Summary Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

-
304 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1". The author(s) of the book is/are Versie 4 1 (augustus 2011). This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

 • 1.3 Van massaproductie naar productie op maat

 • Wat is de kern van de massaproductie?

  • Productie van grote volumes tegen ze laag mogelijke kosten
  • Gestandaardiseerde producten met onderling uitwisselbare delen
  • Specialisatie van de arbeid (iedereen heeft een vaste en goed omlijnde taak)
  • Hiërarchische controle (een duidelijk systeem met bazen en chefs)
 • 1.3.1 Lean manufactering

 • Wat is het doel van Lean manufactering?

  Doel van het systeem is om alle slack uit het productiesyteem weg te nemen

 • Op welke twee belangrijke kenmerken berust de basis van Lean manufacturing?

  1. De klant staat centraal in het productieproces en zijn wensen bepalen het traject van de tekentafel via de fabriek en de winkel
  2. Alle personeelsleden voeren een permanente zoektocht naar mogelijke besparingen op arbeid, onderdelen en kapitaal
 • Als basis voor agilty dient het systeem van lean manufactering.

 • Wat houdt agile manufacturing in?

  Agile manufacturing betekent letterlijk lenige of soepele productie. Agility is de mate waarin een organisatie in staat is te reageren op plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de klanten wensen

 • Veranderende productiemethoden (Doll en Vonderembse)

   

  Handwerk, geen massaproductie

  Industrieel

  Postindustrieel

  Waarden

  Vakmanschap

  Product

  Klant

  Normen

  Vakbekwaamheid

  Efficiëntie en productiviteit

  Productontwikkeling en doorlooptijd

  Middelen

  Flexibele handgereedschappen

  Kapitaalintensief , gespecialiseerd gebruik

  Kapitaalintensief, flexibel inzetbaar

  Aard van het werk

  Geschoold handmatig

  Ongeschoold handwerk, sterk gespecialiseerd intellectueel werk

  Informatie-intensief intellectueel werk

 • 1.6 Corporate governance

 • Waar gaat Corporate governance over?

  Over de bestuursstructuur van ondernemingen: over de manier van besturing, verantwoording en toezicht, en over verantwoordelijkheid en zeggenschap.

 • Noem vier belangrijke aspecten van corporate governance?

  1. Doelamtigheid
  2. Transparantie
  3. zorgvuldigheid
  4. legitimiteit van de interactie van belanghebbenden ten aanzien van de onderneming
 • Wat zijn de interne vraagstukken bij corporate governance?

  1. Wat betekent corporate governance voor de manier van besturing van de inkooporganisatie
  2. Hoe krijgen we onze inkooporganisatie goed in lijn met de business
 • 1.7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Uit welke onderdelen valt maatschappelijk verantwoord ondernemen uiteen?

  1. Maatschappelijk ondernemen
  2. Maatschappelijke verslaglegging
 • 1.8 The Agenda: wat moeten organisaties doen in de 21e eeuw

 • Wat zijn de adviezen van Hammer in het kort?

  1. Wees klantgericht: zoveel mogelijk simplificeren van het aanbod naar de klant
  2. Meet wat je weten wilt; het belangrijkste is volgens Hammer om klantgericht maatstaven in te voeren
  3. Breek de buitenmuren van de organisatie af
 • 2.1 De bestuurders

 • De belangrijkste taak van het bestuur is het vastleggen van beleid en erop toezien dat het beleid wordt gevolgd.

 • Directie zijn verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden binnen de organsiatie

 • Raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een organisatie. De raad van bestuur kan daarop door zowel de aandeelhouders als de commissarissen worden aangesproken.

 • In Nederland is de raad van Commissarissen het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

 • Welke drie verschillende karakteristieke bestuursrollen maken we onderscheid in?  

  1. De sturende en hiërarchische rol
  2. De bindende rol
  3. de ondersteunende rol
 • Welke vier belangrijke taken kent de sturende en hiërarchische rol bij bestuurders?

  1. Bewaken en definiëren van de missie van de organisatie
  2. Nagaan welke soort activiteiten, met welke samenhang en in welke geografische gebieden we kansrijke posities willen en kunnen opbouwen voor de organisatie
  3. Benoemen en ontslaan van directies van werkmaatschappijen of business units
  4. Verantwoording naar de buitenwereld. Dit is wellicht de lastigste taak
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de belangrijkste voordelen van benchmarken?
 • Benchmarking zorgt voor een vroeptijdige waarschuwing bij concurrentienadelen
 • Benchmarking leidt tot nieuwe inzichten die kunnen leiden tot kostenreductie
 • Benchmarking kan, indien extern gericht, een draagvlak van veranderingen zijn
 • Benchmarking motiveert de medewerkers. Teamwek en leren van anderen worden bevorderd
Wat worden als de belangrijkste barrieres gezien voor benchmarking?
 • Interne weerstand tegen benchmarking, omdat het 'nieuw' is
 • Het is moeilijk informatie te verzamelen over concurrenten
 • Het is moeilijk om prestaties te vergelijken
 • Het is moeilijk om de verbeteringen te implementeren
Benoem een enkele typische vragen die in het benchmarkproces worden gesteld.
 • Hoe presteren wij?
 • Hoe presteren de andere onderdelen van onze organisatie, andere organsiaties en/of functies?
 • Wat doen zij beter?
 • Wat zijn de verschillen en wat zijn de oorzaken van deze verschillen?
 • Hoe kunnen negatieve verschillen worden geelimineerd?
 • Welke elders gebruikte methoden ziojn bruikbaar (te maken) voor de eigen organisatie?
Waartoe leidt een inkoopactieplan?
 • Leidt tot een meer systematische aanpak van het inkoopbeleid
 • Zet inkoop duidelijk op de agenda als onderdeel van het ondernemingsbeleid
 • Wordt opgesteld in overleg met andere afdelingen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd
 • Verschaft normen voor de uitvoering, wat analyse van overschrijdingen mogelijk maakt en waardoor prestaties beter kunnen worden gemeten.
 • Kan motivatieverhogend werken voor het inkooppersoneel
Benoem de drie specifieke inkoopbeleidsuitgangspunten.
 1. Interne klantgerichtheid
 2. Gericht op integrale besluitvorming
 3. Gericht op leveren bijdrage aan winst
Welke variabelen spelen een rol bij de vraag of van een te grote afhankelijkheid sprake is?
 1. De verhouding tussen de inkoopomzet van de afnemer versus de productiecpaciteit van de leverancier. Hoe is de machtsverhouding tussen afnemer en leverancier?
 2. Het strategische belang van het product voor de eigen organisatie. Hoe belangrijk is een constante aanvoer van dit product voor onze continuiteit
 3. De mate van wederzijdse afhankelijkheid en aangegane verplichtingen., In hoeverre is sprake van vergaande samnwerkingsafspraken en/of partnerschap tussen leverancier en afnemer?
 4. Aanbod op de markt. Hoeveel geschikte leveranciers zijn er in totaal op de markt?
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie regelmatig en investeringskarakter deels specifiek
 • inkoop van klantspecifieke materialen

  • op specificatie gemaakte halfproducten voor verwerking in het productieproces
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie regelmatig en investeringskarakter niet specifiek
 • Inkoop van standaard materialen

  • repeterende aankopen uit bijvoorbeeld een handelscatalogus
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie incidenteel en investeringskarakter zeer specifiek
 • een aan plaats en toepassing aangepast product dat verschillende fasen doorgaat

  • bouw van een productielijn
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie incidenteel en investeringskarakter deels specifiek
 • Inkoop van specifieke materialen
  • kiezen van schoonmaakdienst