Summary Module K25 Leveranciersmanagement

-
209 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Module K25 Leveranciersmanagement". The author(s) of the book is/are C H J van den Hoven. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Module K25 Leveranciersmanagement

 • 1 Bestaat er een (gemeenschappelijk) belang voor samenwerking?

 • Casus Hips B.V. en Baobei

   

  De Nederlandse elektronica producent Hips B.V. en Chinese babymelkpoeder producent Baobei overwegen een samenwerking aan te gaan.

  Hips B.V. wil een uniek apparaat “EasyMummy” ontwikkelen dat met één druk op de knop de babyflesjes, eveneens een product van Hips B.V., afwast, steriliseert en aansluitend de flesjes vult met de juiste hoeveelheid babymelkpoeder.

  Vervolgens mengt de “EasyMummy” automatisch het melkpoeder in het flesje met de juiste hoeveelheid gesteriliseerd water en brengt het mengsel op de juiste temperatuur voor inname door de baby. De “EasyMummy” zorgt ervoor dat het flesje babymelk in een handomdraai klaar is en er wordt verwacht dat het product wereldwijd geleverd zal worden. Hips B.V. beoogt, zoals gebruikelijk, met de productie van "EasyMummy” een topproduct in de markt te zetten.

  Baobei is door de inkooporganisatie van Hips B.V. gevraagd of zij een samenwerking wil aangaan met Hips B.V. Aan Baobei is gevraagd hun babymelkpoeder kennis en expertise te delen in relatie tot de te ontwikkelen “EasyMummy”. Tevens is zij gevraagd de babymelkpoeder pads, die geschikt zijn voor gebruik in de “EasyMummy” te ontwikkelen, te produceren en te verkopen aan Hips B.V.

  Hips B.V. Zal de babymelkpoeder pads vervolgens samen met de “Easy Mummy” wereldwijd aan de consument verkopen. Baobei is naar verwachting beter in staat hogere kwaliteit melkpoederpads te produceren dan andere melkpoeder  producenten, hetgeen haar concurrentiepositie vergroot. Voor Baobei, tot op heden alleen actief op de Chinese markt, zou deze samenwerking een ingang tot de wereldwijde markt kunnen betekenen en een impuls voor hun wereldwijde omzet van melkpoeder.

  Ten aanzien van de samenwerking zijn de volgende gegevens bekend:

  • Investering Hips B.V.: € 5 mln.
  • Investering Baobei: € 2 mln.
  • Terugverdientijd investering Hips B.V.: 2 jaar
  • Terugverdientijd investering Baobei: 3 jaar
  • Norm terugverdientijd voor beide bedrijven: 4 jaar
  • Afzet melkpoederpads en “EasyMummy”: constante groei
  • Duur samenwerking: minimaal 10 jaar

  Beiden partijen zijn voornemens een patent aan te vragen op hun product.

 • Bestaat er (gemeenschappelijk) belang voor de samenwerking tussen Hips B.V. en Baobei? Motiveer uw antwoord vanuit alle drie de onderstaande perspectieven.

  · Economisch perspectief (TCE of Agency theory)

  · Inkoop perspectief (Organisatiestrategie Treacy en Wiersema)

  · Verkoop perspectief (Accountportfolio of groei strategieën volgens Ansoff)

  Economisch perspectief

  Volgens de TCE worden de mate en vorm van samenwerking beïnvloed door:

  -         De noodzakelijke en specifieke investeringen die moeten worden gedaan om tot samenwerking te komen. Bij de overweging die een ondernemer maakt bij investeringen speelt de terugverdientijd en de vraag of er meer afnemers zijn en belangrijke rol.

  Casus: In het geval van beide bedrijven blijft de terugverdientijd (2 respectievelijk 3 jaar) onder de door de beide bedrijven gestelde norm van 4 jaar (1) en staat deze een samenwerking niet in de weg. Tevens zijn voor beide bedrijven meerdere afnemers te verwachten, te weten de consument wereldwijd (2).

   -      De mate van onzekerheid naar de toekomst toe en de frequentie van de
      samenwerking. Indien de leverancier meer zekerheid kan krijgen over de
      afname hoeveelheden door de tijd heen, zal hij eerder bereid zijn te   
      investeren in de relatie. In een frequente en langdurige samenwerking   zullen   
        de beide partijen ook eerder willen en moeten investeren in het uitbouwen en
        versterken van de vertrouwensband.

   

  Casus: De afzetgroei van pads en “EasyMummy” is als constant te beschouwen (1) en de samenwerking tussen beide bedrijven is lang (minimaal 10 jaar) (1).

   

  Conclusie: Ja, vanuit TCE bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

   

  OF

   

  Volgens de Agency theory kan informatieasymmetrie de samenwerking beïnvloeden.

  Informatieasymmetrie kan ontstaan indien de leverancier meer kennis of ervaring

  heeft dan de afnemer. In dat geval heeft de verkoper de meeste macht en is hij in staat om de relatie vorm te geven en de kaders voor de samenwerking te scheppen.

   

  Casus: Baobei brengt kennis en expertise in ten aan zien van het melkpoeder (2).
  Hips B.V. brengt kennis van elektronica en ervaring met (productie) van melkflessen
  in (2). Voor beiden partijen zijn de risico's nagenoeg vergelijkbaar (1), welke een positieve invloed zou moeten hebben op (het gemeenschappelijk belang van) de samenwerking.

  Conclusie: Ja, vanuit de Agency theory bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.


  Inkoopperspectief

  Casus: Treacy en Wiersema: de organisatie strategie van de inkopende partij (Hips B.V.) is productleiderschap (1). De focus van de samenwerking met de leverancier (Baobei) focust zich meer op het samen ontwikkelen van de nieuwe producten (1) melkpoederpads en de “EasyMummy” om hiermee een unieke positie (1) op te bouwen. Hips B.V. is afhankelijk van Baobei resources en mogelijkheden om de “EasyMummy” te ontwikkelen en af te zetten (te verkopen). Baobei is echter afhankelijk van Hips B.V. om melkpoederpads te kunnen ontwikkelen. Er is dus sprake van een evenwichtige afhankelijkheid (2) dat een positieve invloed heeft op het gemeenschappelijk belang van de samenwerking.

  Conclusie: Ja, vanuit Treacy en Wiersema bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.


  Verkoopperspectief

  Accountportfolio

  Casus: De aantrekkelijkheid van de samenwerking met Hips B.V. voor Baobei is hoog (1). Het biedt Baobei toegang tot de wereldwijde markt en geeft naar verwachting een flinke impuls aan de wereldwijde omzet van melkpoeder (1). De concurrentiepositie van Baobei is hoog, doordat zij naar verwachting een betere kwaliteit melkpoederpads kan aanbieden (1). De relatie bevindt zich in het kernsegment (1), waarin Hips B.V. met alle kracht behouden zal worden en waarin Baobei Hips B.V. superieure service en kwaliteit levert (1).

  OF

  Groeistrategieën van Ansoff:

  Casus: De melkpoederpads van Baobei betreft een nieuwe product (1) in een deels nieuwe markt (1) (de wereldwijde markt alsmede Hips B.V. is een nieuwe klant voor ze). Het betreft hier dus diversificatie (2). Deze laatste leidt niet tot een verandering in de manier waarop partijen samenwerken (1).

  Conclusie: Ja, vanuit verkoopperspectief bezien bestaat er een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

 • “It takes two to tango”

  Leveranciersmanagement zou een tango moeten zijn. En die is alleen om aan te zien  als beide partijen razend goed op elkaar zijn ingedanst en elkaar uitstekend aanvoelen.

  De meeste inkopers zijn echter vooral bezig met de technische kant van de dans, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer invoelings-vermogen een betere tango oplevert.

  NEVI-inkoophoogleraar Frank Rozemeijer stelt: wil leveranciersrelatiemanagement succesvol zijn, dan veronderstelt dat wel dat het duidelijk is hoe de inkoper en toeleverancier in de relatie staan. Hoe denken zij over elkaar? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Waarom ben je als inkopende partij al dan niet een voorkeursklant?

  Welke elementen uit een leveranciersrelatiemanagement aanpak dragen er nu wezenlijk aan bij dat je als inkopende partij een voorkeurspositie krijgt? Door Rozemeijer en collega-onderzoekers van de Universiteit van Maastricht worden twee hoofdgroepen van beïnvloedende factoren onderscheiden die zo’n voorkeurspositie bepalen: de “harde” kant in een relatie en de “zachte” kant.

   

  Verrassend is dat, terwijl in de inkoopprofessie vooral op de harde kant wordt ingezet, de invloed van de zachte kant op de voorkeurspositie twee keer zo groot is als die van de harde kant. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is: “wees hard op de inhoud, maar vooral zacht op de relatie”.

   

   

  Geef van zowel de “harde” als van de “zachte” kant kernachtig één concreet voorbeeld uit de eigen praktijk wat dat aspect van de relatie belicht.

   

   

  “Zacht” op de relatie

  Het voorbeeld/antwoord van kandidaat moet ingaan op emotionele zaken zoals verwachtingen, vertrouwen, afhankelijkheid en commitment. Als kandidaat loyaliteit en tevredenheid aanhaalt met een goed voorbeeld wordt dit ook goed gerekend. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met niet-financiële relatiespecifieke investeringen.

   

  “Hard” op de inhoud

  Het voorbeeld/antwoord van kandidaat dient in te gaan op de meer harde zaken in een relatie zoals: het delen van plannen en doelstellingen en het werken met gemeenschappelijke prestatie-indicatoren, gezamenlijke productontwikkeling, elkaar houden aan gemaakte afspraken. Allemaal zaken die gaan over product- of contractspecifieke investeringen.

 • Geef voor onderstaande theorieën een uitgangspunt en concludeer of dit uitgangspunt

  wel of niet van toepassing is op de relatie tussen Cleanair en Filter&Co of dat er geen

  conclusie kan worden getrokken op basis van de informatie in de casus.

   

  Motiveer uw antwoord per uitgangspunt:

  -          Economisch perspectief: Theory Cost Economics (TCE)

  -          Economisch perspectief: Agency Theory

  -          Inkoopperspectief: Theorie Treacy en Wiersema

  Economisch perspectief

  Uitgangspunt TCE

  1. Uitgegaan wordt dat de relaties tussen ondernemingen hoofdzakelijk zijn gebaseerd op concurrentie (1), waarbij de ondernemer is gericht op reduceren van de kosten (1). Indien de interne kosten hoger zijn dan de externe kosten zal hij tot uitbesteden overgaan.

   

  In de casus is beschreven dat de reden voor samenwerking is gebaseerd om zich te onderscheiden van de concurrentie op basis van product en niet op basis van kosten (2)

   

  Conclusie: dit uitgangspunt is niet van toepassing op de relatie.

   

  OF

   

  2. Uitgegaan wordt dat de ondernemer van nature rationeel begrensd is en soms opportunistisch gedrag (1) vertoont. Dit heeft tot gevolg dat er altijd sprake is van informatieongelijkheid (1) tussen de ondernemingen. Deze ongelijkheid kan door een van de partijen worden ingezet als kennismacht.

   

  De casus spreekt gelijkheid van informatie uit op alle fronten (2)

   

  Conclusie: dit uitgangspunt is niet van toepassing op de relatie.

   

  Uitgangspunt Agency theory

  Uitgegaan wordt van een hiërarchische scheiding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (1). Problemen voor de opdrachtgever bij deze theorie liggen op het vlak van ongelijkheid van informatie (1). De opdrachtnemer heeft de meeste macht.

   

  Uit de casus blijkt dat ieder zijn eigen aandeel heeft en niet gemist kan worden (2)

   

  Conclusie: dit uitgangspunt is niet van toepassing op de relatie

   

  Inkoop perspectief

  Uitgangspunt theorie Treacy en Wiersema

  Uitgegaan wordt dat de strategie van de inkoopfunctie bepaald wordt door de

  organisatiestrategie (1).

  In de casus richt de samenwerking zich op productleiderschap, het samen ontwikkelen

  van nieuwe producten om hiermee een unieke positie te kunnen opbouwen (1).

  In de case staat dat Cleanair zich nog meer wil gaan onderscheiden in de markt (2)

   

  Conclusie: dit uitgangspunt is van toepassing op de relatie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de vier "externe" situaties die in de samenwerkingsrelatie kunnen ontstaan en niet bijdragen aan een goede verstandhouding. Geef aan waar die extreme situaties toe kunnen leiden.

Verklaring "extreme" situaties in samenwerkingsrelatie:

1. onrealistische hoge mate van vertrouwen leidt tot naïviteit

2. onrealistische lage mate van vertrouwen leidt tot wantrouwen

3. onrealistische hoge mate van formalisatie leidt tot rigiditeit

4. onrealistische lage mate van formalisatie leidt tot chaos

Bestaat er (gemeenschappelijk) belang voor de samenwerking tussen Hips B.V. en Baobei? Motiveer uw antwoord vanuit alle drie de onderstaande perspectieven. · Economisch perspectief (TCE of Agency theory) · Inkoop perspectief (Organisatiestrategie Treacy en Wiersema) · Verkoop perspectief (Accountportfolio of groei strategieën volgens Ansoff)

Economisch perspectief

Volgens de TCE worden de mate en vorm van samenwerking beïnvloed door:

-         De noodzakelijke en specifieke investeringen die moeten worden gedaan om tot samenwerking te komen. Bij de overweging die een ondernemer maakt bij investeringen speelt de terugverdientijd en de vraag of er meer afnemers zijn en belangrijke rol.

Casus: In het geval van beide bedrijven blijft de terugverdientijd (2 respectievelijk 3 jaar) onder de door de beide bedrijven gestelde norm van 4 jaar (1) en staat deze een samenwerking niet in de weg. Tevens zijn voor beide bedrijven meerdere afnemers te verwachten, te weten de consument wereldwijd (2).

 -      De mate van onzekerheid naar de toekomst toe en de frequentie van de
    samenwerking. Indien de leverancier meer zekerheid kan krijgen over de
    afname hoeveelheden door de tijd heen, zal hij eerder bereid zijn te   
    investeren in de relatie. In een frequente en langdurige samenwerking   zullen   
      de beide partijen ook eerder willen en moeten investeren in het uitbouwen en
      versterken van de vertrouwensband.

 

Casus: De afzetgroei van pads en “EasyMummy” is als constant te beschouwen (1) en de samenwerking tussen beide bedrijven is lang (minimaal 10 jaar) (1).

 

Conclusie: Ja, vanuit TCE bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

 

OF

 

Volgens de Agency theory kan informatieasymmetrie de samenwerking beïnvloeden.

Informatieasymmetrie kan ontstaan indien de leverancier meer kennis of ervaring

heeft dan de afnemer. In dat geval heeft de verkoper de meeste macht en is hij in staat om de relatie vorm te geven en de kaders voor de samenwerking te scheppen.

 

Casus: Baobei brengt kennis en expertise in ten aan zien van het melkpoeder (2).
Hips B.V. brengt kennis van elektronica en ervaring met (productie) van melkflessen
in (2). Voor beiden partijen zijn de risico's nagenoeg vergelijkbaar (1), welke een positieve invloed zou moeten hebben op (het gemeenschappelijk belang van) de samenwerking.

Conclusie: Ja, vanuit de Agency theory bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.


Inkoopperspectief

Casus: Treacy en Wiersema: de organisatie strategie van de inkopende partij (Hips B.V.) is productleiderschap (1). De focus van de samenwerking met de leverancier (Baobei) focust zich meer op het samen ontwikkelen van de nieuwe producten (1) melkpoederpads en de “EasyMummy” om hiermee een unieke positie (1) op te bouwen. Hips B.V. is afhankelijk van Baobei resources en mogelijkheden om de “EasyMummy” te ontwikkelen en af te zetten (te verkopen). Baobei is echter afhankelijk van Hips B.V. om melkpoederpads te kunnen ontwikkelen. Er is dus sprake van een evenwichtige afhankelijkheid (2) dat een positieve invloed heeft op het gemeenschappelijk belang van de samenwerking.

Conclusie: Ja, vanuit Treacy en Wiersema bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.


Verkoopperspectief

Accountportfolio

Casus: De aantrekkelijkheid van de samenwerking met Hips B.V. voor Baobei is hoog (1). Het biedt Baobei toegang tot de wereldwijde markt en geeft naar verwachting een flinke impuls aan de wereldwijde omzet van melkpoeder (1). De concurrentiepositie van Baobei is hoog, doordat zij naar verwachting een betere kwaliteit melkpoederpads kan aanbieden (1). De relatie bevindt zich in het kernsegment (1), waarin Hips B.V. met alle kracht behouden zal worden en waarin Baobei Hips B.V. superieure service en kwaliteit levert (1).

OF

Groeistrategieën van Ansoff:

Casus: De melkpoederpads van Baobei betreft een nieuwe product (1) in een deels nieuwe markt (1) (de wereldwijde markt alsmede Hips B.V. is een nieuwe klant voor ze). Het betreft hier dus diversificatie (2). Deze laatste leidt niet tot een verandering in de manier waarop partijen samenwerken (1).

Conclusie: Ja, vanuit verkoopperspectief bezien bestaat er een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

“It takes two to tango” Leveranciersmanagement zou een tango moeten zijn. En die is alleen om aan te zien  als beide partijen razend goed op elkaar zijn ingedanst en elkaar uitstekend aanvoelen. De meeste inkopers zijn echter vooral bezig met de technische kant van de dans, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer invoelings-vermogen een betere tango oplevert. NEVI-inkoophoogleraar Frank Rozemeijer stelt: wil leveranciersrelatiemanagement succesvol zijn, dan veronderstelt dat wel dat het duidelijk is hoe de inkoper en toeleverancier in de relatie staan. Hoe denken zij over elkaar? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Waarom ben je als inkopende partij al dan niet een voorkeursklant? Welke elementen uit een leveranciersrelatiemanagement aanpak dragen er nu wezenlijk aan bij dat je als inkopende partij een voorkeurspositie krijgt? Door Rozemeijer en collega-onderzoekers van de Universiteit van Maastricht worden twee hoofdgroepen van beïnvloedende factoren onderscheiden die zo’n voorkeurspositie bepalen: de “harde” kant in een relatie en de “zachte” kant.   Verrassend is dat, terwijl in de inkoopprofessie vooral op de harde kant wordt ingezet, de invloed van de zachte kant op de voorkeurspositie twee keer zo groot is als die van de harde kant. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is: “wees hard op de inhoud, maar vooral zacht op de relatie”.     Geef van zowel de “harde” als van de “zachte” kant kernachtig één concreet voorbeeld uit de eigen praktijk wat dat aspect van de relatie belicht.    

“Zacht” op de relatie

Het voorbeeld/antwoord van kandidaat moet ingaan op emotionele zaken zoals verwachtingen, vertrouwen, afhankelijkheid en commitment. Als kandidaat loyaliteit en tevredenheid aanhaalt met een goed voorbeeld wordt dit ook goed gerekend. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met niet-financiële relatiespecifieke investeringen.

 

“Hard” op de inhoud

Het voorbeeld/antwoord van kandidaat dient in te gaan op de meer harde zaken in een relatie zoals: het delen van plannen en doelstellingen en het werken met gemeenschappelijke prestatie-indicatoren, gezamenlijke productontwikkeling, elkaar houden aan gemaakte afspraken. Allemaal zaken die gaan over product- of contractspecifieke investeringen.

Wat is de invloed van productcomplexiteit en commerciële onzekerheid?

 

 

Productcomplexiteit

 

 

Laag

Hoog

Commerciële onzekerheid

Laag

·         Eenzijdig opgelegde voorwaarden;

·         Relatie met name 1 op 1

 

·           Veel aandacht voor nakoming van de overeengekomen specificatie

 

·         Inkoop stuurt op eenzijdig opgelegde KPI’s en rekent af met boeteclausules

·         Aandacht voor continue verbetering van wederzijdse performance

hoog

 

 

Vraagstukken binnen de relatie in relatie tot TCE vanuit de leveranciersorganisatie?
 • Hoe kan ik mijn winst vergroten of zekerstellen?
 • Welk mogelijkheden zijn er om het contract maximaal uit te nutten?
 • Waar liggen de mogelijkheden voor groei?
 • Welk operationele taken kunnen worden afgebouwd?
 • Welke mogelijkheden liggen er om te komen tot procesoptimalisatie?
Vraagstukken binnen de relatie in relatie tot TCE vanuit de inkooporganisatie?
 • Hoe kunnen contractonderhandelingen worden versneld?
 • Zijn de leveringen conform afspraak?
 • Hoe kunnen we claims van onze klanten voorkomen?
 • Wat zijn de gemiste besparingen?
Wat zijn de kenmerken van samenwerking vanuit verkoopperspectief, vanuit Ansoff, gezien?
 • Marktpenetratie
 • Productinwikkeling
 • Marktontwikkeling
 • Diversificatie
Wat zijn de kenmerken van samenwerking vanuit inkoopperspectief vanuit Treacy en Wiersma gezien?

Bij productleiderschap:

 • Samen ontwikkelen van de nieuwe producten
 • Unieke positie opbouwen
 • Wederzijdse afhankelijkheid neemt toe

Bij kostenleiderschap:

 • optimalisatie van het proces, gericht op kostenverlaging
 • strakke sturing op output

 

Bij klantenpartnerschap:

 • Focus op flexibiliteit in processen en contractvoorwaarden
 • maximaliseren van de waardecreatie

 

 

Wat zijn de kenmerken van samenwerking vanuit  economisch perspectief vanuit Agency Theory gezien?

Volgens Agency Theory kan informatieasymetrie de samenwerking beïnvloeden. Dit kan ontstaan indien de leverancier meer kennis en ervaring heeft dan de afnemer.  In dat geval heeft de verkoper de meeste macht en is hij in staat de relatie vorm te geven en de kaders voor de samenwerking te scheppen.

Wat zijn de kenmerken van samenwerking vanuit economisch perspectief vanuit TCE gezien?

Volgens TCE wordt de mate en vorm van de samenwerking beïnvloed door:

 • De noodzakelijke en specifieke investeringen die moeten worden gedaan om tot samenwerking te komen. Bij de overweging die een ondernemer maakt bij investeringen speelt de terugverdientijd en de vraag of er meer afnemers zijn een belangrijke rol

 • De mate van onzekerheid naar de toekomst toe en de frequentie van de samenwerking. Indien de leverancier meer zekerheid kan krijgen over de afname hoeveelheden door de tijd heen, zal hij eerder bereid zijn te investeren in de relatie, In een frequentie en langdurige samenwerking zullen de beide partijen ook eerder willen en moeten investeren in het uitbouwen en versterken van de vertrouwensband.