Summary Moleculaire biologie Kimberley

-
175 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Moleculaire biologie Kimberley

 • 1 Wat is moleculaire biologie?

 • Wat is de doelstelling van moleculaire biologie?
  Een moleculaire benadering geven voor de processen in levende organismen.
 • Geef het centrale dogma weer.
  Replicatie DNA --> DNA -(transcriptie)-> mRNA -(translatie)-> eiwit
 • Wat is replicatie?
  Het betrouwbaar kopiëren van DNA voor de volgende generatie (cellen).
 • Wat is transcriptie?
  Het overschrijven van DNA tot mRNA.
 • Wat is translatie?
  Het vertalen van het RNA tot eiwit.
 • Hoe wordt een biologische kringloop bekomen?
  Specifieke eiwitten zijn nodig voor efficiënte DNA-, RNA- en eiwitsynthese en zo wordt een biologische kringloop bekomen, die de continuïteit van het leven kenmerkt.
 • Wanneer is zo'n biologische kringloop mogelijk volgens de thermodynamica + leg uit?
  Slechts spontaan mogelijk indien dit gekoppeld wordt aan de grotere chemische wanorde van iets anders. Deze wanorde ontstaat dankzij de afbraak van ATP (productie door verbranding lipiden en koolhydraten).
 • Zijn er uitzonderingen op het centrale dogma, zo ja, welke?
  Ja ,retrovirussen gebruiken de omgekeerde transcriptie, waarbij DNA wordt afgeschreven tot copy DNA (cDNA).
 • 2.1.1 DNA als drager van erfelijke informatie

 • Wat is een pneumokok?
  Een pathogene bacterie die longontsteking veroorzaakt bij de mens.
 • Welke twee soorten kolonies geeft de pneumokok + uitzicht?
  A. S-kolonies: grote, gladde en slijmerige kolonies.
  B. R-kolonies: mutant van de bacterie die niet meer in staat is om longontsteking te veroorzaken. Groeien als kleine, ruwe kolonies.
 • Waarom vindt men een onderscheid tussen de S-kolonies en de R-kolonies?
  Het onderscheid is te vinden in de kapselvorming die de oorzaak is van de pathogeniteit, vandaar het grotere en blinkende uiterlijk bij de S-pneumokokken.
 • Hoe bestudeerde Griffith op basis van deze pneumokok of DNA drager is van het erfelijke materiaal?
  Bij de injectie van muizen met het R-type blijven de proefdieren in leven, terwijl een injectie met het S-type pneumonie of bronchitis veroorzaakt bij de dieren. Bij een autopsie van deze laatste worden virulente bacteriën teruggevonden. Als de S-pneumokokken gedood worden met behulp van warmte en deze vervolgens geïnjecteerd worden in muizen, dan blijven de dieren in leven. Een warmtebehandeling vernietigt dus ook de virulentie. Griffith combineerde levende niet-pathogene R-pneumokokken met niet-levende, pathogene S-pneumokokken en injecteerde dit mengsel in muizen. Verwacht is dat de muizen bleven leven, maar toch stierven ze. Bij de autopsie werden pathogene S-pneumokokken teruggevonden. De levende R-bacteriën werden dus getransformeerd tot het S-type.
 • Welke vragen konden gesteld worden bij het experiment van Griffith?
  Wat zorgt er voor de transformatie van R-bacteriën naar S-bacteriën? 
  Welk bestanddeel dat de erfelijke informatie voor de kapselvorming draagt , wordt er door de R-bacteriën opgenomen?
 • Avery vond een antwoord op deze vragen, hoe?
  DNA was het antwoord. Hij voegde DNase (een enzym dat DNA afbreekt) toe aan het mengsel van de levende R-stammen en het celvrij extract van de gedode S-bacteriën. Hierdoor was er geen transformatie meer van de levende R-bacteriën naar het S-type. DNA draagt dus de erfelijke informatie van de kapselvorming.
 • Geef een ander bewijs voor de rol van DNA als drager van genetische informatie.
  Studies met de bacteriofaag: Hershey en Chase: 
  Ze merkten het virale DNA met 32P, terwijl de virale eiwitten met 35S werden gelabeld. Deze merkers zijn specifiek, aangezien eiwitten weinig of geen fosfor bevatten (en dus geen 32P), terwijl DNA geen zwavel (geen 35S) bevat. Na incubatie van deze radioactief gemerkte bacteriofaag met E. Coli,werd het mengsel onderworpen aan een mechanische agitatie, waardoor de vastgehechte virussen van hun gastheercel loskomen. Na een tijdje wordt het mengsel (bestaande uit bacteriën en faagnakomelingen geanalyseerd op hoeveelheden radioactief materiaal. Noch in de bacterie, noch in de faagnakomelingen wordt er 35S gedetecteerd. Dit wijst er dus op dat de virale eiwitten geen dragers zijn van erfelijke informatie. Het radioactief 32P wordt echter teruggevonden in de bacterie en in de nieuw gevormde fagen. Deze resultaten tonen dus aan dat het virus zijn DNA en niet zijn eiwitten injecteert in de gastheercel.
 • Wat is de bacteriofaag?
  Een klein virus dat parasiteert op E. Coli..
 • Uit wat bestaat de bacteriofaag?
  Uit een kop en een staart (bestaat op zijn beurt uit de schede en de staartvezels). De mantel van de kop en staart is opgebouwd uit eiwitten, terwijl de kop uit viraal DNA bestaat.
 • Hoe zal een bacteriofaag te werk gaan?
  Als een bacteriofaag een E. Coli wil infecteren, hecht het zich met de staartvezels vast op de celwand van de gastheer. De staartschede trekt zich dan samen en penetreert de bacterie. Vervolgens injecteert de faag zijn genetisch materiaal doorheen de bacteriewand. De rest van de faag blijven buiten de E. Coli.  Het viraal DNA gaan zich binnenin de bacterie vermenigvuldigen. De genen van de faag gebruiken dan het metabolisme van de bacterie om nieuwe faagkoppen en -staarten te synthetiseren. Na enkele uren zijn er een groot aantal bacteriofagen geassembleerd en barst de gastheercel open. Zo komen de nieuwe virussen vrij, die een nieuwe levenscyclus kunnen beginnen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.