Summary Mens en Dierkunde 1

-
263 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mens en Dierkunde 1". The author(s) of the book is/are EZO. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Mens en Dierkunde 1

 • 1 wetenschappelijk werkwijze

 • Wat zijn de 7 stappen in de wetenschappelijke werkwijze?

  Waarneming leidt tot vragen

  Literatuuronderzoek

  Vraagstelling

  toetsbare hypothese

  experiment

  resultaten vergelijken met hypothese

  conclusie

 • Vat de levensdelen van de zalm samen.

  Hatching: larven komen uit het ei

  larven leven in zoet water en ondergaan smolting in het 3e jaar.

  tot hun 6e jaar leven ze in de zee en ondergaan dan homing om eieren te leggen

 • Wat is smolting?

  migreren naar de zee

 • Wat is homing?

  Terugkeren naar de plek waar ze geboren werden.

 • Welke zintuigen heeft een zalm?

  neus, ogen, gehoor, smaak, tast, magnetisme

 • Wat is imprinting?

  Het wennen van de dieren aan een bepaalde stof die met een bepaald gedrag samenhangt

 • Hoe heeft men getest of zalmen hun geboorteplaats aan de geur herkennen?

  Imprinting voor 10 dagen met PEA, een kunstmatige geurstof. Na 17 maanden werd gestest of volwassene zalmen liever naar PEA zwemmen dan naar geen geur.

 • Wat is de hypothetico-deductieve methode?

  waarneming leidt tot hypothese leidt tot voorspelling van respons op experiment leidt tot experimenteren leidt tot vergelijken uitkomst & voorspelling

 • Wat is inductieve benadering?

  Een reeks van waarnemingen die leiden tot een algemene conclusie (specifiek leidt tot algemeen)

 • 2 Evolutie & Gedrag

 • Wat zijn de 5 belangrijke theorieën  van de evolutionaire principes?

  Gemeenschappelijk voorouder

  voortdurende verandering

  vorming van nieuwe soorten

  natuurlijke selectie

  gradualisme (kleine veranderingen maken grote veranderingen)

 • Wat zijn de kenmerken van een gemeenschappelijke voorouder?

  Chemische gelijkheid

  complexiteit & hierarchische opbouw

 • Hoe is de gemeenschappelijk voorouder ontstaan?

  In de zee vormen zich door hitte Suikers, aminozuren, glycerine & vetsuren

  In klei werd daarvan nucleotiden, nucleïnezuren  , polysacchariden, proteïnen en lipiden gevormd

  In kleine afgesloten stukjes werden deze geïsoleerd , waardoor zich DNA, RNA, coenzymen etc. vormden en uiteindelijk proteinoiden (proto-cellen) gevormd werden

 • Wat zijn stromatolieten?

  sediment gevormt van cyanophyta over tot 3.45 miljard jaren

 • Wat is de hierachrische structuur van een levend wezen?

  macromoleculen -> organellen -> cellen -> weefsel -> orgaan -> organisme -> populatie -> soort -> ecosysteem

 • Wat zijn de drie pijlers van natuurlijke selectie?

  variatie, selectie en overerving

 • Wat is micro-evolutie?

  Variatie in genen leidt tot variatie in design leidt tot variatie in prestatie leidt tot variatie in fitness leidt tot variatie in populatie

 • Wat is macro-evolutie?

   

  Door micro-evolutie veroorzaakte verandering van soorten door reproductieve isolatie

 • Wat is een soort?

  Gemeenschappelijk voorouder

  in staat om vruchtbare nakomelingen te produceren

  genotypische en fenotypische cohesie vertonen

 • Wat zijn prezygotische barrières?

   

  premating: allopatrische soortvorming (komen elkaar niet tegen), isolatie door gedragsverschillen

  postmating: mechanische isolatie (geen overdracht van gameten), incompatibiliteit van gameten

   

 • Wat zijn postzygotische barrières?

  extrinsiek (hogere selectie) en intrinsiek (hybride niet levensvatbaar of niet fertiel)

 • Wat is allopatrische soortvorming?

  Isolatie van dieren die dan een nieuwe soort vormen door andere levensomgeving

 • Wat is sympatrische soortvorming?

  verandering in gedrag, dus geen interactie

 • Wat is punctuated equilibrium?

  Verandering is sneller als er allopatrische soortvorming optreed en kan dan ook weer langzamer worden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn aanpassingen aan rechtop lopen?  

S-vormige wervelkolom

breed bekken

grote flexible lumbale regio

verend voetgewelf

Wat zijn aanpassingen aan vliegen?

lichte botten

lange hals

notarium (schoudergordels samen)

kiel op sternum voor vliegspieren

Hoe is een gewricht opgebouwd?  

synoviaal membraan met synoviaal vloeistof erin hyalien kraakbeen en been

Hoe zijn extremiteiten opgebouwd?  

stylopodium, zeugopodium en autopodium (hand)

Wat voor wervels zijn er (qua regionalisatie)?

cervicaal, thoracaal, lumbaal, sacraal, caudaal

Hoeveel slaapvensters kan een dier hebben?

geen = schildpadden (anapsieden)

een = zoogdieren (synapsieden)

twee = reptielen (diapsieden)

Uit welke delen bestaat de schedel?

chondrocranium (binnen)

viscerocranium (kaak)

dermatocranium (met directe verbening buiten)

Hoe zijn pezen opgebouwd?

fibroblasten in een matric uit proteoglycanen met vezels

Wat voor typen beenderen zijn er?  

lang: standaard bot

plat: twee cortices

kort: geen mergholte

samengesteld

Wat zijn trabeculae?

verbindingen in spongieus been