Summary MeMo.

-
ISBN-10 9034575934 ISBN-13 9789034575937
108 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MeMo.". The author(s) of the book is/are Anneke Blankers Hans Bulthuis, Wieke Schrover Bureau Sproet kartogr Van Oort redactie kartografie. The ISBN of the book is 9789034575937 or 9034575934. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - MeMo.

 • 1 Staatsinrichting van Nederland

 • Wat veranderde met de grondwet in 1848?

  De koning kreeg minder macht.

 • wat is algemeen kiesrecht 

  kiesrecht voor iedereen die wil vanaf een bepaalde leeftijd 

 • SDAP = sociaal democratische arbeidspartij (1894)

 • wat is het cencuskiesrecht 

  kiesrecht voor mensen met een bepaald inkomen 

 • ARP = anti-revolutionaire partij 1878

 • RKSP= rooms-katholieke staatspartij (1926)

 • Wat is censuskiesrecht?

  Dat alleen de mannen die een bepaald bedrag belasting betaalden kiesrecht hadden. 

 • 1896: uitbreiding kiesrecht

   

 • Wat is emancipatie?

  Streven naar gelijke rechten

 • Vier zuilen:

  -Protestantse

  -Katholieke

  -Socialistische

  -Liberale

 • Pacificatie van 1917:

  -Algemeen kiesrecht voor mannen

  -Gelijkstelling van  openbaar en bijzonder

 • 1919 vrouwenkiesrecht 

 • 1.1 Politieke stromingen in de negentiende eeuw

 • Wanneer begon de industralialisatie?
  1860-1900
 • Noem een aantal voorbeelden van de veranderde samenleving?
  Voedingsmiddelen, textiel- en metaalfabrieken (klein naar groot) groot bv. philips.
 • Wanneer werden de eerste spoorlijnen en nieuwe graven?
  1850
 • Wat deden ze op de koloniën?
  Ze produceerde koffie,thee, suiker en tabak. En de belangrijkste grondstoffen kwamen er vandaan: aardolie, tin en rubber
 • Wat is SDAP?
  Sociaal-Democratische Arbeiders Partij?
 • 1.1.1 De grondwet van 1848

 • Het koninkrijk der Nederlanden kreeg in 1815 een grondwet. De koning had de macht, voorstellen moesten door hem worden goedgekeurd.

  Parlement= 1e en 2e kamer

  Leden van de 1e en 2e kamer waren vaak vrienden en vertrouwelingen van de koning. Leden van de 1e kamer werden benoemd door de koning, hoge bestuurders ( van de provincies)benoemde de leden van de 2e kamer. Volk had geen inspraak.

   

  Thorbecke was leider van een groep parlementsleden. --> kwam op voor de vrijheid van de burgers.

  • parlement meer te zeggen
  • Kamerleden democratisch gekozen hogere burgers

  In 1848 waren er revoluties in verschillende Europese landen. Het volk eiste vrijheid en democratie.

  Franse koning was gevlucht. Koning Willem 2 was bang dat de revolutie ook naar Nederland oversloeg. Om dit te voorkomen kreeg Thorbecke om de opdracht van de koning een nieuwe grondwet maken.

 • confessionelen
  Mensen die vinden dat het geloof (confessie) belangrijk is bij het besturen van een land.
 • de nieuwe grond wet van 1848 hield in:

  • iedereen de zelfde grondrechten ; vrijheid van meningsuiting vrijheid van godsdienst vrijheid van onderwijs recht op vereniging en vergadering
  • parlement kon regering of een minister om verantwoording vragen de regering bestond uit de koning en zijn ministers
  • de ministers moesten verantwoording afleggen aan het parlement en niet aan de koning dit heet ministeriële verantwoording
  • de koning was onschendbaar dat betekend hij is niet meer verantwoordelijk voor de dingen die hij deed
  • elke vier jaar kwam er een verkiezing voor de tweede kamer,de eerste kamer werd vanaf nu indirect gekozen de burgers stemde wie er in de provinciale staten kwamen die mensen kozen dan weer de leden van de eerste kamer.

  conclusie de koning verloor door de grondwet bijna al zijn macht 

 • eerste feministische golf
  Beweging in de negentiende eeuw die opkwam voor de rechten en belangen van vrouwen. De eerste golf eindigde rond 1920 toen vrouwen kiesrecht kregen. 
 • Wanneer kreeg Nederland zijn 1e grondwet?

  In 1815.

 • liberalen
  Politieke stroming die opkomt voor de vrijheid van burgers en vindt dat de regering zo weinig mogelijk regels moet maken.
 • Waaruit bestond het parlement in 1815?

  Het parlement bestond uit de 1e en 2e kamer.

 • Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
  Socialistische partij, opgericht in 1894, die opkomt voor gelijkheid in de samenleving en betere leef- en werkomstandigheden voor arme groepen. Een belangrijk actiepunt van de SDAP was het algemeen kiesrecht.
 • Hoe werden de leden van de 1e en 2e kamer gekozen in 1815.

  De leden van de 1e kamer werd door de koning gekozen. Het waren vaak vertrouwelingen of vrienden. De leden van de 2e kamer werden door de hoge bestuurders van de provincies gekozen, vaak ook vrienden van de koning.

 • socialisten
  Politieke stroming die opkomt voor de gelijkheid in de samenleving en bijvoorbeeld streeft naar betere leef- en werkomstandigheden voor arme groepen. De regering moet hiervoor zorgen door wetgeving. 
 • Had het volk inspraak volgens de grondwet van 1815?

  Het volk had geen inspraak.

 • verzuiling
  De bevolking raakte verdeeld in groepen naar geloof en politieke overtuiging. Iedere zuil had in Nederland zijn eigen krant, radio-omroep en vakbond. In het begin waren er drie zuilen: een protestantse, een katholieke en een socialistische zuil.
 • Wie was Thorbecke?

  Hij was een leider van een groep parlementsleden. Zij kwamen op voor de vrijheid van de burgers. en ze wilde dat de kamerleden democratisch gekozen werden door hogere burgers.

 • vrouwenkiesrecht
  Het recht van vrouwen om te stemmen en gekozen te worden.
 • Wanneer en hoe kwam er verandering in de grondwet?

  Door de revoluties in Europa in 1848 werd koning Willem 2 bang en gaf Thorbecke de opdracht om een meer democratisch grondwet te maken. 

 • 1900
  - Nederland heeft ongeveer vijf miljoen inwoners
  - Leerplichtwet voor kinderen tussen zes en twaalf jaar
 • Wanneer is de nieuwe grondwet gekomen?

  In 1848.

 • 1900
  - Nederland heeft ongeveer vijf miljoen inwoners
  - Leerplichtwet voor kinderen tussen zes en twaalf jaar
 • Noem 4 onderwerpen die de groep van Thorbecke wilde?

  • grondrechten
  • regering
  • ministeriële verantwoordelijkheid
  • koning onschendbaar
  • rechtstreekse verkiezingen 2e kamer en indirect 1e kamer
 • 1903
  spoorwegstaking
 • Had de koning volgend de grondwet van 1848 veel of weinig macht?

  De koning had nog weinig macht.

 • 1917
  algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen
 • 1919
  algemeen kiesrecht voor vrouwen
 • 1922
  eerste verkiezingen waarbij vrouwen mochten stemmen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.