij verzette zich hiertegen.

 • Welk boek schreef Hugo de Groot in 1609?

  Mare liberum. De Vrije zee. 

 • Wanneer leefde Hugo de Groot?

  1583-1645 hij is een geleerde en schreef veel boeken

 • Noem een bekend VOC schip,

  De Batavia

   

 • Wat is de koebrug?
  Daar sliepen de matrozen het was er max. 1.20 hoog
 • Wie was Hugo de Groot?
  Leefde van 1583-1645 was een belangrijke nederlanse geleerde uit de 17e eeuw.
 • Was Hug de Groot slim?
   ja hij stuurde al op 11 jarige leeftijd aan de universiteit van leiden hij schreef veel boeken oa over godsiendst
 • Waar stond Hugo de Groot voor wat vond hij belangrijk?
  Dat nederlanders het recht hebben om naar Oost Indie te varen. Daar mogen ze handel drijven, en dat elk land vrij is om te reizen en handel te drijven
 • Waar is Hugo ontsnapt vanuit welk kasteel, wanneer was dat en hoe deed hij dit?
  Slot Loevestein in een boekenkist  sinds 1619 zat hij gevangen in dat kasteel en in 1621 vluchtte hij.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Nederlands-Indie wat is dat?
Nederlandse kolonie in Zuidoost-Azie (tegenwoordig Indonesie)
Wat is een parlement
volksvertegenwoordiging (1e en 2e kamer)
Wat is nationalisme
grote liefde voor het eigen land, volk en cultuur
Wie was de eerste koning van Nederland
koning Willem
*De eerste feministische golf daarin streden vrouwen niet alleen voor het kiesrecht maar ook voor nog 2 andere zaken, welke?*
ongelijkheid in het huwelijk
Noem kenmerken van Aletta Jacobs.*
Zij was de eerste vrouw die studeerde aan de universiteit
Zij werkte als dokter
in 1883 wilde zij stemmen, werd geweigerd omdat ze vrouw was
*Van wanneer tot wanneer leefde Aletta Jacobs?
1854-1929
*Wie is de bekendste feministe van Nederland?
Aletta Jacobs

*Kunnen mannen ook feministen zijn ?
Ja zij kunnen ook opkomen voor gelijken rechten van mannen en vrouwen
Waarom kwam juist in 1800-1900 de emancipatie op?
Alles veranderde rond deze tijd. Er kwam meer geld, mensen die eerder geen geld hadden hadden dat nu wel. De fiets werd uitgevonden, in warenhuizen waren vrouwelijke verkoopsters nodig.