Summary MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-13 9789034584465
311 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw". The author(s) of the book is/are Hand Bulthuis. The ISBN of the book is 9789034584465. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw

 • 1.1 Oriëntatie

 • Hoe heet het beeld voor Peter Kollwitz?
  Het beeld heet Treurend ouderpaar.
 • 1.2 Hitler komt aan de macht

 • Hoe heette het nieuwe oorlogsschip dat in 1906 tewater gelaten werd?
  Dat was de HMS Dreadnougt.
 • Wat was er zo speciaal aan de HMS Dreadnougt?
  Toen was het het grootste oorlogsschip ooit.
 • Waar woonden de arbeiders tijdens de industri"ele revolutie?
  In de arbeiderswijken die naast de fabriek lagen zodat arbeiders geen fiets of auto nodig hadden om naar de fabriek te gaan.
 • Wat is een wapen wedloop?
  Een soort wedstrijd om zoveel en zo sterk mogelijke wapens te produceren.
 • Hoe werd het Ottomaanse rijk ook wel genoemd?
  Het land werd spottend de 'zieke man van Europa' genoemd, omdat de regering niet in staat bleek het rijk goed te besturen.
 • 1.3 Hitler begint een wereldoorlog

 • Naar aanleiding van welk voorval is de 1e wereldoorlog begonnen?
  De moord op kroonprins Frans Ferdinand(Oostenrijk-Hongarije) in Bosni"e.
 • Hoe loste Engeland en Frankrijk het probleem op dat ze te weinig soldaten hadden?
  Ze haalden soldaten uit hun koloni"en.
 • 1.4 De massamoord op de Joden

 • Welk land werd in het verdrag van Versailles als hoofdschuldige gezien?
  Dat was Duitsland.
 • Hoeveel goudmark moest Duitsland aan de geallieerden betalen?
  132 Miljard goudmark, dat was ongeveer 47000 ton goud.
 • In welk jaar kwam Hitler aan de macht?
  Dat was in 1933
 • 1.5 De bezetting van Nederland

 • In welk jaar kwam er een einde aan de bloeiperiode in Duitsland?
  Dat was in 1929.
 • 1.8 Afsluiting/begrippen

 • Massaproductie
  Het maken van veel dezelfde producten in korte tijd met behulp van de lopende band.
 • Wapenwedloop
  Een race tussen landen om zoveel mogelijk en zo krachtig mogelijke wapens te produceren.
 • Ottomaanse rijk
  Turkse Rijk dat van 1300 tot 1923 bestond.
 • Triple Alliantie
  Bondgenootschap uit 1882 tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië.
 • Triple Entente
  Bondgenootschap uit 1907 tussen Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië.
 • Eerste wereldoorlog
  Een grote oorlog die tussen 1914 en 1918 vooral in Europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit de Europese kolonies in Azië en Afrika meevochten. Vanaf 1917 deden ook de Verenigde Staten mee.
 • Schlieffenplan
  Duits oorlogsplan uit 1905 om een tweefrontenoorlog te voorkomen. Het Duitse leger moest via België eerst Frankrijk aanvallen en verslaan, en daarna Rusland aanvallen.
 • Tweefrontenoorlog
  Een oorlog waarbij een land op twee plekken tegelijk moet vechten en het leger moet splitsen.
 • Loopgraven
  Uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zoeken tegen de vijand.
 • Totale oorlog
  Een oorlog waarbij niet alleen het leger, maar de hele samenleving betrokken is.
 • Verdrag van Versailles
  Verdrag dat na de Eerste Wereldoorlog, op 28 juni 1919 gesloten werd tussen de geallieerden en Duitsland. Duitsland kreeg zware straffen opgelegd.
 • Republiek van Weimar
  Duitsland in de periode tussen 1918 en 1933, waarin het land een democratie was.
 • Dolkstoot legende
  Een complottheorie die ervan uitging dat de Eerste Wereldoorlog verloren was, omdat linkse revolutionaire groepen de macht in Duitsland in november 1918 hadden verzwakt.
 • Inflatie
  Het stijgen van de prijzen van producten, waardoor het geld minder waard wordt.
 • Communisme
  Een samenleving willen bereiken waarin iedereen gelijk is. Dat houdt in: Een samenleving waarin het volk de macht heeft en grond, grondstoffen en bedrijven in het bezit zijn van de staat.
 • Facisme
  Een samenleving willen berijken die geleid wordt door een sterke leider. Fascisten zijn nationalistisch en verheerlijken het gebruik van geweld.
 • Volkenbond
  Een internationale organisatie die in 1919 was opgericht om problemen in de wereld op een vreedzame manier op te lossen.
 • Consumptiemaatschappij
  Een samenleving waarin het kopen van producten erg belangrijk is.
 • Vrijemarkteconomie
  Een economie waarin vraag en aanbod bepalen wat fabrikanten produceren, wat consumenten kopen en wat de prijs van producten is.
 • Economische crisis
  Een periode waarin het selcht gaat met de economie en er sprake is van grote werkloosheid.
 • Beurskrach
  Een grote en plotselinge daling van de aandelenkoersen.
 • New Deal
  Maatregelen van de Amerikaanse president Roosevelt om de economische crisis in de jaren 30 aan te pakken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom was volgens Hitler een volgende oorlog onvermijdelijk?
Hitler zou afrekenen met Frankrijk en daarna Lebensraum veroveren op de Sovjet-Unie, waarbij meteen de Joden werden uitgeroeid.
Waarom zou Duitsland volgens Hitler na Versailles ten onder gaan of een wereldmacht worden?
Hij zag dat in de natuur leiders voortkwamen uit strijd. Succesvolle groepen overheersen andere groepen die worden uitgeroeid. De winnaars groeien, zij hebben meer voedsel en ruimte nodig
Waarom had volgens Hitler het Duitse leger niet echt verloren?
Hij vond dat Duitsland slachtoffer was van verraad door communisten en Joden.
Waar gaat Hitlers' boek 'Mein Kampf' over?
Hierin beschrijft hij hoe hard het verlies van Duitsland in WOI bij hem aankomt.
Wanneer maakte Hitler zijn eerste veldslag mee als soldaat in WOI?
29 oktober 1914
Wannneer werd Hitler lid van de NSDAP?
Hitler werd in 1919 lid van de NSDAP
Waar en wanneer werd Hitler geboren?
Hitler werd geboren in het dorpje Braunau am Inn in het jaar 1889
Hoe kwam Hitler aan zijn nationaalsocialistische ideeën?
.
Wannsee-conferentie
Vergadering in 1942 waarin de belangrijkste nazi's besloten om systematisch alle Joden in Europa in vernietigingskampen te vermoorden.
Verzet
Het niet aanvaarden van een bezetting. Passief verzet is het niet naleven van de Duitse maatregelen. Bij actief verzet wordt de bezetter actief tegengewerkt.