Summary Minerva - Latijnse taal en cultuur Oefenboek 1 klas 1

-
407 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Minerva - Latijnse taal en cultuur Oefenboek 1 klas 1

 • 4.1 Woorden 4A Jupiter wordt verliefd op Io

 • Pater, patrem
  Vader
 • Terra
  Aarde, grond, land
 • Specto (spectare)
  Kijken naar, zien
 • Pulcher, -chra, -chrum
  Mooi
 • Ambulo (ambulare)
  Wandelen
 • Forma
  1. Gestalte
  2. schoonheid
 • Placeo (placere) + dativus
  In de smaak vallen bij
 • Cupidus, -a, -um + genitivus
  Begerig naar
 • Se (acc.)
  Zich
 • Cicumdo (circumdare)
  Omgeven
 • Ira
  Woede
 • Metuo (metuere)
  Vrezen, bang zijn
 • Ingenium
  1. Karakter
  2. talent
 • Dolus
  List
 • Quaero (quaerere)
  1. Zoeken
  2. vragen
 • Tunc (bijwoord)
  Dan, toen
 • Suus, -a, -um
  Zijn, haar (bezittelijk voornaamwoord)
 • Descendo (descendere)
  Afdalen
 • Cupio (cupere)
  Begeren, willen, verlangen
 • Timidus, -a, -um (+ genitivus)
  Bang, angstig (voor)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ara
Altaar
Templum
Tempel
Turba
 1. Menigte, massa
 2. verwarring
Dulcis, -is, -e (dulcis)
Zoet
Divinus, -a, -um
Goddelijk
Optimus, -a, -um
Beste, zeer goed
Pars, partis (v)
 1. Deel
 2. kant
Mortalis, -is, -e (mortalis)
 1. (bijvoegelijk naamwoord)sterfelijk
 2. (zelfstandig naamwoord) sterveling
Tacitus, -a, -um
Zwijgend
Litus, litoris (o)
Kust