Summary Monetaire zaken (vwo) (2011)

-
ISBN-10 9461100302 ISBN-13 9789461100306
198 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Monetaire zaken (vwo) (2011)". The author(s) of the book is/are Peter Pennartz. The ISBN of the book is 9789461100306 or 9461100302. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Monetaire zaken (vwo) (2011)

 • 1.1 Geld als ruilmiddel en rekenmiddel

 • Contant geld (munten en bankbiljetten) wordt chartaal geld genoemd.
  Er zijn drie functies van geld:
  - Ruilmiddel: Als je het geld consumeert en uitgeeft is het een ruilmiddel, je ruilt geld voor goederen.
  - Rekenmiddel: Geld kan een rekenmiddel zijn door prijzen van verschillende producten te vergelijken.
  - Spaarmiddel: Geld kan ook gebruikt worden om te sparen. Een deel van het inkomen wordt dan niet uitgegeven. Spaargeld kan worden belegd in aandelen of worden opgepot. Geld wordt opgepot als het op een bankrekening staat waar het makkelijk weer vanaf kan worden gehaald, maar dit niet wordt gedaan. Het geld is liquide (makkelijk op te nemen) zonder dat het nodig is. Een rekening-courant tegoed is een voorbeeld van een giraal tegoed.
 • Wat is giraal geld?
  Geld op een bankrekening wordt giraal geld genoemd. Giraal geld kan gelijk weer van de rekening af worden gehaald als dat nodig is. 
 • Noem de drie functies van geld.
  1. Rekenmiddel
  2. Ruilmiddel
  3. Spaarmiddel
 • Hoe kan geld als rekenmiddel gebruikt worden?
  Door de waarde van producten uit te drukken in geld, of door prijzen met elkaar te vergelijken.
 • Hoe kan geld als ruilmiddel worden gebruikt?
  Door producten te kopen en te verkopen.
 • Wat is een rekening-courant-tegoed?
  Een rekening-couranttegoed is een voorbeeld van een giraal tegoed. Het is vergelijkbaar met een gewone rekening.
 • Wat betekent liquide?
  Liquide betekent dat het geld snel op te nemen is. Meestal gaat dit om een periode korter dan 2 jaar.
 • 1.2 Betalen

 • Bij giraal geld kan er op twee manieren worden betaald:
  - Schriftelijk: met een betalingsopdracht aan de bank, acceptgiro of overschrijvingskaart.
  - Elektronisch: met een pinpas, chipknip, creditcard of door te internetbankieren.
 • Er is een verschil tussen een chipknip en een pinpas. Met een pinpas en een pincode heb je toegang tot je rekening, een chipknip moet je opladen en hoef je alleen te chippen om iets te betalen. Hoe meer er giraal betaald wordt, hoe minder chartaal geld er gebruikt wordt. Als er vaker gepind wordt, wordt er minder contant betaald.
 • Wat is chartaal geld?
  Chartaal geld is al het contante geld, zoals munten en bankbiljetten.
 • Wat is giraal geld?
  Geld dat op een bankrekening staat en niet kosteloos of zonder verlies aan rente verkrijgbaar is.
 • 1.3 Sparen

 • Als er een deel van het inkomen niet besteed wordt, wordt het gespaard. Manieren om te sparen:
  - Chartaal geld thuis bewaren (geen rente, makkelijk kwijt te raken of diefstal)
  - Giraal geld kun je op een bankrekening zetten
  Het geld is in deze gevallen direct beschikbaar als je het nodig hebt, het is liquide, maar levert niks op. Daarom heet het ook wel oppotten. Opgepot geld uitgeven heet ontpotten.
 • Beleggen
  Als je iets met je spaargeld wilt verdienen, moet je beleggen. Dat kan door je geld op een (langdurige) spaarrekening bij de bank te zetten of aandelen te kopen. Je ontvangt dan rente of winst. Bij aandelen komt daar soms ook nog koerswinst bij. Koerswinst is de winst die je ontvangt als je een aandeel koopt, en deze voor een hogere prijs verkoopt. Een belegging hoeft niet financieel te zijn, het kan ook in onroerend goed. Je ontvangt dan huur, pacht en eventueel de waardestijging van het onroerend goed.
 • Wat is oppotten?
  Oppotten is geld op een rekening zetten waar het snel beschikbaar is, terwijl het niet snel eraf wordt gehaald. Bij oppotten wordt er vaak een lage rente ontvangen.
 • Noem twee manieren waarop je geld kunt beleggen
  - Op een rekening zetten die op lange termijn is (het geld kan er dan niet direct worden afgehaald)
  - Het geld beleggen in aandelen
 • 1.4 Lenen

 • Het is natuurlijk ook mogelijk om geld te lenen. Lenen is het tegenovergestelde van sparen, je geeft meer geld uit dan dat er binnen komt. Lenen wordt gedaan op de vermogensmarkt, wat ook een markt is van vraag en aanbod. Bij lenen vraag je geld aan de vraagkant van de vermogensmarkt, bij sparen ben je aan de aanbodkant (je bied dan namelijk geld aan de bank).
 • Banken gebruiken vaak het begrip sparen, terwijl ze eigenlijk beleggen bedoelen. Beleggen en investeren worden vaak als synoniemen gezien, maar dat is niet zo. Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen om winst mee te maken, bij een belegging wordt geld omgezet in financiële of materiële activa. Investeren is dus het aankopen van bijvoorbeeld machines om winst met een bedrijf te maken. Beleggen wordt gedaan door gezinnen, maar ook door bedrijven die hun geld niet direct nodig hebben.
 • Wat is de vraagkant van de vermogensmarkt?
  De vraagkant van de vermogensmarkt wordt gevormd door de leners. Zij geven meer uit dan hun inkomen is, en dus vragen ze spaargeld van anderen.
 • Wat is de aanbodkant van de vermogensmarkt?
  De aanbodkant van de vermogensmarkt wordt gevormd door de spaarders. Zij geven minder uit dan hun inkomen en zetten geld op de bank. Banken kunnen dit geld aanbieden aan leners.
 • Wat is het verschil tussen investeren en beleggen?
  Bij investeren wordt er geld in kapitaalgoederen gestoken zodat bedrijven winst aan hun producten kunnen maken. Bij beleggen wordt er geld in aandelen, onroerend goed of rekeningen gestoken om rente of koerswinst te ontvangen.
 • Wat is het verschil tussen financiële en materiële activa?
  Financiële activa bestaat uit onder andere spaartegoeden, hierbij gaat het om geld. Materiële activa zijn bijvoorbeeld machines en fabrieken, dingen die je echt kunt zien. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.