Summary Methodiek en begeleiden voor maatschappelijke zorg

-
ISBN-13 9789037244076
124 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodiek en begeleiden voor maatschappelijke zorg". The author(s) of the book is/are B Becker, M Beers, J Bolt, W den Brok, B Brouwer, S van Brouwershaven, T Cremers, P van Deijl, S Groeneveld, A van Haaren, HansSo Educatie, T Hilhorst, N de Kroon, S van Mameren, A Martin, J Noordzij, C van Oost, H Penterman, E van Rijbroek, K Stolk Haar, M Velthoen. The ISBN of the book is 9789037244076. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methodiek en begeleiden voor maatschappelijke zorg

 • 1 Methodisch handelen en doelgericht werken

 • Planmatig
  Volgens een bepaalde aanpak toewerken naar het bereiken van een doel.
 • Methodisch handelen
  Professioneel werken volgens een methodische cyclus. Handelt weloverwogen en volgens het cyclische proces. Verzamelt informatie en formuleert de vraagstelling, waarvoor een oplossing voor gezocht moet worden.

  Daarna formuleren van doelen en plannen met alle betrokkenen, je kiest met welke middelen je dit doet -> start uitvoering.

  Eind evalueren van de doelen die bereikt zijn.
 • Methodisch handelen
  Professioneel werken volgense een methodische cyclus. Handelt weloverwogen en volgens het cyclische proces. Verzamelt informatie en formuleert de vraagstelling, waarvoor een oplossing voor gezocht moet worden. 

  daarna formuleren van doelen en plannen met alle betrokkenen, kiest welke middelen; uitvoering. 

  Eind evalueren van de doelen die bereikt zijn.
 • Planmatig
  Volgens een bepaalde aanpak toewerken naar het bereiken van een doel.
 • Systematisch handelen
  Ordelijk werken volgens een bepaalde systematiek. Alle stappen/handelingen die gedaan worden, horen bij elkaar. Hebben een logische volgorde. Horen bij een uitgewerkt plan. 

  bijv. 
  Leren koken aan verstandelijk beperkten, eerst alle handelingen voordoen. wanneer je de eerste stap niet afmaakt, dan is dat niet logisch. Je werkt systematisch naar een doel. in dit geval: clienten leren koken.
 • Systematisch handelen
  Ordelijk werken volgens een bepaalde systematiek. Alle stappen/handelingen die gedaan worden, horen bij elkaar. Hebben een logische volgorde. Horen bij een uitgewerkt plan.

  bijv.
  Als je peuters zindelijk wilt maken, neem je ze eerst mee voor 'plasrondes'. Dan zien ze wat de bedoeling is. Je kan niet meteen van de luier afhalen, niet logisch. Het doel is: peuters zindelijk maken.
 • Doelgericht
  Je richt je op het bereiken van een doel.
 • Doelgericht
  Je richt je op het bereiken van een doel, samen met alle betrokkenen. Werkwijze kies je ook samen met de betrokkenen. Samenwerken is belangrijk
 • 1.2 Cyclisch proces binnen methodisch handelen

 • Cyclisch proces
  Begeleiden een cirkelvorming proces  - cyclisch proces (werk is niet af na een begeleidingsactiviteit). Doel bereikt, nieuw doel. Cyclus start van vooraf aan.
 • Cyclisch proces
  Begeleiden een cirkelvorming proces  - cyclisch proces (werk is niet af na een begeleidingsactiviteit). Doel bereikt, nieuw doel. Cyclus start van vooraf aan.
 • Methodische cyclus

  Bestaat uit 5 fasen
  1. Beginsituatie vaststellen
   verzamelen informatie. Daarna pas kan de begeleiding starten
   (waarbij wil de client ondersteuning, wat kan de client al, is de client al eerder begeleid, welke middelen zijn beschikbaar) Niet focussen op problemen, maar vooral in waar mensen goed in zijn.

  2. Ondersteuningsvraag beschrijven
   Beschrijven met alle betrokkenen wat de ondersteuningsvraag precies is. je kent de bginsituatie van de client en weet exact wat je wil bereiken.

  3. Doel formuleren
   Formuleert samen met de client en betrokken de ondersteuningsvraag. Noteren wat de client en betrokken willen bereiken en hoe daarbij te ondersteunen.

  4. Plannen maken en uitvoeren
   Doel is duidelijk. Werkt vanuit een plan van aanpak. Wie zijn er betrokken, wat wil je bereiken, wat en wanneer plan uitvoeren. 

   Middelen: Activieiten en begeleiding die je inzet om je doel te bereiken. 

   Doelmatig bezig, werkt systematisch volgens een vaste aanpak

  5. Uitvoering evalueren en doelen bijstellen  
   Einde cyclische proces. Fase terugkijkt of het doel bereikt is. Tijdstip afspreken voor evaluatie. Wanneer doel niet bereikt is, stel je m bij. 
   Belangrijk om het doel zo duidelijk mogelijk te omschrijven - SMART
 • 1.3 SMART-doelen

 • SMART
  • Specifiek
   Concreet mogelijk formuleren - precies wat je wil bereiken

  • Meetbaar
   Doe zo geformuleert dat je kunt meten of het bereikt is. 

  • Acceptabel
   Doel dat niet aansluit bij de wensen van de client is niet acceptabel

  • RealistischDoelen moeten haalbaar zijn

  • Tijdsgebonden
   Geeft aan hoe lang je denkt dat het duurt het doel te behalen
 • SMART
  • Specifiek
   Concreet mogelijk formuleren - precies wat je wil bereiken

  • Meetbaar
   Doe zo geformuleerd dat je kunt meten of het bereikt is.

  • Acceptabel
   Doel dat niet aansluit bij de wensen van de client is niet acceptabel

  • RealistischDoelen moeten haalbaar zijn
  • Tijdsgebonden
   Geeft aan hoe lang je denkt dat het duurt het doel te behalen
 • SMART doel formuleren
  Doel in één zin SMART te formuleren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.