Summary Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

-
ISBN-10 9088506973 ISBN-13 9789088506970
244 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren". The author(s) of the book is/are Sonja Ehlers Meta Kuipers. The ISBN of the book is 9789088506970 or 9088506973. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

 • 1.1 Kindgericht en oudergericht adviseren

 • Het oudergerichte advies stelt de ouder centraal
 • Oudergericht advies laat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden bij de ouder, en sluit aan bij de beleving, kennis en vaardigheden van de ouder.
 • Wat heeft de inbreng van kindkennis tot doel? (4)
  - Aanvullende informatie bieden
  - De ouder kan vanuit een breder  en algemener kader opnieuw naar zijn kind kijken
  - kennis over welke aanpak wel of niet goed kan werken
  - Het effect van de omstandigheden en de beperkingen van de ontwikkeling van kinderen
 • De informatie wordt aangepast aan de behoefte van de ouder
 • 1.2 Beleving van de ouder centraal

 • Wat is het werkterrein van de oudergerichte begeleider?
  De beleving van de ouder
 • 1.3 Besef van verantwoordelijk zijn

 • Besef van verantwoordelijk zijn is anders dan verantwoordelijkheid dragen of verantwoordelijk handelen. Het betreft :
  veel meer de diepe intentie, het commitment aan de opdracht en taak om voor dit kind te zorgen , het op te voeden en de diepe wens te hebben dat het goed met hem gaat.
 • Het vertrouwen in de motivatie van de ouder om het goed te doen is de basishouding in de benadering van de ouder.
 • welke begrippen staan er in het schema van Alice van der Pas? (7)
  1. werkvloer
  2. besef van verantwoordelijk zijn
  3. taakverdeling
  4. ouderschapsgroei
  5. omstandigheden
  6. solidaire dorp
  7. metapositie
 • 1.4 Werkvloer

 • De werkvloer? (alice van der Pas)
  Het terrein van het opvoeden zelf
 • Welke 4 factoren bevinden zich op de werkvloer die het opvoeden beïnvloeden?
  1. Zicht op het kind
  2. Timen en doseren
  3. Basisvaardigheden
  4. Emoties
 • 1.5 Basisvaardigheden

 • Basisvaardigheden(3) om te kunnen samenwerken als hulpverlener volgens OPAd:
  1. verzorgen 
  2. contact maken
  3. structuur bieden
 • Verzorgen :
  staat voor alle verzorgende activiteiten van een ouder, zoals eten, drinken, schone kleding maar ook zorgen voor fysieke veiligheid (traphekje, opbergen wasmiddel) dit is een basis voor de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind.
 • Verzorgen is een opvoedingshandeling die steeds moet worden aangepast aan de groeiende autonomie en zelfstandigheid van het kind.
 • Contact maken:
  Alles wat de ouder doet naar het kind om liefde, genegenheid, belangstelling, erkenning en waardering te uiten. Knuffelen, praatjes maken, gesprekken voeren, samen iets doen wat het kind leuk vind, aandacht voor het kind, ruimte geven aan het kind etc.
 • Structuur bieden:
  diverse vormen van duidelijkheid geven aan een kind. Herkenbare dagstructuur, vaste regels maar ook voor een activiteit duidelijkheid bieden wat er gaat gebeuren en wat er verwacht wordt.
 • 1.7 Zicht op het kind

 • Wat houdt zicht op het kind in?
  Een beeld hebben van het kind als persoon, qua leeftijd en ontwikkelingsfase om het handelen af te kunnen stemmen op het kind. Niet alleen van dit moment maar ook wie het kind was en zijn verwachtingen voor de toekomst spelen een rol. (subjectief)
 • 1.8 Emoties

 • Emoties op de werkvloer :
  Het gedrag van een kind maakt emoties los. Zowel positieve als negatieve.
 • Wanneer worden emoties storend in de opvoeding?
  wanneer de afstand wegvalt en bezorgdheid, geraaktheid of teleurstelling overheerst. Het belemmert de ouder dan in een reëel zicht op het kind. Het lukt dan niet meer om handelen passend af te stemmen.
 • Welke 4 bronnen zijn er voor onaangename emoties?
  1. de interpretatie van het gedrag van het kind
  2. taaklast  door combinatie werk en kinderen
  3. omstandigheden als scheiding of overlijden
  4. associaties met de eigen opvoedingsgeschiedenis
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Begrippen uit schema Alice van der Pas
Werkvloer: 
Zicht op het kind
Timen en doseren
Basisvaardigheden( verzorgen, contact maken, structuur bieden)
Emoties

Taakverdeling
Besef van verantwoordelijk zijn
Omstandigheden
Metapositie
Solidaire samenleving
Ouderschapsgroei
Wat zijn de kenmerken van oudergericht adviseren
Ouder staat centraal
Aansluiten bij het doen, denken en voelen van de ouder, zijn zicht op het kind en zijn mogelijkheden via de ouder.
Gelijkwaardig
Oudergericht
competentiegericht
Beleving van de ouder staat centraal
Ouder is deskundig
Besef van verantwoordelijk zijn
Samenwerkinsgericht
Wat betekent competentiegericht werken?
Het blijven zoeken naar hulpbronnen in de ouder, vanuit de overtuiging dat de ouder de hulpbronnen voor goed genoeg ouderschap in zich heeft.
Welke 2 uitgangspunten sluiten aan bij oudergericht werken (OPAd)?
1. De ouder handelt vanuit een besef van verantwoordelijk- zijn;
2. De beleving van de ouder staat centraal.
Welke drie bouwstenen worden gehanteerd in het werken met ouders bij OPAd?
1. Oudergericht werken;
2. Samenwerkingsgericht werken;
3. Competentiegericht werken.
Wat wordt er bedoeld met solidaire samenleving (Alica van der Pas)?
De samenleving die idealiter als 'buffer' optreedt tussen de werkvloer van de ouder en nare omstandigheden die goed genoeg ouderschap in de weg staan.
Vanuit waar werken de hulpverleners in OPAd?
Hulpverleners in OPAd werken vanuit een meervoudige loyaliteit. Beide ouders hebben altijd gedeeltelijk gelijk.
Wat is het uitgangspunt van OPAd?
OPAd heeft als uitgangspunt dat het de samenwerking van ouders in de opvoeding wil versterken.
Op welke vlakken vind het leerproces van ouders plaats?
Ontwikkelen van vaardigheden, aangaan en loslaten van steeds nieuwe rollen bij het ouder zijn, persoonlijke groei en verwerken van eigen kleinere of grotere trauma's uit de eigen opvoedingsgeschiedenis.
Waardoor kan de metapositie onder druk komen te staan?
De metapositie kan extra onder druk komen te staan door een zware taaklast of bijkomende omstandigheden.