Summary memo geschiedenis bovenbouw havo

-
265 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - memo geschiedenis bovenbouw havo

 • 3 Veranderend mens- en wereldbeeld

 • Ontdekkers en hervormers 1500-1600 Veranderend mens- en wereldbeeld.
  1. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
  2. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
  3. Het begin van de Europese overzeese expansie
  4. De protestantse Reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
  5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
 • Bij welk tijdvak hoort de periode van ontdekkers en hervormers en het daarbij veranderende mens- en wereldbeeld? Welke eeuw was dit? En welke 5 KA's horen hierbij?

  Tijdvak 5
  1500-1600 n.Chr (16e eeuw)

  KA 18
  KA 19
  KA 20
  KA 21
  KA 22
 • 3.1 De renaissance

 • Wanneer en wat is de renaissance?
  De periode tussen 1300-1600, waarin niet langer het hiernamaals centraal stond, maar de mens in het hier en nu. Letterlijk - wedergeboorte - van de klassieke cultuur.

 • Het veranderend mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.
  Kenmerkende aspect 19:

  Veranderingen (2)
  Gevolg
  Oorzaken (4)
  Verandering:
  Met de opkomst van de rijke steden, handel en culturele uitwisseling, beginnend in Italië, vanaf het midden van de 14e eeuw, groeit het besef dat het individu een eigen rol kan spelen in de samenleving.

  Regels van kerk blijven belangrijk maar moeten wel aansluiten bij wat de wetenschappelijke ontdekkingen die de Griekse wetenschappers  hebben bepaald.

  Gevolg:
  Wedergeboorte van Grieks- romeinse filosofie, literatuur en kunst, waarbij het individu een belangrijke plaats mag innemen.

  Oorzaken:
  Karakter van de mens verandert langzaam.
  Religie blijft een grote rol spelen.
  Leven op aarde wordt belangrijker.
  Carpe diem in plaats van memento mori.
 • Hoe veranderde het mensbeeld en het wereldbeeld tijdens de renaissance?

  Mensbeeld: eerst God en de dood belangrijk nu staat de mens zelf en het leven centraal.
  Wereldbeeld: interesse in de wetenschap en de werking van natuur en samenleving
 • Wie is de ideale mens uomo universale en geef een voorbeeld van zo iemand en waarom uit de renaissance?
  Uomo universale is Italiaans voor universele mens en betekent het idealbeeld van de ontwikkelde mens uit de tijd van de renaissance, zoals bijvoorbeeld Leonardo da Vinci omdat hij zowel wetenschapper was als kunstenaar, muziekmaker uitvinder architect.
 • Wat is KA 19
  Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
 • Leg uit waarom humanisme bij de renaissance past?
  Omdat renaissance wedergeboorte van de klassieke oudheid betekent. Humanisten hebben een belangstelling voor deze cultuur
 • Waar begon de renaissance en waarom begon het daar?
  De renaissance begon in Italie omdat rijke families kunstenaars opdrachten gaven om schilderijen en gebouwen te maken en deze kunstenaars lieten zich inspireren door de klassieke oudheid die nog overal zichtbaar was in Italie
 • Hoe kon die grote verandering in het denken over de mens en de wereld ontstaan in de renaissance? Noem drie oorzaken
  • Door handel en ambacht ontstaan steden 
  • Sommigen handelaren en ambachtslieden werden zeer rijk, deze rijke families gaven kunstenaars opdrachten die zich laten inspireren door de oudheid.
  • Door kruistochten om het geloof te verpspreide kwamen er veel verloren teksten uit de oudheid weer boven water
 • Gingen mensen door geschriften van Erasmus positiever of negatiever tegen de kerk aan kijken? Leg uit
  Waarschijnlijk negatiever omdat humisten zoals Erasmus kritiek hadden op het gedrag van monikken en priesters. Volgens Erasmus gedroegen deze zich niet volgens Christus idealen.
 • Hoe konden de nieuwe denkbeelden van de renaissance zich zo snel verspreiden? Leg uit
  Door de uitvinding van de boekdrukkunst in 1450 omdat daardoor de humisten hun wetenschappelijke ideeen konden delen met de mensen in Noord Europa.
 • Noem twee belangrijke verschillen tussen middeleeuwse en renaissance kunst?
  • In de renaissance wordt de kunst realistischer geschilderd 
  • In de renaissance staat de kunstenaar centraal en in de middeleeuwen was deze anoniem.
 • Wat is KA 20?
  De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
 • KA 19 Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Noem oorzaak en gevolg.

  Oorzaak

  • Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350.
  • Nieuwe wetenschappelijke belangstelling door hernieuwde interesse in de klassieke Oudheid en door de ontdekkingsreizen

  Gevolg
  • Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met meer oog voor de plezierige kanten van het leven. Mensbeeld: In de middeleeuwen God en de dood belangrijk, in de Renaissance de mens zelf en het leven op aarde staat centraal
  • Meer belangstelling voor de wereld , en kritisch over de natuurwetenschap. Niet zomaar de bijbel en de klassieke oudheid geloven maar wetenschap door zelf te onderzoeken (empirisch onderzoek) (menselijk lichaam)

  • Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid. (mede door boekdrukkunst 1450)
 • KA 20 - De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. Benoem de oorzaken en het gevolg

  Oorzaak
  • Door handel en ambacht ontstaan steden.
  • Sommige familie worden rijk en gaven kunstenaars opdrachten, deze kunstenaars lieten zich inspireren door de Oudheid
  • Door kruistochten (verspreiden van geloof) kwamen verloren teksten uit de Oudheid weer boven water

  Gevolg
  • De herboren interesse in de klassieke oudheid uitte zich in realistische schilder- en beeldhouwkunst, klassieke bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten. (geleerden uit de Renaissance die vond dat de mens centraal stond)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Democratisering
De uitbreiding van het kiesrecht over een steeds grotere groep burgers.
Communisme
Stromin binnen het socialisme die het lot van de arbeidersklasse wil verbeteren door middel van een revolutie, die moet leiden tot een klasseloze samenleving en gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen.
Sociaaldemocratie
De stroming binnen het socialisme die langs parlementaire weg opkomt voor de arbeidersklasse.
Socialisme
Politieke stroming die opkomt voor de arbeidersklasse, hetzij door een revolutie, hetzij door te streven naar kiesrechtuitbreiding en hervormingen langs parlementaire weg.
Vakbonden
Organisatie van arbeiders die samen strijden voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon.
Sociale kwestie
Het vraagstuk van de slechte werken leefomstandigheden van arbeiders.
Eerste feministische golf
De feministische beweging in de periode 1840-1920, waarbij feministes streden voor kiesrecht voor vrouwen.
Feminisme
Politieke beweging die zich ten doel stelt de achtergestelde positie van vrouwen te verbeteren, in de eerste plaats via hevorming van het kiesrecht.Zie emancipatiebeweging.
Emancipatiebeweging
Beweging die streeft naar de juridische en sociale gelijkberechtiging van achtergestelde groepen als slave, vrouwen, arbeiders en religieuze minderheden.
Kiesrecht
Het recht om deel te nemen aan verkiezingen voor bestuurlijke functies.