Summary MeMo.

-
ISBN-10 9034526399 ISBN-13 9789034526397
200 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo.". The author(s) of the book is/are Wieke Schrover Martin Prinsen. The ISBN of the book is 9789034526397 or 9034526399. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MeMo.

 • 1.1 De VOC in Indonesië

 • Wat was lang het handelscentrum?

  Wat werd er verhandeld?

  De Middellandse Zee.

  Arabische kooplieden verhandelden specerijen uit het Verre Oosten.

 • Wanneer werden de specerijen onbetaalbaar?

  Waarom en wat gebeurde er toen?

  In de 14e eeuw.

  De Turken hadden delen van Midden-Oosten veroverd en de Ararbieren moesten een hoge tol  om met hun handelswaar te passeren.

  Portugezen en Spanjaarden probeerden de tol te omzeilen: in 1498 zeilde Vasco da Gama (Portugese ontdekkingsreiziger) als eerste vanuit Europa rond Afrika naar Azië.

 • Wanneer volgden de Nederlanders de zeereis van Vasco da Gama?

  1595.

 • Wanneer de VOC opgericht?

  Wat betekent deze afkorting?

  1602.

  Verenigde Oost-Indische Compagnie.

   

 • Waar leidde de oprichting van de VOC toe?

  Tot grote concurrentie met de Portugezen, want die hadden al 100 jaar lang de handel met de Aziatische landen in handen en wilden dit niet opgeven.

  Nederlandse schepen moesten bij de VOC horen als ze tussen de oostkust van Afrika en de westkust van Amerika wilden varen.

  De VOC verdreef met haar goed bewapende schepen de Portugezen en beheerste de belangrijkste scheepvaartroutes van Azië.

 • Waar streefde de VOC naar?

  Lukte dit?

  Naar een handelsmonopolie (= het recht om als enige producten te verhandelen) in specerijen vanuit Indonesië naar Europa.

  Nootmuskaat, foelie en kruidnagelen groeiden alleen op eilanden van de Molukken. Daar lukte het redelijk en daar stichtten Nederlanders handelsposten.

  Voor peper was het moeilijker want de peperplant groeide op teveel verschillende plaatsen.

 • Met wie sloot de VOC handelscontracten af?

  In ruil waarvoor?

  Met lokale vorsten.

  Voor militaire steun.

 • Wat gebeurde er als de bevolking specerijen aan een ander Europees land verkocht?

  VOC organiseerde strafexpedities, waarbij vaak hard werd opgetreden.

 • Noem 2 voorbeelden hoe de VOC haar monopolie vestigde.

  - Hongitochten: de VOC vernietigde de kruidnagelboompjes op alle eilanden behalve Ambon, omdat dit makkelijk te controleren was. Zo dwongen ze de monopolie af.

  - De strafexpeditie van J.P. Coen (gouverneur-generaal) tegen de Banda-eilanden.

 • Op verschillende eilanden stichtten Nederlanders handelsposten of factorijen. 

  Wat was de belangrijkste handelspost?

  Wat werd hier vanuit bestuurd?

  Batavia op West-Java.

  Hier vanuit zouden Nederlandse bezittingen  in Indonesië bestuurd worden.

 • 1.1.1 voc in indonesië

 • wanneer werdt de voc opgericht?

   

  1602

 • wat is een handelsmonopolie

  alleen recht op een product of dients

 • wat zijn handelsposten

  plekken waar mensen met elkaar komen handelen

 • Wat was de belangrijkste handelspost voor nederland op weg naar indonesië

  kaap de goede

 • Wie zeilde in 1498 als eerste uit europa

  Vasco da gama

 • wie was de gouverneur-generaal van nederland

   

  Jan pieterszoon Coen

   

 • tot welk jaar heeft het voc bestaan

  1602 tot 1798

 • Door welk land kreeg de voc concurrentie waardoor ze niet meer konden handelen

  engeland

 • Welk plan bedacht Van Den bosch in 1830

  het cultuurstelsel kwam

 • Wat is het cultuurstelsel

  boeren moeten verbouwen wat de regering voorschrijft

 • waar zorgde het batig slot voor in 1831

   

  inkomsten uit de kolonie hoger dan de uitgaven

 • wat is een dualistisch bestuurstelsel

  een land wordt bestuurt door twee landen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

misbruik
fraude plegen met een uitkering door bijvoorbeeld zwart te verdienen
oneigenlijk gebruik
gebruikmaken van een regeling op een manier waarvoor de regeling niet is bedoeld
arbeidsongeschikten
mensen die vanwege een ziekte of invaliditeit slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunnen werken
algemene bijstandwet
wet uit 1965 die bepaalt dat iedereen die niet in aanmerking komt voor een andere uitkeringen een uitkering van de bijstand krijgt
sociale zekerheid
iedereen die niet voor zichzelf kan zorgen heeft recht op een uitkering
sociale voorzieningen
uitkeringen voor mensen die buiten hun schuld door ziektes niet genoeg inkomsten hebben en zo niet in de aanmerking komen voor een sociale verzekering
sociale verzekeringen
volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zoals verzekeringen tegen werkloosheid en WAO die door werknemers en werkgevers samen betaald worden
volksverzekeringen
verzekeringen die worden betaald uit de belastingen en waarop iedere Nederlander recht heeft
harmoniemodel
samenwerking tussen werknemers en werkgevers en de overheid in de jaren vijftig om het land na de 2de wereld oorlog weer op te bouwen
antidemocratische stromingen
politieke stromingen die tegen democratie zijn en daarvoor in de plaats een andere manier van besturen willen