Summary Monetaire zaken

-
ISBN-13 9789461102638
215 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Monetaire zaken". The author(s) of the book is/are LWEO b v. The ISBN of the book is 9789461102638. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Monetaire zaken

 • 1.1 ruilmiddel en rekenmiddel

 • Geld op je rekening is een vorm van ...
  Giraal geld
 • Bankbiljetten en munten zijn een vorm van ...
  Chartaal geld
 • Geld gebruiken als rekenmiddel betekend dat ...
  Je de waarde van dingen in geld kan uitdrukken en dat je makkelijk de waarde van verschillende producten kan vergelijken
 • Rekeningen waarmee je giraal kunt betalen zijn
  Betaalrekening, rekening-courant, spaarrekening
 • drie verschillen tussen een betaal- en spaarrekening
  • met een spaarrekening kun je niet direct betalen
  • je hebt geen aparte pas voor je spaarrekening
  • op je spaarrekening kun je niet in het rood staan
 • 1.2 betalen is ruilen

 • Je betaald giraal door te betalen met
  Pinpas, app, creditcard, internetbankieren
 • Subsitutie?
  Het omzetten van de ene geldsoort in de andere geldsoort, chartaal/giraal
 • Hoe werkt een creditcard
  Creditorganisatie verricht de betalingen en brengt deze eens per maand in rekening bij de klant
 • 1.3 sparen

 • Sparen is het niet besteden van geld
 • Verschillende manieren van sparen?
  - chartaal geld bewaren
  - giraal geld op een betaalrekening laten staan
  - op een spaarrekening zetten
 • Geld is liquide als het ...
  Meteen beschikbaar is
 • Als je geld liquide houdt dan...
  Levert het je niks op, dit heeft oppotten
 • Kenmerk van opgepot geld en het tegenovergestelde
  Het circuleert niet, het wordt niet gebruikt voor transacties, en ontpotten
 • Sparen levert wel wat op als je ..
  Het belegd, bijv. Door het op een spaarrekening te zetten of aandelen te kopen
 • Je ontvangt rente over je belegde geld als ...
  Vergoeding voor het uitstellen van je uitgaven, iemand anders kan het gebruiken
 • De geldfunctie spaarmiddel maakt het mogelijk om te ruilen over de tijd omdat ...
  Het je instaat stelt geld wat je nu verdient later te consumeren
 • de rente is van de vergoeding van en de hoogte is afhankelijk van
  - risico
  - infaltie of deflate
  - uitstellen van je tijdsvoorkeur
 • Vermogen is
  De waarde van iemands bezittingen verminderd door de schulden op een bepaald moment en een voorraadgrootheid
 • Onroerend goed is en de beloning hiervan is
  Grond of gebouwen en de beloning hiervan is pacht, huur, waardestijging
 • Verschil tussen inkomen en vermogen

  Vermogen is een voorraadgrootheid: vermogen kan gemeten worden op een bepaald moment. Vermogen is gelijk aan de bezittingen min de schulden.
  Inkomen is een periodegrootheid (stroomgrootheid): het wordt gemeten over een bepaalde periode. Inkomen geeft aan wat iemand in een bepaalde periode aan inkomsten heeft.
 • Hoog vermogen kan leiden tot een hooginkomen doordat

  Door een hoog inkomen niet geheel te besteden maar voor een deel te sparen kan het vermogen toenemen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer gespaard kan worden en hoe hoger het vermogen.
 • Een negatief vermogen betekend dat je

  Dit zijn mensen met meer schuld dan vermogen. Per saldo is hun vermogen negatief.
 • Groot vermogen kan leiden tot een hoog inkomen door

  vermogen te beleggen in spaargeld, aandelen, huizen, etc. levert het inkomen op in de vorm van rente, dividend, huur, etc. Hoe groter het vermogen dat wordt belegd, hoe groter het inkomen dat dat vermogen oplevert.
 • Investeren is
  Het aanschaffen van kapitaalgoederen
 • Beleggen is
  Geld omzetten in financiële of materiële activa met het doel daarmee geld te verdienen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Als wat kan een sterke buitenlandse valuta worden gebruikt
ruilmiddel
Wat past inflatie aan
reële vermogen en reële inkomen
Wat gebeurt er bij stiging van het prijspeil
de reële waarde van geld neemt af terwijl de nominale waarde hetzelfde blijft, de koopkracht daalt
Wat voor taak heeft het DNB
Ervoor zorgen dat het betalingsverkeer soepel loopt
Wat verandert er bij substitutie aan de maatschappelijke geldhoeveelheid?
De samenstelling en niet de hoeveelheid
Ander woord voor maatschappelijke geldhoeveelheid 
Primaire liquiditeitenmassa
Goud en deviezen behoren niet tot de Maatschappelijke geldhoeveelheid omdat

Je kunt er in Nederland niet mee betalen en het goud en de deviezen zijn het bezit van de centrale bank.
Spaargelden behoren niet tot de Maatschappelijke geldhoeveelheid omdat
Je er niet direct mee kunt betalen, je moet het eerst omzetten in primaire liquiditeiten
Kwantitatieve verruiming
Centrale banken geven banken extra liquiditeiten door obligaties van de banken te kopen, om de rente op de kapitaalmarkt verder te laten dalen, banken kunnen dan de bestedingsinflatie veroorzaken
Liquiditeitsval
Een situatie waarin het monetair beleid, aan slagkracht verliest omdat kortlopende obligaties en contanten elkaar bijna perfect kunnen vervangen als de rentevoet dichtbij de 0% ligt, de zero lower bound is dan bereikt