Summary MeMo.

-
ISBN-10 9034552411 ISBN-13 9789034552419
301 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo.". The author(s) of the book is/are Anneke Blankers Eelco Beukers, Wieke Schrover didactisch advies Carla van Boxtel Yde Bouma. The ISBN of the book is 9789034552419 or 9034552411. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MeMo.

 • 1 De tijd van de regenten en vorsten

 • wat is een markt

  een markt is een plek waar koper en verkopers bij elkaar komen 

 • wat is kapitalisme  

   

  kapitalisme is geld in  een ondernemings teken in de hoop winst te gaan maken

 • 1.1 Handelsstad Amsterdam

 • wat is absolute macht
  alle macht in handen van 1 persoon
 • wat is een absolute vorst
  vorst met absolute macht ,hij regeert vanuit 1 punt en voor het land gelden dezelfde regels
 • wat is de gouden eeuw
  de periode van welvaart en bloei in de republiek in de 17e eeuw
 • Wat is handelskapitalisme
  een vorm van economie waarin ondernemers proberen zoveel mogelijk winst te maken met handel
 • wat is de oostzeevaart
  de handel tussen nederland en het oostzeegebied
 • wat is een regent
  een bestuurder van de republiek vaak afkomstig uit een rijke koopmansfamilie
 • wat is stapelmarkt
  een plaats waar ingekochte goederen worden bijeengebracht en opgeslagen om van daaruit weer te worden verhandeld
 • wat betekent VOC
  Verenigde Oost-indische Compagnie
 • wat was het VOC

  handelsmaatschappij opgericht in 1602

  De VOC had als enige recht om handel te drijven met Azie

 • wat is wereld economie
  een economie waarin landen van over de hele wereld producten aan elkaar verkopen.
 • wat betekent WIC
  West/Indische Compagnie 
 • Wat was het WIC
  een handelsmaatschappij die in 1621 werd opgericht de WIC had als enige het recht om handel te drijven met gebieden in Amerika en Afrika
 • Wanneer wer het VOC opgericht
  1602
 • Wanneer werd het WIC opgericht
  1621
 • Wanneer veroverde Piet Hein de Zilvervloot
  1628
 • Wanneer werd Lodewijk XIV koning van Frankrijk met de absolute macht
  1643
 • Waar woonde Lodewijk de XIV
  een heel groot paleis met meer dan 700 kamers in Versailles 
 • Wanneer werd de republiek een onafhankelijk land
  1648
 • Wanneer was de Gouden eeuw voor de republiek voorbij
  1670
 • Wanneer werden de huizen aan de grachtengordel gebouwd
  vanaf 1613
 • Wat wilden ze laten zien met deze mooie huizen
  hoe rijk ze waren , ze hadden het geld verdiend met handeldrijven Amsterdam was het centrum van de wereldhandel.
 • wat was de belangrijkste handelsstad in de nederlanden in de 16e eeuw
  Antwerpen
 • Wanneer werd Antwerpen door de spanjaarden veroverd
  1585
 • Wat gebeurde er nadat de Spanjaarden Antwerpen hadden veroverd
  Veel kooplieden vluchten naar Amsterdam,de bevolking groeide daar enorm
 • Waar kwamen de handelsproducten in Amsterdam allemaal vandaan

  suiker cacao koffie en tabak uit Amerika

  Peper nootmuskaat foelie en kruidnagels uit Azie

   

 • Hoe werden al deze spullen vervoerd
  met schepen
 • De handel vond plaats over de hele wereld ,hoe noem je dit
  wereldeconomie
 • Waardoor kwamen er steeds meer grondstoffen naar Amsterdam.

   

  dit kwam door de handel, allerlei bedrijven gingen de grondstoffen verwerken tot nieuwe producten
 • Wat zijn de Koloniale rijken

  Spaans gebied

  Portugees gebied

  Engels gebied

  Nederlands gebied

 • Wat is scheurbuik
  vitamine gebrek, hier lijden veel matrozen aan die lang op zee waren geweest en veel hetzelfde voedsel aten.
 • De Nederlanders wilden eind zestiende eeuw meer handel gaan drijven om meer geld te verdienen hoe deden ze dat.
  Ze gingen zelf de specerijen zelf uit Azie halen
 • Wie vond dat iedereen toegang moest hebben tot de zee
  Hugo de Groot
 • Noem de naam van een VOC schip
  De Batavia
 • Noem een schilderij van Rembrandt van Rijn
  De Nachtwacht
 • De republiek werd bestuurd door rijke burgers ,hoe noemde men deze.
  Regenten
 • Wat was een stadhouder.
  Een opperbevelhebber van het leger en de vloot
 • Wat was een raadspensionaris
  En soort minister van Buitenlandse zaken
 • Er woonden en werkten veel schilders in de Republiek noem enkele.

   

  Rembrandt ,Vermeer en Jan Steen
 • Wie was Christiaan Huygens
  Hij bedacht ingewikkelde formules voor wis en natuurkunde
 • Wie was Spinoza
  Een Filosoof (wetenschapper)
 • Wanneer was de gouden eeuw
  van 1588 tot 1670
 • Wie kwamen er in opstand tegen de spaanse koning Filips de II
  De zeven Nederlandse gewesten
 • Wanneer verklaarden de zeven Nederlandse gewesten zich onafhankelijk
  in 1588
 • Wat besliste de Republiek samen.
  de verdediging van het land en de buitenlandse politiek
 • In welke landen waren er nog meer absolute vorsten.

   

  • Zweden
  • Oostenrijk
  •  Rusland
  • Pruisen
 • Wat deed Peter de Grote Met Rusland
  maakte van Rusland een machtig modern land hij liet veel oorlogsschepen bouwen.
 • Wie was de Pruisische Koning.
  Frederik Willem de I (de soldaten koning)
 • Welke stad stichtte Peter de Grote in 1703
  Sint Petersburg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.