Summary Microbiology : an introduction

-
ISBN-10 0321798546 ISBN-13 9780321798541
705 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Microbiology : an introduction". The author(s) of the book is/are Gerard J Tortora, Berdell R Funke, Christine L Case. The ISBN of the book is 9780321798541 or 0321798546. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Microbiology : an introduction

 • 1 Micro-Organismen: Bacteriën

 • Wat is de medische microbiologie?

  Studie van micro-organismen die betekenis hebben voor ziektes bij mens en dieren

 • Wat verstaan we onder micro-organisme?

  Organisme waarbij een microscoop nodig is om hun vorm (morfologie) en bouw( anatomie) te kunnen bestuderen

 • Welke 4 groepen micro-organismen zijn er?

  -Bacteriën

  - Parasieten

  - Schimmels

  -  Virussen

 • Wat zijn commensale flora?

  bacteriën die op huid en op het lichaam leven zonder dat ze je ziek maken (ze helpen zelfs)

   

 • Wat is het merendeel van de m.o.?

  Commensale flora, slechts een klein deel is pathogeen

 • Wat doe je in een lab van het ziekenhuis?

  - Kijk je of er pathogenen bij zitten

  - Pathogenen herkennen

  - het verschil weten tussen pathogenen en commensale flora

  - zorgen dat de juiste behandeling gestart wordt

 • Waar staat microbiologie diagnostiek voor?

  herkennen van m.o. op basis van morfologische, anatomische en fysiologische kenmerken

 • Waar moet je ook opletten in het lab?

  - Epidemiologie

  - Immunologie

  - Virologie

  - Preventie

 • Wat is epidemiologie?

  verspreiding van ziekte

 • Wat doe je bij diagnostiek?

  werk je met materiaal van de patiënt

 • Wie heeft de 1ste bacterie ontdekt?

  Antoni van Leeuwenhoek (NL)

 • Wat heeft Antoni van Leeuwenhoek gedaan?

  - Beschreef de 1ste bacteriën

  - hij maakte zijn eigen microscoop

 • Wie was na Leeuwenhoek (in de 19eeuw) die verder onderzoek ging doen?

  De franse chemicus Louis Pasteur

 • Waar geloofde men in de 19 eeuw?

  in de spontane generatie theorie--> dat eruit troep dieren ontstonden

 • waar werd Pasteur helemaal mee bekend?

  - het pasteuriseren te ontwikkelen (wijn en bier ;)
  - therapie tegen hondsdolheid

 • Wat was Ignatz Semmelweis en wat deed hij?

  een gynaecoloog die zorgde dat mensen hun handen gingen wassen met chloor om kraamvrouwenkoorts te bestreden

 • Wat ontwikkelde Joseph Lister?

  Hij zorgde dat wonden tijdens operaties ingesmeerd werden met fenol zodat er "steriel" gewerkt kon worden ter voorkoming van wondinfecties.

 • Door wie werd Robert Koch geassisteerd?

  Petri en Loeffler die de verwekker van tuberculose en cholera beschreven

 • Waar is Robert Koch bekend door geworden?

  De postulaten van Koch: wetenschappelijke basis van de leer van de infectieziektes

 • Wat zijn de postulaten van Koch?

  - Hij dacht dat hij de bacteriën kon aantonen waardoor een ziek dier ziek was

  - Deze bacterie bracht hij over op een gezond dier

  Zo toonde hij aan dat micro-organismen konden overleven bij verschillende individuen

 • Wat heeft Edward Jenner gedaan?

  Heeft 1ste soort vaccin ontwikkeld--> tegen pokken (viruela)

 • hoe zijn pokken overdraagbaar?

  Door hoesten + door de vloeistof in de pokken

 • Wat heeft Alexander Fleming ontdekt?

  Peniciline

 • hoe kwam Alexander fleming achter de peniciline?

  - Hij had voedingsbacterie geënt met bacteriën, waardoor er een schimmel kolonie op de plat terecht was gekomen, hij zag dat romdom die schimmel geen andere bacterie groeide die hij gekweekt had. Waardoor het bleek dat die schimmel de stof peniciline maakte die alle bacteriën doode

 • Wat ontdekte Alexander Fleming ook?

  de lysozomen 

 • Welk celorganel hebben zowel eukaryoten als prokaryoten cellen?

  Plasma membraan--> fosfolipiden

 • Wat hebben gram +/- bacteriën?

  - Celmembraan

  - teichoïnezuur (zorgt dat stoffen getransporteerd worden)

 • Wat is het verschil tussen gram + en -?

  gram positief heeft een dikkere laag peptidoglycaan

 • Wat is de structuur van gram negatieve bacteriën?

  - Dunnere peptidoglycaan laag

  - heeft een buitenmembraan--> bestaat uit lipopolysacchariden, fosfolipiden, eiwitten en ionen

 • Wat doe je bij de eerste stap van gram kleuring?

  stap 1:
  - Kristal violet

  - peptidoglycaan wordt paars gekleurd

 • Wat doe je bij de 2e stap van gram kleuring?

  - Lugol oplossing: vormt complex met kristalviolet

   

 • Wat doe je bij de 3e stap van gram kleuring?

  - Alcohol wast de te veel aan kristalviolet eraf 

  - Gram neg bacteriën blijven niet meer paars--> door alcohol krimpt de peptidoglycaan laag--> waardoor hij ontkleurd wordt

  - De alcohol beschadigt ook de buitenmembraan

 • Wat doe je bij de 4e stap van gram kleuring?

   

  - Fuchsine

  - Zorgt dat de gram neg peptidoglycaan laag rood wordt

   

 • Waar zorgt de celwand van een bacterie voor?

  - Stevigheid

  - Zorgt dat de cel niet scheurt

  - Bepaalt de vorm van cel

  - Gramkleuring

 • Wat bevat een gram neg bacterie?

  een periplasmatische ruimte

 • Wat is het kapsel?

   

  Plakkerige slijm laag (glycocalyx) die uit polysachariden en eiwit bestaat

 • Wat hebben bewegende bacteriën?

  flagellen

 • Wat is taxis?

  voortbewegen van bacteriën

 • Wat zijn de karakteristieken van prokaryote cellen?

   

   

  - Genetisch materiaal ligt los in de cel

  - Heeft ribosomen (daar worden eiwitten gemaakt)

  - Kleiner dan eukaryoten

  - Hebben geen mitochondriën

   

 • Wat zijn de karakteristieken van een eukaryote cel?

  - Heeft organellen

  - Genetisch materiaal zit in de kern

  - Groot

  - Hebben cytoplasma

  - Hebben endomembraan systeem

 • Wat heeft elke cel als doel?

  zichzelf te kopiëren en zo te vermeerderen 

 • Hoe vermeerder een prokaryoot?

  door binaire deling--> hij groeit, als hij groot genoeg is deelt hij in 2, op die manier maakt hij een exacte kopie van zichzelf.

 • Wat is de generatietijd?

  Tijd dat de prokaryoot (bacterie) nodig heeft om te delen

 • Wat bepaalt de vorm van een bacterie?

  - Celwand

  - In welk vlak hij deelt

 • Welke vormen kunnen coccen hebben?

  -duplo

  -keten

  - tetra

  - Sarcinae

  - Staphylococus

 • welke vormen kunnen staven hebben?

  - Alleen

  - Ketens

 • Wat is het doel van de microscopie?

  - Het bestuderen van de vorm (morfologie) en bouw (anatomie) van m.o

 • hoe kun je virussen alleen zichtbaar maken?

  met een elektronen microscoop

 • Wat heeft meneer gram ontdekt?

  Gram kleuring

 • Wat voor kleur krijg je bij gram kleuring en wat geeft dat aan?

  - Paars--> Gram positieve bacteriën

  - Rood--> Gram negatieve bacteriën

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bevinden zich alleen commensale flora bij de luchtwegen?

In de bovenste luchtwegen

Wat is antigene shift?
het proces waarbij twee of meer verschillende strengen van het influenza virus zich combineren tot een nieuw subtype griep virus dat een combinatie heeft van eiwitten op deeiwitmantel van de twee originele virus strengen. 
Wat is antigene drift?
het proces waarbij het influenzavirus zich langzaam maar zeker door natuurlijke mutatie van samenstelling wijzigt teneinde het immuunsysteem van gastheren te omzeilen. Door antigene drift verandert het virus door de tijd heen van genetische samenstelling
True/False: het virus van H1N1 kan zich ook vermenigvuldigd in darmen
true
wat doen H1N1 virussen?
Dringen de cellen binnen bij de slijmvliezen en verplaatst zich richting de longen
wat zijn de symptomen van influenza?

-          Infectie onderste/bovenste luchtwegen

-          Rhinitisà ontsteking neusslijmvliezen

-          Hoesten

-          Keelpijn

-          Koorts

-          Hoofdpijn

-          Spierpijn

-          Lethargie àveel slaap en kan je moeilijk uit gewekt worden 

hoe kunnen virussen overleven? 

·         Verandering in de omgeving van de virus

·         Verandering van virussen

-          Mutaties à quasi species => zijn variaties

-          Recombinatie à delen van virus + gastheer is de nieuwe virus

-          Herrangschikken

hoe kunnen emerging infecties ontstaan?
- Novo evolutie
- Verspreiding van  het virus uit Zoönosen:
      * Interspecies transmissie
      * Verandering in de omgeving--> gastheer
      * Vector in nieuw omgeving 
- Nieuwe technieken 
Welke symptomen kunnen er ontstaan bij EBOLA?
- Hoofdpijn
- Spierpijn
- Gewrichtsklachten
- Koorts en extreme vermoeidheid
Wat is de natuurlijke reservoirs van EBOLA?
Vleermuis