Summary Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening 5

-
ISBN-10 9031325724 ISBN-13 9789031325726
152 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening 5". The author(s) of the book is/are H M de Vocht, J H J de Jong ' s Hans Oostrum Hans Brik strips Marcel Jurriëns. The ISBN of the book is 9789031325726 or 9031325724. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening 5

 • 2.1 Wat is psychologie en wat is het belang ervan voor de verpleegkundige?

 • Psychologie draagt belangrijke bouwstenen aan om 'te leren je te gedragen'
 • Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met menselijk gedrag en de achtergronden hiervan.
 • Psychologie- wat mensen doen en waardoor ze doen wat ze doen 
 • 'Wat ze doen' -> hoe ze denken, relaties aangaan, waarnemen, gek worden, vrijen, boos worden, zelfmoord plegen, carrière maken = gedrag
 • Hoe het komt gedrag vertoont: zijn er bepaalde dingen in de omgeving van een persoon die een bepaald gedrag opwekken, karakter, geleerd
 • Menselijk gedrag beïnvloed worden door: het weer, jeugdervaringen, cultuur land, radio/tv, andere mensen, hoe iemand eruit ziet.
 • Voorbeelden factoren die gedrag kunnen beïnvloeden 
 • 3.1 Geschiedenis van de psychologie in hoofdlijnen

 • Begin twintigste eeuw 'geloofd' in frenologie: de leer van de vorm van de schedel, in het bijzonder de schedelknobbels
 • Voorkomen of ontbreken van knobbels-> iemand bijv. vernielzuchtig of aan verzamelwoede leed. 
 • Humanistische psychologie: duidelijk een reactie op twee scholen die eraan vooraf zijn gegaan (psychoanalyse en behaviorisme) 
 • 3.2 De nature-nurture kwestie

 • Nature-nurture kwestie: aanleg- milieudebat
 • Nature standpunt: benadrukken het gedrag en ontwikkeling van de mens vooral door aangeboren, biologische factoren gestuurd en beïnvloed wordt.
 • Nature standpunt: hoort een zeker pessimisme over de 'maakbaarheid' oftewel de beïnvloedbaarheid van de mens.
 • Nurture standpunt: hoe een mens is, wordt bepaald door wat hij tijdens zijn leven geleerd heeft, oftewel door hoe hij tijdens zijn leven gevormd is. 
 • Menselijk gedrag en menselijke ontwikkeling worden niet gestuurd door of -aanleg of- omgevingsfactoren, maar zijn het resultaat van een voortdurende interactie tussen aanleg en omgeving. 
 • 3.3.1 Psychoanalyse

 • Een mens heeft, behalve een bewuste, ook een voorbewuste en een onbewuste psychische laag.
 • Bewuste laag: zit die informatie waarvan je je op dit moment bewust bent. Bijv. Het rinkelen van de telefoon, de arm waar je op leunt..
 • Voorbewuste laag: zit allerlei informatie waarvan je je op dit moment niet bewust bent maar die je je wel bewust kunt maken. Bijv. Hoe de school waar je vroeger op zat eruit ziet
 • Onbewuste laag: die informatie die wel in onze geest aanwezig is maar waar we njet bijkunnen. Het is ongrijpbaar 
 • Het id en superego werken beiden in op het ego
 • Rationalisatie: met behulp van logische argumenten praat je recht wat krom is.  Jezelf een beetje voor de gek houdt, alleen die je dit dan wel onbewust
 • Sublimatie: zet je driften vanuit het id die in hun pure vorm sociaal gezien niet acceptabel zijn om in een manier van uiten die wel maatschappelijk geaccepteerd is
 • Verdringing: onaanvaardbare wensen, neigingen, gevoelens en gedachten worden heel ver weggestopt, zodat de betreffende persoon zich er niet eens (meer) van bewust is
 • Ontkenning: sprake van het niet onder ogen zien van de realiteit. Dus bij ontkenning gaat het (in tegenstelling tot bij verdringing) om een gebeurtenis die buiten de persoon plaatsvindt en die zo bedreigend is dat hij niet tot het bewustzijn wordt toegelaten 
 • Vluchten: zorg je ervoor dat je niet in contact komt met datgene wat voor jou emotioneel gezien bedreigend is. 
 • Reactieformatie: een onaanvaardbare impuls of behoefte wordt als het ware overschreeuwd door juist het tegenovergestelde gedrag te vertonen. 
 • Regressie: dat iemand gedrag vertoont dat bij een eerdere ontwikkelingsfase thuishoort. 
 • Verschuiving: hierbij worden gevoelens die opgeroepen worden door een bepaalde persoon of situatie gericht op een andere persoon of situatie waarbij ze eigenlijk niet thuishoren
 • Projectie: hierbij worden gedachten of gevoelens van jezelf toegeschreven aan een ander, je projecteert dingen van jezelf op een ander 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het standpunt van nurture aanhangers?
Hoe iemand is, wordt bepaald door wat iemand in zijn leven geleerd heeft.
Wat is het standpunt van mensen die het nature standpunt aanhangen?
Gedrag en ontwikkeling worden vooral gestuurd en beïnvloed door aangeboren en biologische factoren. Er komt ook een zeker pessimisme kijken bij het idee dat de mens beïnvloedbaar is.
Hoe wordt de nature-nurture kwestie ook wel genoemd?
Het aanleg-milieudebat.
Wat is het belang van psychologie voor een verpleegkundige?
Je kunt pas inspelen op het gedrag van iemand, als je weet waardoor iemand doet zoals hij doet.
Wat is de definitie van psychologie.
De wetenschap die zich bezig houdt met menselijk gedrag en de achtergronden hiervan.
wat doe je als je dubieuze conclusies trekt?
je trekt (te snel) een conclusie terwijl daar geen reden voor is
wat is personalisatie?
ten onrechte de verantwoording op je nemen voor de nare dingen die er in de wereld gebeuren
wat is verkleining?
positieve dingen kleiner maken 
wat is uitvergroting?
dingen opblazen en groter maken dan ze eigenlijk zijn
wat zijn selectieve abstracties?
heel erg richten op het (kleine) negatieve en het positieve vergeten