Summary memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h

-
ISBN-13 9789034584113
214 Flashcards & Notes
108 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h". The author(s) of the book is/are Hans bulthuis anderen. The ISBN of the book is 9789034584113. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h

 • 1.2 Jagen en verzamelen in de steentijd

 • Wat betekent homo sapiens?
  De verstandige mens.
 • Hoe weten onderzoekers nu dat onze voorouders er zo uitzagen?
  Door gevonden overblijfselen zoals stukjes schedel, botten, delen van gebit en zelfs voetafdrukken. 3-d technieken computer
 • Wat betekent prehistorie?
  Voorgeschiedenis, de tijd voordat er geschreven bronnen waren
 • Wat betekent historie
  Geschiedenis, de tijd waarover we geschreven bronnen hebben
 • Wat zijn archeologen?
  Onderzoekers die opgravingen doen. Zij speuren naar overblijfselen van dieren en mensen die lang geleden leefden.
 • Waar ontstonden de eerste mensachtige wezens?
  in Afrika
 • Een andere aanduiding/woord voor prehistorie is:
  Steentijd
 • Waarom noemden ze het ook wel steentijd?
  Steen was een belangrijk materiaal voor die tijd, deden ze veel voorwerpen van maken (bv vuistbijl)
 • Wat is een bestaansmiddel?
  De manier waarop mensen in leven blijven, zoals landbouw, jagen en verzamelen.
 • Wat betekent taakverdeling?
  De manier waarop werkzaamheden zijn verdeeld, bijvoorbeeld tussen de mannen en vrouwen.
 • Wat zijn jagers-verzamelaars?
  Mensen die leven van jacht, visserij en het verzamelen van eetbare planten.
 • Wat deden de vrouwen van de jagers-verzamelaars?
  Het vuur aanhouden, voor de kinderen zorgen, bessen noten en paddenstoelen zoeken
 • Wat maakten ze allemaal van de botten en visgraten?
  Werktuigen, sieraden, muziekinstrumenten, vishaken
 • Waar gebruikten ze de dierenhuiden voor?
  Voor tenten, kleding en schoenen
 • Noem voorbeelden van geschreven bronnen
  Krant, dagboek, brief
 • Wat is een historicus?
  Een geschiedkundige, hij onderzoekt of een oude brief of foto echt is en geen namaak
 • Wat zijn bronnen? 
  Overblijfselen uit het verleden die iets vertellen over vroeger, zoals voorwerpen, gebouwen, schilderijen, foto's, oude brieven, dagboeken en kranten.
 • Noem 2 soorten bronnen
  Geschreven bronnen en ongeschreven bronnen
 • Noem voorbeelden van ongeschreven bronnen
  Tekeningen, Speerpunten
 • Waarom trok de mens in Europa veel rond?
  Het was hier toen kouder, en er waren daardoor minder planten en dieren.
  De dieren maakten lange tochten en de jagers gingen er achter aan
 • Is het precies bekend wanneer  mensen voor het eerst taal gingen gebruiken om te spreken?
  Nee dit is niet bekend, daar vertellen de ongeschreven bronnen uit de prehistorie niets over
 • Hoe groot waren de groepen jagers ongeveer?
  25 tot 40 mensen
 • Zet in juiste volgorde;

  A. mens ging vuur gebruiken

  B. rechtop lopen mens

  C. uitsterven dino's 65 milj jaar geleden

  D. ontstaan homo sapiens
  C-B-A-D
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een Ketter?
Een ketter waren mensen die een andere menig hadden over het geloof
Waarom leefden de geestelijken volgens strenge regels?
De geestelijken moesten de gelovigen  het goede voorbeeld geven hun leven stond helemaal in het teken van geloof
Waarom begon de belangstelling voor de oudheid rond 1500 weer terug te komen?
Er waren in Rome en in de rest van Italië nog veel resten uit de tijd van de Romeinen over
Waarom luisterden de mensen zo goed naar de geestelijke?
De mensen geloofden dat alleen geestelijke precies wisten hoe je moest leven en mensen waren bang om na de dood in de Hell te belanden
Wat gebeurde er met je, volgens de geestelijken, als je slecht leefde?
Dan kwam je na je dood in de Hell waar je eeuwig moest branden
Waarom konden alleen geestelijke de bijbel lezen?
Omdat de bijbel in het Latijn was geschreven.
Wat gebeurde er met Ketters in de late middeleeuwen?
De kerk spoorde de Ketters op en moesten weer Katholiek worden, als ze dat niet deden werden ze gemarteld tot ze zich bekeerden
Waarom was de kerk zo belangrijk voor de mensen?
De mensen geloofden dat alleen geestelijke precies wisten hoe je moest leven
Wat is het Pantheon?
Een oude Romeinse tempel die in de middeleeuwen was omgebouwd tot een kerk
Noem een beroemde geleerde die tijdens de renaissance zo veel mogelijk kennis uit de oudheid verzamelde.
De Nederlandse priester Erasmus