Summary Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

-
ISBN-10 9031376477 ISBN-13 9789031376476
410 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening". The author(s) of the book is/are onder van S Horneman, W Nijhof Betje com ' s Hollandse Hoogte. The ISBN of the book is 9789031376476 or 9031376477. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

 • 1.2 Beroepsmethodiek versus instellingsmethodiek

 • Wat is de visie?
  De kijk op iets, waarneming, inzicht, mening en optiek inzage
 • Wat is microniveau?
  Het handelen van de SPHer.
 • Wat is de beroepsmethodiek?
  Hieraan herken je het handelen van de beroepsbeoefenaren, beroepsprofiel en beroepscode
 • Wat is instellingsmethodiek?
  gericht op eigen instelling, opvattingen, uitgangspunten, methoden en werkwijze
 • Wat is meso niveau?
  de instellingsmethodiek
 • 1.3.1 het begin: de oerbronnen

 • welke oerbronnen construeert de methodiek?
  wetenschap, ethische aspecten, normatieve aspecten, praktijkreflecties
 • 1.3.2 de concretisering

 • Wat is de eerste stap om tot methodisch handelen te komen?
  Het wordt gestuurd door de beroepscode en beroepsprofiel
 • Wat is de beroepscode?
  Een nationale (soms internationale) afspraak over waar het handelen van de beroepskracht aan moet voldoen.
 • Waar gaat het beroepsprofiel over?
  Over de competenties en vaardigheden waar een beroepskracht over moet beschikken. 
 • Wat is het verschil van de beroepscode en beroepsprofiel?
  De beroepscode is meer een afspraak met de buitenwereld, en een beroepsprofiel over het profileren van de beroepsgroep.
 • Wat is de tweede stap voor het methodisch handelen?
  De benaderingswijze, een idee over wat de beste aanpak is voor het probleem
 • Wat is de derde stap voor het methodisch handelen?
  Er ontstaat een methodiek of methode, dit is een concrete omschrijving over hoe te handelen bij welke doelgroep.
 • Wat houd methodisch handelen in?
  Het gaat erom dat jij een bewuste inschatting maakt.
 • 1.4.3 missie social work

 • Wat moet een sociaal worker in zijn handelen mee nemen?
  Hij streeft bepaalde, concrete doelen na, probleemoplossing, toerusting en bevrijding. Ten einde een goed eind resultaat. Daarbij benut hij kennis en vaardigheden.
 • 1.5 Het SPH beroep vanuit drie dimensies bekeken

 • welke drie dimensies geven richting aan de beroepsmethodiek en instellingsmethodiek?
  normatief werken, handelen het client based werken, evidence werken.
 • Wat is het normatief werken?
  Het handelen van de beroepsbeoefenaar vanuit zijn normen en waarden.
 • Waarom heeft herkend de beroepsmethodiek een normatief karakter?
  welke  normen en waarden er essentieel zijn binnen het werk ten aanzien van de beroepskracht.
 • Wat is het vraaggericht werken?
  Het hebben van aandacht voor de wensen en behoeften van de cliënt.
 • Wat is effectief werken?
  Welk resultaat bereikt de hulpverlener en tegen welke prijs, het gaat hier om de twee voorgaande begrippen door elkaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn uitzonderingsvragen?
Vragen die zich richten op de momenten dat de situatie waarmee de cliënt komt voor een hulpvraag soort gelijk was, maar dat er een oplossing was die wel werkte.
Wat zijn relatievragen?
Vragen die gaan over belangrijke anderen in het leven van de client.
Welke 2 typen mensen zijn er?
 1. Leergericht; goed worden door te leren en tijd in te investeren.
 2. Prestatiegericht;
Wat bepaald of een hulpverlener oplossingsgericht te werk gaat?
Niet de technieken, maar de houding.
Wat is de basisvisie van de oplossingsgerichte benadering?
Iedere cliënt vraagt om een uniek behandelproces.
Wie zijn de grondleggers van de oplossingsgerichte benadering?
Steve de Shazer en Insoo Kim Berg
Waarvoor staat het ABC- schema?
A; activating event
B; Belief system
C; Emotional en behavior consequences
Wat is het ABC- schema?
Gebeurtenis-gedachten-gevoelens-gedrag
Wat is het doel van een gedachtenrapport?
Je probeert disfunctionele gedachten en de daaraan ten grondslag liggende opvattingen te inventariseren en bij te stellen.
Wat is de socratische methode?
Hierbij gaat het niet om het uitdagen van overtuiging, maar vraag je om bewijs voor de overtuiging. Als doel is aanzetting tot nieuwe gedachten.