Summary Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode

ISBN-10 9043032611 ISBN-13 9789043032612
969 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789043032612 or 9043032611. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode

 • 1.1 Inleiding

 • Waar komt de behoefte aan onderzoek uit voort?
  De behoefte aan onderzoek komt voort uit de behoefte aan informatie of nieuwe inzichten.
 • Wat is een methode?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren.
 • Waarom doen we onderzoek?
  De behoefte naar onderzoek komt voort uit de behoefte aan informatie of nieuwe inzichten.
 • Wat is een methode?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren
 • Wat is een methode, binnen het kader van onderzoek?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, analyseren en te interpreteren.
 • Wat is het doel van onderzoek?
  Informatie verzamelen om een beslissing te nemen
 • Wat is een techniek?
  Een techniek is een activiteit (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen.
 • Wat is een techniek, binnen het kader van onderzoek?
  Een techniek is een activiteit (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld een enquête, interciew, observatie, test of simulatie.
 • Waarom wordt er gevraagd naar de gebruikte onderzoeksmethode en -techniek?
  Door deze vraag te beantwoorden kan er achterhaald worden hoe het resultaat van het onderzoek tot stand is gekomen. Op basis hiervan kan de geloofwaardigheid van het resultaat beoordeeeld worden en daarmee de waarde van het resultaat voor de opdrachtgever of de lezer vastgesteld worden.
 • Om de uitkomsten van een onderzoek te beoordelen op geloofwaardigheid moet men kijken naar:
  Er moet gekeken worden naar hoe het resultaat van het onderzoek tot stand is gekomen. Dit wordt gedaan door te kijken naar de gebruikte onderzoeksmethode en -technieken.
 • Waarom is het verdiepen in de theorie van onderzoek belangrijk?
  1 Door onderzoeksmethoden op de juiste wijze toe te passen, wordt het mogelijk om ontdekkingen te doen die van grote waarde kunnen zijn voor mensen of organisaties of antwoorden te geven op vragen die anders onbeantwoord blijven.

  2 Met behulp van kennis over methoden en technieken van onderzoek kun je informatie beter beoordelen op de geloofwaardigheid en bruikbaarheid ervan.
 • 1.2 Wat is onderzoek?

 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan
 • Wat is onderzoek?
  Een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan.
 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek is een doelbewuste en methodische zoektocht naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan
 • Wat is de definitie van onderzoek en wat zijn de twee belangrijkste elementen van deze definitie?
  Een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan.

  1 Doelbewust
  2 Methodisch oftwel op een systematische manier
 • Welke drie kenmerken heeft onderzoek?
  1. Er is een duidelijk doel aanwezig (er moet iets worden uitgezocht)
  2. Gegevens worden systematisch verzameld
  3. Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Welke drie kenmerken heeft onderzoek?
  1. Er is een duidelijk doel: er moet iets worden uitgezocht 
  2. Gegevens worden op systematisch verzameld.
  3. Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Welke kenmerken heeft onderzoek?
  1 Er is een duidelijk doel
  2 Gegevens worden systematisch verzameld
  3 Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Wanneer is er geen sprake van onderzoek?
  Er is geen sprake van onderzoek wanneer een "onderzoek" één van de drie kenmerken van onderzoek mist. Dit kan zijn:

  Een onderzoek heeft geen duidelijk doel;
  De gegevens worden niet systematisch verzameld;
  De gegevens worden niet sustematisch geïnterpreteerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.