Summary MeMo.

-
ISBN-10 9034552268 ISBN-13 9789034552266
324 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo.". The author(s) of the book is/are Marianne Baas Eelco Beukers, Wieke Schrover Yde Bouma Teun Berserik ' s AFP. The ISBN of the book is 9789034552266 or 9034552268. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MeMo.

 • 1.1 jagers en verzamelaars

 • Hoe vonden jagers en verzamelaars eten?

  Door jagen en zoeken.

 • Hoe worden de eerste mensen ook wel genoemd? 

  Jagers en verzamelaars. 

 • Waar en wanneer vonden vier jongens een bijzondere grot?

  In Lascaux (frankrijk) in 1940

 • Wat aten jagers en verzamelaars

  Kikkers, noten, knollen, paddenstoelen, wormen en bessen

 • Wat laten de grotschilderijen ons zien?

  Afbeeldingen van jagers, bizons en paarden, hoe ze leefden en jaagden

 • Wat deden ze als ze geen eten meer hadden.

  ze verhuisden naar een andere plek 

 • Hoe oud zijn de grotschilderijen?

  Meer dan 17.000 jaar oud

 • hoe weten de mensen van nu wat er in de prehistorie is gebeurd 

  door onderzoek en tekeningen in grotten

 • Waarvan leefden de eerste mensen?

  Van de natuur en van de jacht

 • wat deden mannen en wat deden vrouwen?

  mannen jaagden vrouwen verzamelden (besjes) en zorgden voor de kinderen

 • Hoe werden de eerste mensen genoemd?

  Jagers en verzamelaars

 • op de grotschildering stond hoe ze beesten vingen en met wat voor gereedschap ze dat deden. ze tekenden ook hoe ze leefden

 • Wat deden de jagers met hun vangst?

  Het vlees of de vis opeten, van huiden kleding maken, van de botten gereedschap

 • Wat voor eetbare dingen verzamelden de mensen in de natuur?

  Paddenstoelen, planten, bessen en wortelen

 • Waarom moesten de mensen zich steeds verplaatsen

  Omdat het voedsel opraakte

 • Wat bestudeerden archeologen om meer over de mensen van vroeger te weten te komen?

  Ongeschreven bronnen; voorwerpen die in de grond gevonden zijn; botten en potten

 • Wat was de taak van de mannen?

  Jagen en vissen

 • Wat was de taak van de vrouwen?

  Voedsel verzamelen en voor de kinderen zorgen

 • Wat deden de mensen tot 9000 voor Christus

  Jagen en eetbare dingen verzamelen

 • Wat betekend: middel van bestaan?

  De manier waarop mensen aan voedsel komen, bijvoorbeeld door te jagen en te verzamelen

 • 1.1.1 Opdracht tijdbalk en eeuwen

 • Wat is een tijdbalk

  Een lijn waarop je de tijd indeelt en aangeeft wanneer wat gebeurde.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

HOE ONTSTONDEN ER STATEN?
DOORDAT DE VORSTEN IN DE 13E EEUW DE MACHT STEVIGER IN HANDEN KREGEN EN ZIJ REGELS EN WETTEN MAAKTEN.
WIE HIELPEN DE KONING BIJ HET BESTUREN VAN HET LAND?
AMBTENAREN
WAARDEER WERD HET RIJK GROTER?
13E EEUW
WAARVOOR REISDE ZE ROND?
OM RECHT TE SPREKEN EN ZAKEN TE REGELEN
IN WELKE EEUW HAD DE KONING/ KEIZER EEN ZWARE BAAN?
13e EEUW
STADSRECHT
HET RECHT VAN DE INWONERS OM HUN STAD ZELF TE BESTUREN ZELF RECHT TE SPREKEN
STADHUIS
GEBOUW WAAR HET STADSBESTUUR VAN EEN STAD MET STADSRECHTEN VERGADERDE
STAAT
EEN LAND DAT CENTRAAL WORDT BESTUURD EN WAARIN OVERAL DEZELFDE WETTEN EN REGELS GELDEN
ONTGINNEN
BOSSEN EN MOERASSEN BRUIKBAAR MAKEN VOOR LANDBOUW
NIJVERHEID
HET GEHEEL VAN BEDRIJVEN WAARIN MENSEN MET DE HAND PRODUCTEN MAKEN