Summary memo geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-10 9034552322 ISBN-13 9789034552327
282 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "memo geschiedenis voor de onderbouw". The author(s) of the book is/are bert dijkstra. The ISBN of the book is 9789034552327 or 9034552322. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - memo geschiedenis voor de onderbouw

 • 1.1 Jagen en verzamelen.

 • Wat is de prehistorie?
  Deze periode is de tijd van de jagers en boeren.
 • Wat vertelt een grotschildering?
  Grotschilderingen vertellen van alles over het leven van de mensen die hier duizenden jaren geleden hadden geleefd.
 • Wanneer leefden de eerste mensachtige wezens op aarde?
  Miljoenen jaren geleden.
 • Waar leefden zij toen vooral?
  In Afrika.
 • Hoe hebben de eerste mensachtige wezens zich ontwikkeld?
  In stappen hebben zij zich ontwikkeld tot de mensen die wij zijn: de homo sapiens, de denkende mens.
 • Wanneer liep de eerste homo sapiens rond?
  Uit opgravingen blijkt dat zij ongeveer 200.000 jaar gelden rondliepen in Afrika.
 • Wanneer liepen zij rond in Europa?
  In Europa zijn de oudste vondsten slechts 30.000 jaar oud.
 • Waarin verschilden deze mensen?
  In hun uiterlijk en in het gebruik van betere gereedschappen en wapens.
 • Waarom worden de eerste mensen jagers en verzamelaars genoemd?
  Omdat ze leefden van de jacht en het verzamelen van voedsel.
 • Wat zijn jagers en verzamelaars?
  Mensen die leven van jacht, visserij en het verzamelen van eetbare plantendelen.
 • Wat waren de middelen van bestaan voor de jagers en verzamelaars?
  Jagen en verzamelen waren voor hen de enige middelen van bestaan om in leven te blijven.
 • Wat betekent een middel van bestaan?
  Manier waarop mensen zich in leven houden, bijvoorbeeld door te jagen en te verzamelen of aan landbouw te doen.
 • Waarvoor gingen ze jagen?
  De mannen gingen op jacht. Van de botten maakten zij gereedschap en de huiden gebruikten zij als kleding. Het vlees van de dieren en van de vissen gebruikte ze als voedsel.
 • Waaruit bestond het verzamelen?
  Het verzamelen bestond uit het zoeken naar eetbare planten, knollen, bessen of paddenstoelen. Dit was voornamelijk de taak van de vrouwen, evenals het verzorgen van de kinderen.
 • Wat maakten ze van de botten ven het gewei van een edelhert?
  Hiervan maakten ze priemen, bijlen en andere werktuigen.
 • Wat maakten ze van vuursteen?
  Van vuursteen maakten ze messen, pijlpunten en krabbers.
 • Waarom moesten de jagers rondtrekken?
  Dit had te maken met het koude klimaat. Zo'n 12.000 jaar geleden zag de natuur er door de kou heel anders uit. Kudde dieren maakten lange tochten om voldoende plantaardig voedsel te vinden. Jagers moesten daarom ook rondtrekken. Ze leefden daarom waarschijnlijk in tenten.
 • Hoe woonden de jagers en verzamelaars vroeger?
  Ze leefden waarschijnlijk in tenten in groepen van 20 tot 30 personen. Een grotere groep was te lastig. Want dan moesten ze veel te grote afstanden afleggen om voor iedereen eten te vinden. De mannen gingen jagen en de vrouwen verzamelden voedsel en verzorgden de kleine kinderen.
 • Hoe werd inteelt voorkomen?
  Er bestond wel contact tussen verschillende groepen. In bepaalde tijden van het jaar kwamen ze bij elkaar. Zo konden jongens en meisjes van bepaalde groepen elkaar ontmoeten.
 • Wat was de taakverdeling tussen mannen en vrouwen?
  De mannen jaagden en de vrouwen verzamelden voedsel en verzorgden de kleine kinderen.
 • Wat betekent taakverdeling?
  Dit is de manier waarop werkzaamheden zijn verdeeld, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen of tussen verschillende groepen mensen.
 • Wat doen archeologen?
  Archeologen onderzoeken hoe mensen vroeger geleefd hebben. Zij gebruiken hiervoor ongeschreven bronnen.
 • Wat zijn ongeschreven bronnen?
  Dat zijn tekeningen en allerlei voorwerpen die in de bodem zijn gevonden.
 • Hoe zag Europa eruit rond 10.000 voor Christus?
  Door het koude klimaat zag de natuur er heel anders uit. Kudden dieren maakten lange tochten om voldoende plantaardig voedsel te vinden. Daarom moesten de jagers ook rondtrekken.
 • Waar werden speerpunten voor gebruikt?
  Om te jagen.
 • Waar gebruikte men een schraper voor?
  Om huiden schoon te maken.
 • Welke periode hoort bij de prehistorie?
  De steentijd.
 • Hoe werd vuur gemaakt?
  Met vuurstenen.
 • Waar werd vuur voor gebruikt?
  *als warmtebron
  *het bereiden van eten
 • Wat was de belangrijkste oorzaak van het rondtrekken van de jagers?
  Het voedsel in het gebied raakte op.
 • De eerste mensen leefden in Afrika.
  Ze ontwikkelden zich tot de mensen die wij nu zijn: de homo sapiens.
  Ze bleven in leven door de jacht en het verzamelen.
  Dit was voor hun het enige middel van bestaan.
  Mannen en vrouwen hadden een taakverdeling.
  De mannen jaagden en de vrouwen verzorgden de kinderen en verzamelden voedsel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom werden de dorpen steeds groter (groeide de bevolking)?
Omdat er steeds meer kinderen werden geboren, wonen op een plaats was veiliger
Waarom gaven mensen hun rondtrekkende bestaan op om op een vaste plaats te wonen en boer te worden?
1. De bevolking groeide: 
hierdoor was meer voedsel nodig, met jagen en verzamelen vonden ze niet genoeg
2. De homo sapiens was een goede jager op prooidieren:
Hierdoor nam het aantal dieren af en bleven er te weinig over om genoeg voedsel te leveren
De oplossing was dus andere voedselbronnen te zoeken en zelf dieren temmen
3. In het rivierengebied van de Eufraat en Tigris (Mesopotamie) groeiden veel wilde grondsoorten, gerst en bonen. En de jagers-verzamelaars vonden in het Midden-Oosten ook vee dat goed te temmen was zoals runderen, schapen, geiten en varkens
4. De kennis van mensen over planten en dieren groeide:
Men werd steeds beter in het verbouwen van gewassen en het fokken van dieren
5. Het werd warmer en droger in Noord-Afrika en het Midden-Oosten:
Door aan veeteelt te doen en op het juiste moment te zaaien was er meer voedsel
Hoe wordt de periode waarin de landbouwveranderingen plaatsvonden ook wel genoemd?
De nieuwe steentijd: Mensen werden nl steeds handiger in het bewerken van vuursteen, bot en gewei
Hoe heet de komst van de landbouw?
De landbouwrevolutie
Wat deed men met het voedsel dat overbleef?
Men ging ermee handelen
Wat veroorzaakte de landbouwrevolutie?
De sedentaire revolutie
Sedentair betekent vaste woonplaats
Men bleef nu vlakbij hun akkers wonen en gingen vee houden voor:
Vlees, wol en melk
Waar leefden de eerste boeren?
de Vruchtbare halve maan (dit wordt zo genoemd omdat dit gebied de vorm heeft van een halve maan)
Niet in alle gebieden vonden de mensen het nodig om over te gaan op landbouw .... waarom niet?
Aan de oevers van de Nijl was bijv. meer dan genoeg voedsel
Wanneer gingen de eerste groepen jagers-verzamelaars aan landbouw doen?
Ongeveer 9000 jaar v. Chr.
Waarom waren honden voor boeren heel nuttig?
- Ze bewaakten het vee
- Ze hielden dieven op afstand