Summary moresprudentie

-
111 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "moresprudentie". The author(s) of the book is/are Buitink, J. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - moresprudentie

 • 1 moresprudentie

 • Wat is Ethiek:
  een onderscheiding tussen verantwoord en onverantwoord
 • wat is een humaniteitskarakter?
  menselijk
 • wat is filosofie?
  liefde hebben voor vragen en nadenken
 • wat is Moraal:
  de handelingen en gedragingen die je een maatschappelijke context al correct en wenselijk worden gezien
 • wat zijn normen:
  gedragsregels
 • wat zijn waarden:
  wat je graag wil je principes
 • wat zijn deugden:
  wie je bent, hoe je bent en wat je laat zien
 • Wat is normatieve professionaliteit
  veronderstelt dat we in staat zijn moreel relevante situaties te herkennen en ervan te leren
 • Welke 3 morele keuze hebben we
  1. methodische
  2.empirische
  3. ethisch
 • wat is een methodische keuze:
  welke methodiek is hier het beste?
 • wat is een empirische keuze:
  hoe valt de beslissing feitelijk uit
 • wat is ethisch:
  welke morele normen en waarden spelen in deze kwestie een rol
 • wat is moresprudentie:
  het vaststellen van de uitkomsten van discussie en zich voortdurend verversen en aangroeiendbestand
 • wat is het 3 werelden model:
  1. cognitief perspectief
  2. subjectief perspectief
  3. normatief perspectief
 • wat is cognitief perspectief:
  jij bent de observator en je beschrijft feitelijk de waarheid
 • wat is een subjectief perspectief
  hoe beleef je het, wat is je emoties en beleving
 • wat is een normatief perspectief
  welke waarden, normen en oordelen spelen mee
 • wat is socialisatie:
  is het hele proces waarin de mens leert omgaan met zichzelf en anderen. het overnemen van eigen maken van gedragsregels.
 • wat is cultuur:
  is een samenhangend geheel van gewoontes, rituelen, symbolen, waarden en normen die alle leden van de groep delen.
 • moreel subjectivisme:
  gaat uit vanuit de uitspraak "mijn gevoel zegt dat
 • wat is moralisme:
  ontstaat als het morele domein het cognitieve domein gaat verdringen. feiten worden de wil van de mens
 • wat zegt Kohlberg:
  normen en waarden maken we ons eigen in onze socialisatie en ze nemen de vorm aan van ons geweten
 • Wat is de preconvetionele fase:
  Straf en belonen staat centraal. voor wat hoort wat
 • wat is de conventionele fase:
  de groep staat centraal. iedereen doet het
 • wat is de post conventionele fase:
  keuze van eigen waarden
 • wat is een moreel dilemma:
  als je moet kiezen tussen 2 handelingsalternatieven die beide passen bij jou waarden
 • wat is een moreel probleem:
  als we het besef hebben dat we mogelijkheden hebben en er ook sprake is van een morele waarden
 • noem 4 morele kwesties: ( zonder handelingsdruk)
  1. individuele rechten en welzijn van de cliënt
  2. algemeen welzijn van de samenleving
  3. gelijkheid, diversiteit en onderdrukking
  4. beroepsrol
 • welke 3 vergissingen hebben we:
  1. emotivisme
  2.naturalisme
  3. moralisme 
 • wat is emotivisme:
  positief en negatieve gevoelens worden een standpunt
 • wat is naturalisme:
  kwesties worden hier teruggebracht tot wetenschappelijk inzeten en ingrepen
 • wat is restaurante:
  er verandert niks, je doet zoals je altijd doet
 • wat is relatisme:
  het dilemma wordt verwaarloosd
 • wat is plichtethiek ( deontologie)
  de mate waarin de handeling overeenstemt met een bepaalde wet, protocol of regel
 • wat is theonomie:
  wordt een regel beschouwd als gebod van god
 • wat is autonomie:
  de mens stel zichzelf een wet op basis van redelijkheid in handelen niet alleen volgens de regel maar ook omdat hij het zelf wil
 • wat is gevolgethiek(utilisme)
  gevolgen van het handelen bekijken en beoordelen. 
 • wat is een hedonistisch calcus:
  de mate waarin geluk en genot wordt bepaalt. d.m.v intensiteit, duur, de mate van zekerheid, het aantal mensen
 • wat is een genotprincipe:
  genot en pijn worden los gezien
 • wat is negatieve verantwoordelijkheid
  achteraf de verantwoordelijkheid krijgen over de gebeurtenis
 • wat is de deugdethiek:
  wie wil je zijn, welke karaktereigenschappen zijn goed en wat is het goede leven. hier gaat het om de uitzondering en de waarden
 • wat zijn morele normen:
  leefwerelde verbonden normen
 • wat zijn rechtsnormen:
  normen die voor iedereen gelden
 • wat is de dialoogethiek:
  komt voort uit de plichtethiek een discussie waarover normen moeten voldoen.
 • wat is de participatie eis:
  toegankelijk voor iedereen
 • wat is de symmetrie eis:
  machtsvrij
 • wat is de breedte eis:
  open dialoog, onderwerp
 • wat is de kwaliteit eis:
  de kwaliteit van de argumenten
 • Wat is de f-cultuur
  de ik cultuur
 • wat is de G-cultuur
  de wij- cultuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is Ethiek:
2
wat is een humaniteitskarakter?
2
wat is filosofie?
2
wat is Moraal:
2
Page 1 of 28