Summary microbiologie

-
196 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "microbiologie". The author(s) of the book is/are Brock. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - microbiologie

 • 1 HC1 (H1)

 • wat zijn de eigenschappen van een prokaryote cel?
  • geen kern
  • al het genetische materiaal opeen gepakt, maar zonder membraan - nucleoid
  • transcriptie vindt plaats in het cytoplasma
  • over het algemeen kleiner
  • geen membraan-omsloten organellen
 • wat zijn de eigenschappen van een eukaryote cel?
  • ook om celorganellen een membraan
  • transcriptie in de kern
  • veel van het DNA heeft te maken met regulatie van transcriptie. codeert dus niet voor functionele eiwitten
 • alle levende cellen voldoen aan een aantal eigenschappen:
  • metabolisme: chemicale transformatie van nutrienten
  • reproductie en differentiatie
  • communicatie, beweging en evolutie 


  sommige levende cellen iets extra's:
  • overgaan in een andere vorm, waarin ze beter bestand zijn in de omgeving
  • cellen die met elkaar kunnen communiceren (niet alleen met omgeving). bijvoorbeeld cholera. 
 • wat is quorum sensing?
  hoe bacteriën met elkaar kunnen communiceren. in een lage concentratie produceert de bacterie het toxine bijvoorbeeld niet, in een hoge concentratie wel 
 • wat is een bijzondere eigenschap van bacterien?
  dat ze soms onderling DNA kunnen uitwisselen. ze kunnen plasmide uitwisselen. ook een aantal bacterien kunnen zich voortbewegen door flagellen, waardoor ze bijv. door een celmembraan heen komen
 • wanneer is de eerste cellulaire vorm van leven ontstaan?
  3,9 miljoen jaar geleden. soort moleculen waren dat die konden vermenigvuldigen, maar die niet omgeven waren door een membraan. dus je had een soort eenheden, groep moleculen in de oersoep. 
 • wat is LUCA?
  last universal common ancestor: common ancestral cell from which all cells descended. 
 • wanneer zijn er eukaryoten ontstaan?
  2 miljoen jaar geleden. metabolisme waren eerst exclusief anaeroob tot de evolutie van zuurstof producerende fototrofen. het leven was exclusief microbieel tot ongeveer 1 miljard jaar geleden. 
 • als je cellen wilt vergelijken, doe je dit door DNA. welk DNA?
  ribosomaal DNA (die veranderen namelijk niet veel in de evolutie, dus hangen nauw samen met de oorsprong van een organisme). dan bepaal je de DNA sequentie. 
 • welke groepen kan je dan krijgen
  bacterien (prokaryoten)
  archeae (prokaryoten): lijken meer op eukaryoten dan op bacterien 
  eukaryoten
 • wat is phylogeny?
  evolutionaire relatie tussen organismen. relaties kunnen worden afgeleid door genetische info van de verschillende specimens te vergelijken. relaties kunnen worden gevisualiseerd op een phylogenetische boom
 • wat vormt de grootste biomassa op de wereld?
  microben. de meeste zuurstof wordt gemaakt door de algen in de oceanen en niet door de regenwouden. deze microben zijn reservoirs van koolstof, stikstof en fosfor. 
 • wat zijn microbiële ecosystemen?
  een soort communities, die weer in andere ecosystemen leven, waar microben in samen leven. bijvoorbeeld tandplak. werelden op zich
 • wat is er anders aan de darmen van vegetariërs ?
  die hebben meer soorten bacterien. een koe heeft in zijn lumen bijvoorbeeld bacterien die cellulose kunnen verteren (wat in planten zit). 
 • wat is bio-remediatie?
  als een vergiftigde grond wordt afgegraven, moet dat schoongemaakt worden. hiervoor wordt de grond gemengd met speciale bacterien die chemicaliën ombouwen tot CO2,enz (dus onschadelijke stoffen).
 • wat heeft Antoni van Leeuwenhoek bijgedragen?
  hij heeft de bacterie ontdekt, om de kwaliteit van stoffen te ontdekken. hij was zelf in staat lenzen te slijpen, die heeft hij gefixeerd in een apparaatje. hij was daarnaast ook de eerste die de bacterie zichtbaar kon maken. 
 • wat was vroeger de opvatting over bederven?
  er ontstonden spontaan kiemen die zorgden dat het ging bederven 
 • wat is de rol van Pasteur?
  hij heeft aangetoond dat spontaan ontkiemen niet kon. hij had een glazen volg waar hij een mengsel (niet steriel) in gooide, vervolgens verhitte hij de lange hals van de fles en maakte er een zwanenhals in. hierdoor werd alles wat normaal in het eten valt, in de zwanenhals gevangen. 
  als je de zwanenhals kantelt en het dus wel in contact komt, bederft het na korte tijd. dus het kwam door 'dingen' van buitenaf

  heeft ontdekt dat levende organismen onderscheid maken tussen optische isomeren. dat alcoholische fermentatie een biologisch gemedieerd proces is.
 • wat is de rol van Hooke?
  de eerste die microben heeft beschreven. illustratie the fruitig structures of mods
 • wat is de rol van Cohn?
  founded the field of bacterial classification and discovered bacterial endospores
 • wat is de rol van Koch?
  heeft de link gedemonstreerd tussen microben en infectieziekten. heeft de causative agents van de anthrax en tuberculose ontdekt. heeft technieken ontwikkeld om pure culturen van microben te krijgen, sommige bestaan nog. nobelprijs geneeskunde.
 • waar gaan de meeste mensen in de Westerse wereld aan dood?
  aan influenza. wereldwijd de meeste aan infectieziekten. 
 • wat gaat niet op voor meningokokken?
  dat wanneer je deze ziekteverwekker opkweekt, dat je het kan aantonen in een ziek persoon. en niet bij gezonde personen. 
 • medicale microbiologie:
  infectieziekten
 • agricultuur microbiologie:
  microben die geassocieerd zijn met de bodem
 • industriele microbiologie:
  productie van eten, antibiotica, alcohol en andere chemicalien
 • aquatische microbiologie:
  water, afvalwater en drinkwaer
 • biotechnologie:
  producten van genetisch engineered micro-organismen
 • wat is het verschil tussen een populatie en een community en een ecosysteem?
  populatie: groep cellen ontstaan uit dezelfde oudercel
  community: interactie tussen meerdere populaties
  ecosysteem: alle levende organismen, inclusief de fysische en chemische componenten 
 • welke bacterien hebben de aarde veranderd van anaeroob naar aeroob
  de cyanobacterie
 • wat was de rol van Beijerinck en Winogradsky?
  bestudeerden bacterie die het water en de bodem bewonen (enrhchment culture techniek). concepten van chemolitotrofie en stikstoffixatie.
 • wat was de rol van Beijerinck?
  ontwikkelde de enrichment culture: het selecteren van micro organismen door het gebruik van speciale media en incubatie mechanismen die alleen de groei stimuleerden van een bepaald micro organisme
 • wat was de rol van Winogradsky?
  bestudeerde nitrifying en sulfur oxidizing bacterien, chemolitotrophy en autrotrofen. in het midden van het laatste deel van de 20e eeuw: ontstaan van basale/fundamentele en toegepaste subdisciplines van microbiologie - hebben geleid tot het huidige tijdperk van de moleculaire microbiologie
 • wat is motility?
  beweging van cellen door een vorm van zelf-aandrijving (bijvoorbeeld flagellen)
 • wat is Koch's postulaten?
  aantal criteria voor bewijzen dat een micro-organisme een bepaalde ziekte veroorzaakt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat zijn de eigenschappen van een prokaryote cel?
1
wat zijn de eigenschappen van een eukaryote cel?
1
alle levende cellen voldoen aan een aantal eigenschappen:
1
wat is quorum sensing?
1
Page 1 of 49