Summary Module 3: het (chronisch) zieke kind met een interne aandoening

294 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Module 3: het (chronisch) zieke kind met een interne aandoening

 • 1 Kinder neurologie

 • Wat zijn veel voorkomende neurologische aanvullende onderzoeken?
  • Klinisch: EEG, EMG (testen van de spieren en zenuwgeleiding)
  • Beeldvorming: echo, MRI, CT
  • Liquor
  • Bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • Spierbiopten
 • Wat is psychomotore retardatie?

  Als mijlpalen niet/te laat zijn gehaald. Er is een achterstand in de psychische / motore ontwikkeling. Het IQ is <70. Het kan aangeboren zijn, maar ook verworven door perinataal, RIP, bloedingen of ontstekingen.
 • Wat is een verhoogde intracraniële druk?
  Hersenoedeem ontstaat wanneer vocht zich ophoopt rondom de hersenen, waardoor de hersendruk verhoogd raakt. Normaal is de druk 8-25 cm H2O.
 • Waardoor kan een verhoogde ICP ontstaan?
  • Toename liquor
  • Toename bloed
  • Toename van de omvang van hersenweefsel
  • Hydrocefalus
  • Onstekingen
  • Tumoren
  • Oedeem
 • Wat zijn verschijnselen van een verhoogde ICP bij een kind <18 maanden?
  • Toename SO
  • Prikkelbaar
  • Sunset fenomeen (ogen staan naar bedenen)
  • Bomberende fontanel
  • Wijkende schedelnaden
  • Frontal bossing
  • Overstrekken
  • Luierpijn
  • Vaattekening
  • Spugen
 • Wat zijn verschijnselen van een verhoogde ICP bij een kind >18 maanden?
  • Braken (projectiel). Met name na het liggen.
  • Hoofdpijn
  • Bewustzijndaling
  • Bradycardie en hypertensie
  • Bij een tumor: afhankelijk van de plaats
 • Wat is de behandeling van een verhoogde ICP?
  • Onderliggende aandoening behandelen
  • Positioneren hoofd en lichaam
  • Chirugie: drainage of decompressieve craniotomie
  • Pentothalcoma. Hiermee leg je het hele brein en stofwisseling plat
  • Medicatie
  • Osmotherapie met sterk zout. Dit trekt vocht aan.
 • Welke 3 soorten drains zijn er?
  • VP (ventriculoperitoneale shunt): het liquor gaat vanaf de ventrikels naar de buikholte. Hier wordt het liquor opgenomen in het bloed.
  • VA (Centriculocardiale shunt): er is een verbinding tussen de ventrikels direct met de bloedbaan.
  • Externe: als de VP drain niet mogelijk is oa bij meningitis, peritonitis
 • Wat is epilepsie?
  Het tijdelijk optreden van symptomen door abnormale excessieve of synchrone ontladingen in de hersenen. Er is overprikkeling van de cortex.
 • Wanneer spreekt men van epilepsie?
  Als het kind 2 of meer epileptische aanvallen binnen een jaar heeft gehad, waarbij er geen uitlokkende factor aanwezig was.
 • Welke 3 categorieën aanvallen zijn er?
  • Focaal
   • betreft één specifiek hersengebied
   • heeft invloed op maar één specifiek gebied van het lichaam
   • de persoon kan zich bewust zijn van de aanval
  • Gegeneraliseerd
   • betreft beide hersenhelften
   • persoon kan de aanval niet herinneren
  • Onbekend begin
   • niet te classificeren
 • Wat is de behandeling van epilepsie?
  • Leefregels
  • Anti epileptica
  • Eventueel chirurgie
  • Ketogeen dieet; ketonen kunnen anti epileptisch werken. Dit doe je bij kinderen die moeilijk te behandelen zijn met medicatie.
  • Nervus vagus stimulator
 • Wat doe je bij een epileptische aanval?
  • Blijf bij de persfoon
  • Kijk op de klok
  • Voorkom meer letsel
  • Ademhalingswegen vrijhouden
  • Zo nodig coupeermedicatie toedienen
  • Na tonisch clonische aanval stabiele zijligging
  • Vang de persoon op na een aanval
  • Zo nodig arts waarschuwen
 • Wat moet je NIET doen bij een epileptische aanval?
  • Iets in de mond stoppen
  • Niets vasthouden of tegen de grond drukken om het schokken te stoppen
  • Kind niet ''wakker'' proberen te maken
  • Tijdens een aanval niet verplaatsen, tenzij er gevaar is voor verwonding
  • Na de aanval niets te drinken aanbieden totdat diegene helemaal bij is
 • Wat is een koortsconvulsie?
  Een epileptische aanval die optreedt tijdens of net voor de koorts. De hersenen zijn bij kinderen nog niet volgroeid. Daardoor kan de functie van de hersenen gemakkelijk ontregeld raken, bv als de temperatuur snel stijgt. Koortsconvulsies komen voor bij kinderen tussen 1 mnd en de 5 jaar. Koortsconvulsies duren <15 min en beide kanten van het lichaam doen mee.
 • Wat is een meningitis?
  Een hersenvliesontsteking. Dit is vaak bacterieel door de pneumokok. De incidentie is afgenomen door vaccinatie.
 • Wat zijn verschijnselen van een meningitis?
  • Koorts
  • Nekstijfheid
  • Verlaagd bewustzijn
  • Misselijk, braken
  • Overgevoeligheid van licht en geluid
  • Huidafwijkingen: petechiën
  • Convulsies
 • Hoe wordt de diagnose meningitis gesteld?
  Door beoordeling van de kliniek, LP, bloedonderzoek. Een MRI kan gedaan worden om te kijken of er evt een abces zit. EEG en KNO (gehoorschade).
 • Wat is de behandeling van een meningitis?
  • AB
  • Dexamethason
  • Pijnstilling
  • Rust
  • Koorts behandelen
  • Anti epileptica bij insulten
  • Hyponatriemie
 • Wat is een encefalitis?
  Een ontsteking van het hersenweefsel. Dit komt met name door herpes en mazelen. 60-70% overleefd dit niet, of er zijn forse restverschijnselen.
 • Wat zijn de symptomen van een encefalitis?
  • Hoofdpijn
  • Spraak vermindering
  • Visus klachten
  • Gehoorstoornissen
  • Convulsies
  • Verhoogde ICP
  • Hoge koorts
  • Apatisch
 • Hoe is traumatisch schedelhersenletsel te classificeren?
  • Licht TSH > GCS 13-15
  • Matig TSH > GCS 9-12
  • Ernstig TSH > GCS >8
 • Wat is de behandeling van TSH?
  • Acuut opvang ziekenhuis
  • Voorkomen van hypoxie
  • Voorkomen van hypotensie
  • Behandeling verhoogde ICP
  • Behandeling epileptische aanvallen
  • Neurochirurgische behandeling
  • Externe ventrikeldrain
  • Medicatie
  • Bijkomende verschijnselen behandelen
 • Hoe verloopt de mijlpalen test?
  • Loslopen: 1,5 jaar
  • Lachen: 6 weken
  • Omrollen: 6-7 maanden
  • Loszitten: 7-10 maanden
  • Enkele woordjes: 12 maanden
  • Op tenen lopen: 3 jaar
  • Op hakken lopen: 4 jaar
 • Wat is een neurocutane aandoening?
  Een aandoening die je aan de huid kan zien. Het zenuwstelsel en de huid onstaan in de baarmoeder uit het ectoderm. Als er problemen zijn met de huid, dan kan het zijn dat er ook foutjes zijn in de hersenen. Een wijnvlek kan bijvoorbeeld ook in de hersenen zitten.
 • Wat is ons bewustzijn?
  Een toestand waarin we:
  • juiste voorstelling maken van de omgeving
  • gedachten formuleren en beoordelen
  • in staat zijn om waar te nemen
  • doelgerichte interactie met de omgeving hebben
  • adequate reactie op de prikkels van buitenaf gevenn.
 • Wanneer spreken we van een coma?
  Als het bewustzijn afwezig is, de patiënt niet wekbaar is, maar wel zijn/haar vitale functies behoudt.
 • Wat zijn oorzaken van een bewustzijndaling?
  • Asfyxie
  • Intoxicatie
  • Hypo
  • Hoge koorst of ondertemp
  • Meningitis
  • Status epilepticus
  • Shock
  • Inklemming (verdrukken van de hersenstam)
 • Hoe doe je neurocontroles bij een kind?

  • PGCS (pediatric glascow coma scale) <4 jaar
  • GCS (glascow coma scale) >4 jaar
  • AVPU
  • EMV
 • Hoe werkt de PGCS?
  Onder de >6 jaar. Boven de 6 jaar is het de GCS. De maximale te behalen score is 15. 3 is de minimale score. <8 is het kind in coma. Belangrijk is het verloop. Achteruitgang is altijd arts bellen!

  • Ogen openen
   • Spontaan =4
   • Op aanspreken = 3
   • Op pijnprikkel =2
   • Niet =1
  • Verbale reactie
   • alert, brabbelen =5
   • minder dan gebruikelijk, huilen =4
   • huilt alleen op pijnprikkel =3
   • kreunt op pijnprikkel =2
   • Geen reactie = 1
  • Motorische reactie
   • spontaan bewegen = 6
   • reageert op pijnprikkel = 5
   • trekt terug op pijnprikkel = 4
   • abnormale buiging op pijnprikkel =3
   • abnormale strekking op pijnprikkel =2
   • geen reactie = 1
 • Waar kijk je naar als je pupil controle doet?
  • Reactie op licht
  • Grootte.
  • vorm
  • symmetrie
  • oogbewegingen
  • oogstand
 • Wat zeggen de pupillen?
  • Verwijding: dit is in het donker, maar kan ook door medicijnen, drugs en alcohol
  • Verkleind: dit kan door medicijnen, drugs en alcohol
  • Verschil, waarbij de vergote pupil niet reageert op licht: alarmsignaal wat kan duiden op hersenletsel !!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Als de FSH hoog is en inhibine laag waar zit het probleem dan?
In de sertolicellen.
Als de FSH en inhibine laag zijn, waar zit het probleem dan?
In de hypofyse
Welke factoren kan de ontwikkeling van een kind beïnvloeden?

Externe - en persoonlijke factoren spelen een rol in de ontwikkeling van:
 • Motoriek
 • Spraak-taal
 • Cognitief / mentaal
 • Sociaal
 • persoonlijkheid
 • zintuigelijk
 • spel
Welke 3 soorten shunts zijn er?
 • VP (ventriculoperitoneale shunt): het liquor gaat vanaf de ventrikels naar de buikholte. Hier wordt het liquor opgenomen in het bloed.
 • VA (Centriculocardiale shunt): er is een verbinding tussen de ventrikels direct met de bloedbaan.
 • Externe: als de VP drain niet mogelijk is oa bij meningitis, peritonitis
Welke 3 soorten drains zijn er?
 • VP (ventriculoperitoneale shunt): het liquor gaat vanaf de ventrikels naar de buikholte. Hier wordt het liquor opgenomen in het bloed.
 • VA (Centriculocardiale shunt): er is een verbinding tussen de ventrikels direct met de bloedbaan.
 • Externe: als de VP drain niet mogelijk is oa bij meningitis, peritonitis
Wat is de verwekker van gordelroos?
Herpes
Wat zijn de symptomen van een sepsis?
 • Koorts / wisselende temperatuur
 • Lusteloos
 • Tachycard, tachypneu, dyspnoe
 • Voedingsproblemen
 • Lage temperatuur, of koorts
 • Petechiën
 • Koude acra, vertraagde CR
 • Apneu
 • Bleek
 • Gezwollen buik
Wat zijn de symptomen van een meningitis bij een neonaat, zuigeling en groter kind?
 • Zuigeling: koorts, braken, suf, prikkelbaar, soms convulsies, luierpijn, bomberende fontanel.
 • Ouder kind: koorts, hoofdpijn, suf, stijve nek.
Waarom moet CHT behandeld worden?
Voorkomen mentale retardatie en achteruitgang IQ.
Welke 2 vormen van CHT zijn er?
 • Centrale hypothyreodie: de hypofyse kan geen TSH aanmaken wat nodig is om de schildklier T4 aan te laten maken.
 • Primaire hypothyreodie: de schildklier is niet goed ontwikkelt.