Summary Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

-
ISBN-10 9031376477 ISBN-13 9789031376476
317 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening". The author(s) of the book is/are onder van S Horneman, W Nijhof Betje com ' s Hollandse Hoogte. The ISBN of the book is 9789031376476 or 9031376477. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

 • 1 inleiding in de methodiek SPH

 • welke 3  mensbeelden zijn er?

  • mechanistische mensbeeld
   computer, pavlov, watson, skinner
  • Organistische mensbeeld
   Boom, Watslavik
  • Personalistische mensbeeld
   zingeving, Vingerafdruk
 • Wat is de missie?

  Hoe ga je het bereiken

 • wat is een Visie

  wat wil je bereiken

 • Welke 3 dementies heeft SPH (vanuit waar werken ze)

   

  • Normatief (value based)
  • vraaggericht (client based)
  • Effectief (evidence based)
 • wat is de beroepscode?

  Juridisch, dus wat mag en wat moet

 • wat is het beroepsprofiel?

  competenties, hoe je handelt.

 • wat zijn de 4 benaderingswijzen?

  • creatief agogisch
  • oplossingsgericht
  • cognitieve gedragsmatige
  • systeemgericht
 • Noem de 5  fasen van het agogische plan cyclus

  1. oriëntatiefase
  2. analysefase
  3. waarderen
  4. handelen
  5. evaluatie
 • wat doe je in de oriëntatie fase van het agogische plan cyclus

  het verzamelen van info en het formuleren van een hulpvraag

 • wat doe je in de analysefase van het agogische plan cyclus ?

  • klachtanalyse
   Probleem analyse maken, wat is er aan de hand
  • probleem analyse
   probleem analyse verder uitwerken
  • verklaringsanalyse
   je geeft een antwoord op de probleem analyse
 • wat doe je in Waarderen van het agogische plan cyclus

  je gaat kijken welke hypothesen het belangrijkst zijn, en dan ga je smart doelen stellen

 • Wat doe je in Handelen van het agogisch plan cyclus?

  het handelingsplan opstellen, doelen, werkwijze, evaluatie, uitvoering

 • welke 3 evaluatie manieren zitten er in de evaluatie fase van het agogisch plan cyclus?

  • product evaluatie
   is het doel behaald
  • procesevaluatie
   het verloop van het proves
  • formatieve evaluatie
   leerproces van client
  • summatieve evaluatie
   alle informatie tijdens het hele project verzameld tot een bepaald beeld
 • wat zijn de kenmerken van de systeem theorie

  • niet vanuit de individu maar vanuit de groep
  • helicopterview
  • circulaire causaliteit (je weet niet meer of je bij een groep vrienden hoort omdat je slecht bent of omdat je slecht bent dat je daarom bij de vrienden zit.
 • Wat is Lineaire causaliteit

  A leidt tot B

  als het regent word het nat

 • wat is Circulaire causaliteit

  je weet niet meer of je bij een groep vrienden hoort omdat je slecht bent of omdat je slecht bent dat je daarom bij de vrienden zit.

 • Wat zijn de uitgangspunten van de creatief agogische benadering

  • de Emotiebus
  • Personalistisch mensbeeld
  • gebruik van creativiteit
  • voelen en denken
 • Wat zijn de uitgangspunten van de cognitief gedragsmatige benadering?

  • nieuw  gedrag aanleren
  • behaviorisme
  • straffen en belonen

   

 • wat is de cognitief-gedragsmatige benadering RET

  irreële gedachten vervangen voor meer realistische

 • Wat zijn de kenmerken van de oplossingsgerichte benadering?

  • vraaggericht
  • van alle benaderingen wat
 • wat is de mindset Carol Dweck?

  Fixed mindset: intelligentie staat vast

  Growth mindset: intelligentie kan worden uitgebreid

 • wat is mimesis

  • een nabootsing, bijvoorbeeld een foto
  • als je bijvoorbeeld iemand verteld dat je een nieuwe jas hebt gekocht, en die ander heeft een heel ander beeld er bij, dan laat je een foto zien.
  • uiterlijke waarnembare werkelijkheid
 • wat is Expressie

  • het uitbeelden van iets
  • door bijvoorbeeld muziek, een zielig muziekje omdat je verdrietig bent
  • een tekening, door alleen donkere grijze kleuren te laten zien.
 • wat zijn Cognitieve prothesen

  • pictogrammen
  • een analoge manier van communiceren, 
  • als je bijvoorbeeld autisten in de klas hebt, heb je pictogrammen voor alles
 • wat is Pathische communicatie

  • communicatie doormiddel van: Geur, kleur, smaak, klank, aanraking, visueel
 • wat is Gnostische communicatie

  actueel de werkelijkheid begrijpen

  muziek proberen te doorgronden zodat de muziek zijn waarde weg valt

  de pathische kwaliteit valt af

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat de STARR-methode voor?
 • Situatie
 • Taken
 • Actie
 • Resultaat
 • Reflectie
Wat is bij summatieve evaluatie de bedoeling?
Het is de bedoeling tijdens het proces informatie te verzamelen. Op deze wijze ontstaan een beeld van de client en het proces waarin hij zit. Summatief wil zeggen dat alle ingewonnen informatie bij elkaar leidt tot een bepaald beeld. Op basis hiervan kan men bijvoorbeeld een afweging maken of het behalen van een subdoel wel of niet is gelukt.
Waar is formatieve evaluatie op gericht?
Op het leerproces van de client. Het is een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een proces, situatie of houding. Het doel hiervan is daadwerkelijk iets te veranderen of verbeteren.
Wat staat bij procesevaluatie centraal?
Het gaat niet om het doel, maar om de verloop van het (leer)proces.
Wat staat bij productevaluatie centraal?
Het uiteindelijke resultaat.
Wat zijn manieren om te evalueren?
 • productevaluatie
 • procesevaluatie
 • formatieve evaluatie
 • summatieve evaluatie
Wat is het doel van evalueren?
Het doel van evalueren is het verzamelen en interpreteren van informatie om de waarde van een proces of resultaat te bepalen.
Uit welke onderdelen bestaat een handelingsplan?
 • clientprofiel
 • probleem / hulpvraag / hypothesen
 • de (sub) doelen
 • werkwijze
 • evaluatie
Waar staat de formule E = K x A voor?
De effectiviteit van een doel wordt bepaald door de kwaliteit en de acceptatie hiervan.
Waar staat de formule E = K x A voor?
De effectiviteit van een doel wordt bepaald door de kwaliteit en de acceptatie hiervan.