Summary memo geschiedenis voor de onderbouw 2 havo

-
24 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "memo geschiedenis voor de onderbouw 2 havo". The author(s) of the book is/are Carla van boxtel. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - memo geschiedenis voor de onderbouw 2 havo

 • 1.1 De eerste fabrieken

 • wanneer verschenen in Engeland de eerste fabrieken?

  vanaf 1760

 • wat is huisnijverheid?

  boeren die thuis stoffen weven, en die het dan verkopen aan Engelse ondernemers.

 • wat is massaproductie?

  machines die producten veel tegelijk produceren.

 • al snel was er bij de riviertjes geen plaats meer voor nieuwe fabrieken.

  er was meer aandrijfkracht nodig, die waterkracht overbodig maakte.

  dat werd de stoommachine, uitgevonden door James Watt.

 • de industrialisatie had grote gevolgen.

  landbouw was niet langer het voornaamste middel van bestaan.

  de industriele productie steeg enorm en dorpjes en stadjes groeiden uit tot grote steden.

   

 • in 1825 reed de eerste stoomtrein over een spoorweg.

  Engeland was een industriële samenleving geworden.

 • 1.2 werken in de fabriek

 • wat is kapitalisme?

  het  draait het grotendeels uit geld.

 • de arbeidsomstandigheden waren in de eerste fabrieken beroerd.

   

  de werkdagen waren lang: 14 tot 16 uur.

  het was meestal saai en eentonig.

  er gebeurde ongelukken en het was onveilig.

  de lonen waren laag.

  kinderarbeid kwam veel voor.

 • wat is een klassen samenleving?

  daar bepaalde bezit en inkomen in welke sociale laag iemand hoorde.

 • 1.3 leven in de industriesteden

 • wat is urbanisatie?

  mensen die in de stad gaan wonen om te werken.

 • leefomstandigheden in de binnensteden en arbeiders wijken waren beroerd.

  schoon het was er onhygiënisch. daarom kwamen er besmettelijke ziekten. 

 • wat zijn epidemieen?

  dat zijn besmettelijke ziekten die voorkomt uit onhygiënische dingen.

 • sommige rijken sloten hun ogen niet voor de armoede van de arbeiders.

  zij staken een helpende hand toe door gratis voedsel uit te delen, en weduwen te helpen.

   

 • 1.5 Arbeiders organiseren zich

 • wat is arbeidsbeweging?

  dat zijn arbeiders die zelf probeerden iets aan hun omstandigheden te doen.

 • wat zijn vakbonden?

  dat zijn verenigingen die opkwamen voor de rechten van werknemers in een bepaalde sector.

 • een politieke partij:

   

  op deze manier konden de arbeiders op het parlement meebeslissen over nieuwe wetten

  die het bestaan van de arbeiders moesten verbeteren.

 • 1.6 Aantekeningen

 • tot 1750 was Europa een agrarische samenleving.

 • je had 3 lagen in de klassen samenleving.

  1. elite zoals advocaten en een fabrieksbaas.

  2.middenklasse zoals een kruidenier

  3.arbeidersklasse zoals arbeiders

 • Karl Marx zei dat geloof een soort van opium (drugs) voor het volk was.

   

 • de socialisten wilden 3 dingen.

  1.gelijkheid

  2.kapitaal moet van iedereen zijn.

  3.geen klassen samenleving.

 • je had vroeger 3 sociale partijen.

  1.het communisme (willen in opstand komen)

  2.de sociaal democraten (willen kiesrecht)

  3.de anarchisten (macht binnen een kleine groep)

 • wat is sepularisatie?

  geloof mag geen rol spelen in de politiek.

 • wat is census kiesrecht?

  alleen mensen die belasting betalen mogen stemmen.

 • wat is algemeen kiesrecht?

  iedereen mag stemmen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.