Summary MeMo.

-
ISBN-10 9034552551 ISBN-13 9789034552556
712 Flashcards & Notes
45 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo.". The author(s) of the book is/are Anneke Blankers Hans Bulthuis, Wieke Schrover Yde Bouma. The ISBN of the book is 9789034552556 or 9034552551. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MeMo.

 • 1 Oorlog en crisis

 • Waaruit bestond de Triple Entente

  Frankrijk, Rusland en Engeland

 • wanneer was de eerste wereldoorlog
  1914-1918
 • Wat was de directe aanleiding voor de V.S. om mee te doen aan de oorlog?
  Zimmermantelegram
 • een grote en plotselinge daling van de koersen van aandelen, zoals die bijvoorbeeld op 29 oktober 1929 op de beurs op wallstreet plaatsvond
  Beurskrach
 • wanneer sloten duitsland en de Geallieerden een wapenstilstand?
  in 1918
 • De Triple Entente had oorlog met de Centralen

 • wat is nationalisme?

  liefde voor je land,voor je land willen vechten.

 • wat waren de oorzaken van de eerste wereld oorlog ?
   
 • een bondgenootschap gesloten in Centraal-Europa in 1897 tussen het Duitse keizerrijk en Oostenrijk-Hongarije ook italië hoorde tot 1915 bij de Centralen
  Centralen
 • wat gebeurde er op juni 1919?
  het verdrag van versailles werd ondertekend
 • wat waren oorzaken van de eerste wereldoorlog?

  1. nationalisme.

  2.bondgenootschappen

  3. wapenwedloop.

   

 • welken landen horen bij de Geallieerden ?
   
 • Samenleving waarin het consumeren sterk wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld advertentiecampagnes
  Consumptiemaatschappij
 • wat deed de druppel overlopen om de eerste wereld oorlog te beginnen?

   

  de dood op frans ferdinand door gavrillo princip op 28 juni 1914

 •  welken landen horen bij de Centralen 
   
 • Democratische partij is naast de Republikeinse partij een van de twee grote Amerikaanse partijen die strijdt om meerderheid in het federale Congres in de verenigde staten en om het recht om de president te mogen leveren
  Democraten
 • wie zijn de centralen en wie zijn de geallierden?

  1. de centralen zijn; duitsland, italie en oh 

  2. de geallieerden zijn; gb, belgie, rusland ( tot 1917) vs ( v.a. 1917) en servie

 • Welke spanningen waren er net voor de 1e WO?

  • Frankrijk was in de oorlog met Duitsland  (1870-1871) vernederend verslagen. De Fransen wilden wraak.
  • Duitsland was al lang een verzameling van losse staatjes en na de overwinning op Frankrijk in 1871 werden die staatjes samengevoegd tot een grote eenheidsstaat met de Duitse keizer aan het hoofd. Duitsland was de machtigste staat in Europa (vaste land) en wilde dat ook blijven
  • Engeland was bang voor de koloniale plannen van de Duitse keizer Wilhelm II. Engeland had veel koloniën en bezat een zesde deel van het aardoppervlak. Duitsland wilde een zelfde koloniaal rijk opbouwen en machtiger zijn dan de Engelse vloot. 
  • Oostenrijk-Hongarije bestond uit veel gebieden met verschillende volken (met eigen gewoontes en talen) waaronder Bosnie-Hercegovina. Servische nationalisten vonden echter dat dit bij Servië hoorde.
 • wat was de reden dat de wo 1 zich ontwikkelde als een loopgraven oorlog ?
   
 • Een periode met een veel hoger aanbod van producten dan dat er vraag is met als gevolg werkloosheid consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie
  Economische crisis
 • wat zijn loopgraven en wat deed het met je ?

  loopgraven waren gegraven ' gangen' waarin soldaten zaten er zochten ze dekking, maar de loopgraven stonden vaak vol water met ratten en enge ziektes.

 • Welke twee vormen van nationalisme speelden voor de eerste WO?

  • Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland wilden nog sterker, groter en machtiger worden. Zij versterkten het nationalistische gevoel van hun volk door koloniën te veroveren en een groot leger en een moderne oorlogsvloot op te bouwen.
  • Er waren ook volkeren die juist het nationalisme gebruikten om zich vrij te maken van een ander volk. Oostenrijk-Hongarije was één van de grootste landen van Europa. In dit reusachtige land woonden wel 12 verschillende volkeren. De Oostenrijkers en de Hongaren hadden het meeste te vertellen. Zij hadden ook een eigen regering. Maar de andere volkeren wilden ook een eigen staat en hun eigen cultuur en taal ontwikkelen. Vooral de Serviërs in Servië en Oostenrijk-Hongarije streden voor een grotere staat en vormden een bedreiging voor de machthebbers in Oostenrijk-Hongarije.
 • hoe klopte propaganda in WO 1 nationalisme op 
   
 • grote oorlog van 1914 tot 1918, die vooral in Europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit Europese koloniën in Azië en Afrika meevochten; vanaf 1917 vochten ook de Verenigde Staten mee
  Eerste Wereldoorlog
 • wat is een totale oorlog.

  een oorlog waarin iedereen aan meedoet dus niet alleen soldaten, dit had vaak ingrijpende gevolgen.

 • Wat gebeurde er op 28 juni 1914?

  De troonopvolger van Oostenrijk (Frans Ferdinand) werd vermoord in Sarajevo door de Serviër Gavrilo Princip.

 • hoe kregen de vrouwen in WO 1 een betere plaats in de maatschappij 
   

 • Het gezamenlijk bestuur over alle deelstaten, zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld het federale Congres en de Amerikaanse president
  federaal bestuur
 • er kwamen veel veranderingen in techniek, nieuwe wapens, vliegtuigen en onderzeeers.

  veranderingen in politiek veel nationalisme in kranten in onderwijs, overal.

  en veranderingen in economie fabrieken werden verplicht wapens en kleding te maken en belastingen gingen omhoog.

 • Wat gebeurde er na de dood van Frans Ferdinand?

  • 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servie.
  • Wilhelm II (Duitsland) steunde Oostenrijk.
  • Rusland steunde Servie.
  • Duitsland verklaarde de oorlog aan Rusland (omdat die Servie ondersteunde) en aan Frankrijk (was gevaarlijk buurland)
  • op 4 aug viel Duitsland neutrale (onpartijdige) Belgie binnen op weg naar Frankrijk.
  • Engeland accepteerde de aanval op Belgie niet en verklaarde de oorlog aan Duitsland
 • leg uit hoe de vs betrokken raakten bij WO 1
   
 • de landen die tegen de Centralen vochten (o.a. Frankrijk, Rusland en Engeland en later ook de VS)
  Geallieerden
 • Waarom verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland?

  Omdat Rusland Servie steunde in de oorlog tegen Oostenrijk

 • leg uit met enkele voorbeelden waarom de WO 1 een totalen oorlog was 
   
 • linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten)
  loopgraven
 • Waarom verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk?

  Duitsland bleef Frankrijk na de oorlog in 1871 als gevaarlijk zien.

 • leg uit met enkele voorbeelden hoe de vs betrokken werd geraakt in WO 1
   
 • een grote voorliefde voor het eigen land en volk (die soms samengaat met een afkeer van andere landen en volken), of het streven naar een zelfstandige staat
  nationalisme
 • Hoe verliep de strijd tussen Frankrijk en Belgie tegen Duitsland?

  • Duitsland verwachtte een snelle overwinning maar de Fransen en Belgen hadden steun van Engeland. Daarbij kwam dat de Duitsers vanuit het oosten werden belaagd door de Russen.
  • De Duitsers moesten dus aan twee kanten vechten. Het werd een uitputtingsslag van mensen en materiaal.
  • In Belgie en N-Frankrijk ontstond een onbeweeglijke linie die bestond uit loopgraven, prikkeldraadversperringen, bunkers en tunnels. Dit front zou de hele oorlog niet verschuiven.
  • Eind 1917 trok Rusland zich terug uit de oorlog. (de druik vanuit het oosten viel weg voor Duitsland)
  • De britse vloot blokkeerde de Duitse havens waardoor een voedsel- en grondstoffentekort ontstond. Hierdoor begon Duitsland in januari 1917 een duikbotenoorlog: Duitse duikboten vielen ook schepen aan van neutrale landen. (o.a. VS) Hierdoor sloot de VS zich aan bij de geallieerden.
  • in november 1918 werden de Duitsers en hun bondgenoten verslagen en was de eerste WO voorbij.
 • geef een voorbeeld waarom de  verandering van techniek een belangrijke rol in WO1 speelden 
   
 • Republikeinse Partij: is naast de Democratisch Partij één van de twee grote Amerikaanse partijen die strijdt om de meerderheid in het federale Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) in de VS en om het recht om de president te mogen leveren
  Republikeinen
 • wat is een loopgraaf

  linie die gevormd worden door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten)

 • waarom was 1917 een cruciaal jaar in de oorlog ?
   
 • een oorlog waarvan niet alleen soldaten, maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden
  totale oorlog
 • Waarom sloot de VS zich aan bij de geallieerden?

  Duitsland begon in januari 1917 een duikbotenoorlog: Duitse duikboten vielen ook schepen aan van neutrale landen. (o.a. VS)

 • welken gevolgen had de WO1 voor de amerikaanse economie 
   
 • een economie, waarin de wet van vraag en aanbod bepaalt wat fabrikanten produceren en wat de consumenten kopen en wat de prijs van producten is; past bij de economische stroming van het liberalisme
  vrijemarkteconomie
 • Wat is een totale oorlog

  Een oorlog waarvan niet alleen soldaten maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden.

 • WO I was een totaaloorlog en ingrijpender dan voorgaande oorlogen. Hoe kwam dat?

  • Veranderingen in techniek: nieuwere en verbeterde wapens (kanonnen, machinegeweren, dodelijke gassen, tanks, vliegtuigen, onderzeeërs)
  • Veranderingen in politiek: Politici gebruikten alle middelen om de bevolking te winnen voor de oorlog: ze zorgden voor nationalistische gevoelens door onderwijs, kranten en via de radio. Mensen hoorden daar steeds dat ze gingen winnen en dat de vijand schuldig was aan de oorlog en onbetrouwbaar was.
  • Veranderingen in de economie: De oorlogvoerende landen riepen alle mannen (ook uit de koloniën) van 18-50 jr op voor het leger. (68 miljoen) Om hen te bewapenen en verzorgen werden fabrieken verplicht wapens en uniformen te maken. Belastingen gingen omhoog. Vrouwen namen het werk over van de mannen aan het front en kregen zo een belangrijkere positie in de maatschappij. Voedsel werd eerlijk verdeeld over de gehele bevolking
 • Wat is een oorlogseconomie?

  • mannen moeten in het leger en om hen te bewapenen en verzorgen worden fabrieken verplicht wapens en uniformen te maken.
  • Belastingen gaan omhoog om oorlog te bekostigen.
  • Vrouwen nemen het werk over van de mannen aan het front en krijgen zo een belangrijkere positie in de maatschappij.
  • Voedsel wordt eerlijk verdeeld over de gehele bevolking
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom greep de VS in in Vietnam? Had het ingrijpen succes?
Ze waren band dat Zuid-Vietnam ook communistisch zou worden. Begin jaren 60 stuurde de VS militaire adviseurs en wapens naar Zuid-Vietnam. In Zuid-Vietnam was een dictator aan de macht. 
Vanaf 1965 vochten er in Vietnam honderdduizenden gewone soldaten. 

Het ingrijpen had geen succes. Er was veel protest tegen het ingrijpen van de VS in binnen- en buitenland.
In 1973 trok de VS zich terug. Het was de VS niet gelukt om het communisme in Zuidoost-Azie te stoppen.
Wat is een dominotheorie.
Als een land communistisch is dat dan de buurlanden zouden volgen.
Tot 1954 was Vietnam een kolonie van Frankrijk wat gebeurde er daarna?
Vietnam werd opgedeeld in een kapitalistisch Zuid-Vietnam en een communistisch Noord-Vietnam
Welke andere communistische landen ken je?
China. In 1949 kreeg Mao Zedong de macht
Vietnam leek in 1954 ook communistisch te worden.
Hoe was de relatie tussen Noord en Zuid Korea. En welke landen steunden Noord en Zuid Korea.
Noord-Korea viel Zuid-Korea aan.
Zuid-Korea kreeg steun (troepen) van de Verenigde Naties. 
Deze oorlog duurde 3 jaar en er vielen 3 miljoen doden. In 1953 werd er wapenstilstand gesloten.
De VS en de SU stonden niet alleen in Europa tegen elkaar. In welk ander werelddeel waren ze vijanden en welke landen waren daar bij betrokken.
In Azie.
Korea was vergelijkbaar met Duitsland in 1945. Korea werd bevrijd van de Japanse bezetting. Het land werd daarna verdeeld in Noord-Korea (Communistisch) en Zuid-Korea ( kapitalistisch)
hoe hield de stasi de burgers in de gaten?
de stasi had veel spionnen die iedereen verklikten hierdoor was niemand veilig en kon niemand openlijk kritiek hebben op de regering. Deze spionnen gaven inlichtingen over buren, leerlingen, collega's en vrienden.
1 op de 60 Oost-Duitsers werkte voor de Stasi schat men.
Wanneer werd gestart met de bouw van de Berlijnse muur.
Op 13 augustus 1961
Welk wapen ontwikkelde de SU in 1949 en wat onstond daardoor.
Ze produceerden een atoombom.
Hierdoor ontstond een bewapeningswedloop. 
De beide landen (VS en SU) proberen elkaar te overtreffen op het gebied van wapentechnologie of simpelweg in aantallen wapens.
Hierdoor zou er een derde wereldoorlog kunnen uitbreken.
Wat was het nadeel van de NAVO en Het Warschaupact?
Ze beschermden allebei de landen die zich bij hun hadden aangesloten. Dit gaf echter een grotere oorlogsdreigin. Zowel de VS als de SU produceerden meer wapens om elkaar af te schrikken.