Summary MK1.1b

-
121 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MK1.1b". The author(s) of the book is/are y. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MK1.1b

 • 3.1 Inleiding

 • Wat omvatten reumatische ziektebeelden? 
  Aandoeningen van het skelet, de spieren en andere weke delen. Reumatische ziekten zijn pijnlijke, niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat. 
 •  Hoe kunnen reumatische ziekten grofweg onderverdeeld worden?
  • Inflammatoire aandoeningen (bijv. reumatoide artritis);
  • Degeneratieve aandoeningen (bijv. arthrosis deformans);
  • Overige.
 • 3.2 Reumatische aandoeningen algemeen

 •  Wat zijn oorzaken van reumatische aandoeningen?
  De oorzaak kan liggen in het bewegingsapparaat, maar hiertoe worden ook de ziektebeelden gerekend waarvan de oorzaak elders is gelegen.
 • Hoe ziet het overzicht van reumatische ziekten eruit volgens de American College of Rheumatology (ACR)? 
  • Systemische bindweefselziekten;
  • Spondylartropathieën;
  • Artrose;
  • Reumatische syndromen gecombineerd met infecties;
  • Reumatische ziektes gecombineerd met metabole en endocriene ziekten;
  • Neoplasmata;
  • Neuromusculaire aandoeningen;
  • Bot- en kraakbeenaandoeningen;
  • Extra-articulaire aandoeningen.
 •  Wat zijn voorbeelden van systematische bindweefselziekten?
  • Reumatoide artritis (RA);
  • De meer zeldzame ziekten zoals systemische lupus erythematodes (SLE), sclerodermie en het syndroom van Sjögren.
 •  Wat zijn voorbeelden van Spondylartropathieën?
  • Ziekte van Bechterew;
  • Syndroom van Reiter;
  • Artritis psoriatica;
  • Artritis bij chronische darmaandoeningen.
 •  Welke soorten artrose zijn er?
   Primaire en secundaire.
 • Wat is kenmerkend voor reumatische aandoeningen gecombineerd met infecties?
  Dit zijn aandoeningen die direct het gevolg zijn van infecties en aandoeningen waarbij het micro-organisme niet in het gewricht kan worden aangetoond.               
 • Wat zijn voorbeelden van Reumatische aandoeningen met metabole en endocriene ziekten? 
   Jicht en pseudo-jicht.
 •  Wat is neoplasmata?
   Bindweefseltumoren en metastasen van tumoren elders in het lichaam.
 •  Voorbeeld van neuromusculaire aandoeningen?
   Het carpale tunnelsyndroom.
 •  Voorbeeld bot- en kraakbeenaandoeningen?
  Osteoporose. 
 •  Wat zijn extra-articulaire aandoeningen?
   Aandoeningen vaak samengevat onder de term wekedelenreuma.
 • 3.2.1 Symptomen

 •  Wat zijn de belangrijkste verschijnselen bij reumatische ziekten?
  Pijn en functiebeperking; het meest frequent betreft het klachten van de rug en gewrichten.
 • Waardoor wordt pijn in de gewrichten veroorzaakt bij reumatische ziekten?
  Door een proces in het gewricht (articulair) of dicht bij het gewricht (periarticulair). Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden naar oorzaak: inflammatoir of mechanisch van origine.
 •  Wat is kenmerkend voor articulaire aandoeningen?
  Geven pijn ter hoogte van de gewrichtsspleet, gewrichtszwelling en een beperkte beweeglijkheid. De pijn is vooral aanwezig in het laatste stuk van het bewegingstraject van een gewricht.
 •  Wat is kenmerkend voor periarticulaire aandoeningen?
  Hierbij is de pijn locaal aanwezig ter hoogte van het weefsel dat is aangetast. De pijn neemt toe bij druk en bij bewegingen waar juist het aangetaste weefsel wordt gebruikt.
 •  Wat is kenmerkend voor inflammatoire aandoeningen?
  Gaan vaak gepaard met de kenmerkende verschijnselen van een ontsteking zoals warmte, roodheid en zwelling.
 • Wat is kenmerkend voor aandoeningen op basis van een mechanische oorzaak?
  Deze aandoeningen (bijv. sportongeval) kunnen ook gepaard zijn met een zwelling, maar de warmte en roodheid ontbreken. Slotklachten en een eventuele relatie met een recent trauma sturen onmiskenbaar naar een mechanische oorzaak.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.