Summary Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

-
ISBN-13 9789034533364
458 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo". The author(s) of the book is/are Marc Kropman Idzard van Manen Yvonne Rijns. The ISBN of the book is 9789034533364. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

 • 2.2 Rome, van boerendorp tot imperium

 • Hoe heet de heuvel waarop Rome gebouwd is?

  Palatinus

 • Wat is een mythe?

  Een verhaal dat doorverteld wordt maar dat niet waar hoeft te zijn

 • Wanneer begint de geschiedenis van Rome?

  In 753 v. Christus

 • Wat was Rome in 750 v. Christus?

  Een klein dorpje dat bestond uit boeren en herders.

 • Met wie had Rome goede contacten?

  Met de buren en de Grieken in Zuid-Italië

 • Noem 6 eigenschappen van de Romeinen

  Praktisch, houden van orde, rechte straten, beschermen steden met een muur, uitmuntende soldaten die goed gedisciplineerd kunnen vechten, stimuleren dapperheid en gehoorzaamheid.

 • Wie waren de adviseurs van de koning in Rome?

  De patriciërs

 • Geef de betekenis van patriciërs

  Letterlijk 'vaders' (patres). De groep oudste en daardoor belangrijkste families in Rome. Ook waren het priesters en edelen van Rome

 • In wat voor raad zaten de patriciërs?

  In de Senaat

 • Wat is een senaat en waar is het van afgeleid?

  Een senaat is een Raad der Ouden in Rome, waarin de patriciërs zaten. De senaat geeft adviezen aan koningen en later aan de consuls. Het is afgeleid van senex = oude man. 

 • Geef de betekenis van Plebejers.

  Het gewone volk in Rome, geen patriciërs. 

 • Geef de betekenis van Republiek

  Letterlijk res publica, de openbare zaak. Het is een bestuursvorm zonder koning. Het hoeft niet perse democratisch te zijn. 

 • Wat kwam er toen Rome een republiek werd, en waarom?

  Er kwamen 2 consuls, die samen een jaar lang de leiding hadden. Twee in plaats van 1 zodat ze elkaar konden controleren. Als er maar 1 consul aan de macht was, was er sneller een dreiging voor een dictatuur. De senaat bleef adviseren. De plebejers kozen hun eigen leider. De volkstribunen. 

 • Wat konden de volkstribunen en wie waren dit?

  Volkstribunen konden maatregelen van de consuls en de senaat tegenhouden door Veto te zeggen. Volkstribunen waren plebejers die door de plebejers gekozen werden. 

 • Geef de betekenis van Veto

  Letterlijk: ik verbied. Romeinse volkstribunen konden op deze manier maatregelen tegenhouden. 

 • Wat is het belangrijkste symbool van de republiek en waar staat het voor?

  SPQR: Senatus Populusque Romanus, dit staat voor de senaat en het Romeinse volk

 • Hoe werden millitaire successen gvierd?

  Uitbundig. De veldheer mocht met soldaten en krijgsgevangenen een triomftocht houden in Rome. Het leger trok dan met gevangenen in een optocht door de stad. De krijgsgevangenen moesten 'onder het juk door' en de veldheer kreeg een lauwerkrans. Ter ere van de overwinning werden ook triomfbogen opgericht. 

 • Hoe heet de ereboog van Napoleon?

  Ard de Triomph

 • Door wie werden soldaten betaald?

  Door de stad

 • Wat kreeg je als je diensttijd was afgelopen?

  Een stukje grond in het veroverde gebied. 

 • Hoe werd het Romeinse Imperium ook echt een rijk? 

  Door soldaten die met pensioen gingen een stukje grond in het veroverde gebied te geven, dit zorgde voor een goede band met het veroverde gebied en Rome. Ook stelde Rome andere volkeren bondgenootschappen voor. In ruil voor gehoorzaamheid en het leveren van soldaten, kregen ze het Romeinse burgerrecht en bescherming. 

 • Wat gebeurde er als het Romeinse leger een gevecht verloren had?

  De aanvoerders werden voor de leeuwen geworpen of ondervonden een langzame dood. Ook konden de soldaten in het gelid worden opgesteld en werd dan elke 10de man doodgeschoten. 

 • 21 april is een feestdag voor herders. Romulus ploegde een cirkel om de Palatinus (1 van de 7 heuvels waarop Rome gebouwd is). Romulus stak zijn broer neer omdat hij over zijn muur sprong en zei: Moet zoiets onze stad beschermen? Zo zou iedereen gedood worden die over de muur sprong. Romulus en Remus waren kinderen van de dochter van een vorst in Latium, deze was door zijn broer afgezet. Uit angst voor wraak had deze broer zijn nicht (de moeder van de twee  broers) tot priesteres van Vesta, godin van het huiselijk leven, laten wijden. Maar hij verleidde haar uiteindelijk en zij baarde de tweeling Romulus en Remus. De koning was bang dat zij hem later de troon afnemen en beval hen te laten verdrinken in de Tiber. Uiteindelijk vond een wolf hen en die bracht hen groot. Later werden ze verder door Herders opgevoed. De goden wilden dat Rome de opvolger werd van het machtige Athene, dat het de Griekse cultuur zou verbreiden en dat het via oorlogvoering uit zou groeien tot een wereldrijk. 

  • Patriciërs zijn de groep oudste en daardoor belangrijkste families in Rome. Ook waren het priesters en edelen van Rome priesters, edelen van Rome.

   

  • Een senaat is een Raad der Ouden in Rome, waarin de patriciërs zaten. De senaat geeft adviezen aan koningen en later aan de consuls. Het is afgeleid van senex = oude man. 

   

  • Toen Rome een republiek werd kwamen er 2 consuls, die samen een jaar lang de leiding hadden. Twee in plaats van 1 zodat ze elkaar konden controleren. Als er maar 1 consul aan de macht was, was er dreiging voor een dictatuur. De senaat bleef adviseren. De plebejers kozen hun eigen leider: de volkstribunen.

   

  • Volkstribunen konden maatregelen van de consuls en de senaat tegenhouden door Veto te zeggen. Volkstribunen waren plebejers die door de plebejers gekozen werden.

   

  • Een imperium is een opperheerschappij, een groot rijk, een keizerrijk.

   

  • Het gewone volk in Rome (geen patriciërs) zijn de plebejers. 

   

  • Een republiek, letterlijk res publica = de openbare zaak, is een bestuursvorm zonder koning. Het hoeft niet meteen democratisch te zijn. 

   

  • Veto betekent letterlijk ik verbied. De Romeinse volkstribunen konden op deze manier maatregelen tegenhouden. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat verstaat men onder romaniseren?
Onder invloed van de Romeinse beschaving brengen of de Romeinse cultuur overnemen.
Wat is een republiek?
Letterlijk res publica, de openbare zaak. Het is een bestuursvorm zonder koning. Het hoeft niet perse democratisch te zijn. 
Wat is het belangrijkste symbool van de republiek en waar staat het voor?
SPQR: Senatus Populusque Romanus, dit staat voor de senaat en het Romeinse volk.
Wat verstaat men onder politiek?
Alles wat betrekking heeft op staatsbestuur.
Wie waren plebejers?
Het gewone volk in Rome (plebs), geen patriciërs. 
Wie waren patriciërs?
Letterlijk 'vaders' (patres). De groep oudste en daardoor belangrijkste families in Rome. Ook waren het priesters en edelen van Rome. Ze diende de senaat.
Wat verstaat men onder 'Pax Romana'?
Letterlijk 'Romeinse vrede'. Dankzij Romeinse overheersing kent een land een periode van vrede en rust.
Hoe werden militaire successen gevierd?
Uitbundig. De veldheer mocht met soldaten en krijgsgevangenen een triomftocht houden in Rome. Het leger trok dan met gevangenen in een optocht door de stad. De krijgsgevangenen moesten 'onder het juk door' en de veldheer kreeg een lauwerkrans. Ter ere van de overwinning werden ook triomfbogen opgericht. 
Wat is ostracisme?
Schervengerecht tegen machtsmisbruik. Atheense burgers schreven op een scherf welke politicus er verbannen moest worden.
Wat verstaat men onder een oligarchie?
Letterlijk 'regering van weinigen'. De macht wordt uitgeoefend door een kleine groep.